پیام خود را بنویسید
 

چاپ کتاب نگاهی به تجربه های ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران

 | تاریخ ارسال: 1396/1/23 | 

کتاب "نگاهی به تجربه‌های ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران: افق‌ها و چشم‌اندازها" توسط جمعی از نویسندگان (عباس بازرگان، مقصود فراستخواه، یداله مهرعلیزاده، حسین معماریان، بهروز مهرام، نسرین نورشاهی) تالیف و در ۱۰۸ صفحه، به بهای ۱۲۰ هزار ریال از سوی انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی راهی بازار نشر شده است.

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، محورهای کتاب به شرح زیر است:

  • دو دهه تجربه زیسته در ارزیابی کیفیت آموزش‌عالی در ایران (۹۴-۱۳۷۴): از اندیشیدن درباره کیفیت تا پیشنهاد استقرار شبکه کیفیت دانشگاه‌های ایران
  • زمینه های فرهنگی و اجتماعی آموزش‌عالی ایران و نقش ارزیابی درونی در بهبود کیفیت آن
  • آسیب شناسی ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی: مطالعه موردی دانشگاه شهید چمران
  • ارزشیابی برنامه‌های آموزش مهندسی کشور: چالشها و دستاوردها
  • مروری بر تجربه‌های ارزیابی در قلمرو آموزش‌عالی خراسان رضوی (از فعالیت‌های ارزیابی درون دانشگاهی تا نظارت بر کیفیت آموزش‌عالی در استان)
  • تجربه ارزیابی و بررسی کیفیت زندگی شغلی اعضای هیئت علمی

اطلاعات بیشتر...


کلیدواژه ها: نگاهی به تجربه های ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران | افق ها و چشم اندازها |