کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

وظایف

 • مشارکت در تهیه طرح آمایش آموزش عالی
 • انجام بررسی های لازم در مورد کاربرد روشهای برنامه‌ریزی آموزشی
 • تهیه وتنظیم برنامه‌های آموزشی با توجه به نیازهای علمی، اقتصادی و تکنولوژی کشور
 • مطالعه در زمینه توزیع دانشجویان در مراکز آموزش عالی
 • مطالعه و ایجاد بررسی های لازم در زمینه توسعه مراکز آموزش عالی
 • تهیه و اجرای طرحهای مربوط به شناخت عملکرد گذشته و وضع موجود بخش آموزش عالی
 • نظارت بر برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران و برنامه‌ریزان آموزش عالی
 • انجام همکاری های لازم با واحدهای ذیربط به منظور دسترسی به اهداف پیش‌بینی شده
 • ارائه روشی برای ایجاد هماهنگی در فعالیتهای آموزشی و تهیه و تنظیم ضوابط و استانداردهای مختلف در زمینه محتوای دروس
 • بررسی، اظهارنظر و اجرای طرحهای مربوط
 • انجام سایر امور محوله