پنل‌های برگزار شده - پنل شانزدهم: آینده دانشگاهها و موسسات پژوهشی ایران در رقابتهای جهانی چه می شود

IRPHE Logo

در راستای سلسله پنل‌های تخصصی میز آینده پژوهی آموزش عالی، شانزدهمین پنل میز آینده پژوهی با تآمل بر این موضوع که "آینده دانشگاهها و موسسات پژوهشی ایران در رقابتهای جهانی چه می شود؟" با حضور، جمعی از صاحب نظران آموزش عالی، کارشناسان و پژوهشگران این حوزه و مدیران ستادی وزارت عتف در حوزه های مختلف و همینطور اعضای هیات علمی موسسه از ساعت ۱۰ الی ۱۳ روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه در سالن جلسات طبقه چهارم موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش برگزار گردید.

• دریافت فایل پنل شانزدهم با حجم ۱.۷۹ مگابایت