دوره‌های برگزار شده - دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR)

برگزاری کارگاه دانشگاه پژوهی (IR) در دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان: چشم اندازها، اهداف، ماموریت ها و تجربیات دانشگاه های خارجی و بررسی الگوی کاری IR در دانشگاه های ایران

محل برگزاری: دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

مدرس: دکتر سیدهادی مرجایی