اخبار و اطلاعیه ها - جدول زمان بندی ثبت نام دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

جدول زمان‌بندی ثبت‌نام دانشجویان دوره کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی

گروه دانشجویان

تاریخ ثبت نام

ساعت ثبت نام

دانشجویان ورودی ۹۵

۱۲/۱۱/۹۵

ساعت ۱۲-۹، ۱۵-۱۶

دانشجویان ورودی ۹۴

۱۶/۱۱/۹۵

ساعت ۱۲-۹، ۱۵-۱۶

دانشجویان ورودی ۹۳

۱۷/۱۱/۹۵

ساعت ۱۲-۹، ۱۵-۱۶

دانشجویان ورودی ۹۲

۱۸/۱۱/۹۵

ساعت ۱۲-۹، ۱۵-۱۶

  • شایان یادآوری است در صورت عدم حضور دانشجویان در زمان و ساعت‌های تعیین شده، درباره دانشجویانی که ثبت نام نکرده‌اند در اولین جلسه کمیته آموزش تصمیم‌گیری خواهد شد. 
  • ضمناً برای دریافت تقویم آموزشی به اینجا مراجعه فرمایید.