وضعیت تحصیلی در سال ۸۵-۱۳۸۴

اطلاعات آماری موجود دراین پایگاه اطلاعاتی به طور عمده شامل آمارپذیرفته شدگان، دانشجویان و دانش آموختگان در دوره های تحصیلی مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی است. همچنین آمار کادر آموزشی و کارکنان غیرآموزشی وآمارمربوط به دوره های شبانه (نوبت دوم)، معادل، فراگیر وآموزش از راه دور را نیز شامل می شود.
نمونه های سؤالاتی که داده های آماری موجود دراین پایگاه اطلاعات، امکان پاسخگویی به آن را فراهم می سازد عبارتند از:
الف- چندنفر دانشجو درچه دوره های تحصیلی ودرچه رشته ها وگروه های تحصیلی به چه شیوه آموزش و با کدام نوع تحصیل در سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴ درمراکز آموزش عالی ایران مشغول به تحصیل هستند؟
ب- چه تعداد پذیرفته شده در چه دوره های تحصیلی و در چه رشته ها وگروه های تحصیلی به چه شیوه آموزش و با کدام نوع تحصیل درسال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴ در مراکز آموزش عالی ایران ثبت نام کرده اند؟
۱. هدف
هدف از تهیه پایگاه اطلاعاتی در این طرح گردآوری، استخراج و بهنگام نگهداشتن اطلاعات مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ایران است.
۲. روش آمارگیری
برای شمارش کامل به کلیه مراکز آموزش عالی ایران پرسشنامه ارسال شده است. داده های مندرج در پرسشنامه وارد سیستم کامپیوتری شده و پس از کنترل ها و پردازش های لازم، طبقه بندی و استخراج گردیده اند.
۳. جامعه آماری
جامعه آماری مورد استفاده در این طرح کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (جز دانشگاه آزاد اسلامی) مورد تایید شورای گسترش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بوده اند که در سطحی بالاتر از دیپلم متوسطه دانشجو دارند و به دانش آموختگان خود مدرک مورد قبول مراجع ذیصلاح اعطا می کنند.در ادامه بخشی از اطلاعات مربوط به سی دی همراه با کتاب قابل دسترس می باشد:
 
 
عنوان بخش دریافت فایل اکسل
نمودارها
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
فصل هفتم
فصل هشتم
فصل نهم
فصل دهم

کلیدواژه ها: اطلاعات ضمیمه کتاب آمار سال ۸۵-۱۳۸۴ |

دفعات مشاهده: 1276 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA