پنل‌های برگزار شده - پنل پانزدهم: آینده‌اندیشی سیاست‌های بومی‌گزینی در پذیرش دانشجو و پیامدهای آن

در راستای سلسله پنل‌های تخصصی میز آینده پژوهی آموزش عالی و به منظور آگاهی‌بخشی و جلب مشارکت سیاست‌گذاران مرتبط با حوزه سیاست‌های بومی‌گزینی پذیرش دانشجو و به منظور واکاوی سیاست ذکر شده با توجه به پیامدهای قابل تامل آن، پانزدهمین پنل آینده‌اندیشی با عنوان «آینده‌اندیشی سیاست‌های بومی‌گزینی در پذیرش دانشجو و پیامدهای آن»، با حضور تنی چند از مدیران دانشگاه های بزرگ کشور، جمعی از صاحب نظران آموزش عالی، کارشناسان و پژوهشگران این حوزه و مدیران ستادی وزارت عتف در حوزه های مختلف و همینطور اعضای هیات علمی موسسه از ساعت ۱۰ الی ۱۳ روز دوشنبه ۲۵ بهمن ماه در سالن جلسات طبقه چهارم موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی واقع در خیابان نلسون ماندلا - کوچه گلفام - شماره ۷۰ برگزار گردید.

• دریافت فایل پنل پانزدهم با حجم ۲.۰۵ مگابایت