دوره‌های برگزار شده - دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR)

برگزاری کارگاه دانشگاه پژوهی (IR) برای مدیران معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی: چشم اندازها، اهداف، ماموریت ها و تجربیات دانشگاه های خارجی و بررسی الگوی کاری IR در دانشگاه های ایران

محل برگزاری: دانشگاه فردوسی مشهد

زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۰۲/۰۷

مدرس: دکتر سیدهادی مرجایی