اخبار و اطلاعیه ها - اطلاعیه ثبت نام دانشجویان تکمیل ظرفیت

دانشجویانی که اسامی آنها در لیست تکمیل ظرفیت این موسسه اعلام شده است، جهت ثبت نام و تکمیل پرونده، روز شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ ساعت ۸ صبح به موسسه مراجعه فرمایند.