چاپ کتاب شاخص آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: 1395/7/25 | 

کتاب "شاخص آموزش عالی" به قلم آقای دکتر مقصود فراستخواه دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در ۸۲ صفحه، به بهای ۱۰۰  هزار ریال از سوی انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی راهی بازار نشر شده است.

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، دکتر فراستخواه در مقدمه کتاب "شاخص آموزش عالی" چنین بیان کرده است

پژوهش و آموزش عالی کشور، از مهمترین ارکان بقا و توسعه و اعتلای جامعۀ ایرانی بویژه در جهانی است که زندگی و اقتصاد و سایر شؤون اجتماعی روز به روز هرچه بیشتر مبتنی بر دانش می‌شود. اکنون پرسش این است که عملکرد نظام علمی و آموزش عالی چگونه توسط خود دانشگاهیان و با جلب مشارکت مؤثر ذی‌نفعان درونی و بیرونی به‌طور مداوم پایش و ارزشیابی بشود؟ در اینجاست که اهمیت شاخص‌ها خود را آشکار می‌سازد. ضعف‌ها و خلأهای موجود در شاخص‌های نظام پژوهش و آموزش عالی، یکی از وجوه پروبلماتیک نظام علمی کشور ماست و موجب می‌شود که خود دانشگاهیان و ذی‌نفعان درونی و بیرونی نتوانند به نحو مطلوبی قادر به پایش وضع موجود و عملکرد نظام علمی وآموزشی، تعیین فاصلۀ آن با وضع مطلوب و رصد کردن و تضمین کیفیت آن بشوند.

سیاستگذاری برای نظام علمی و آموزش عالی و از جمله سامان‌یابی کیفیت گسترش موزون و متوازن آن متناسب با نیازها و اولویت‌ها، مستلزم نهادینه شدن ارزشیابی و ممیزی مداوم وضع موجود و تحلیل شکاف‌ها در جهت نزدیک شدن به وضع مطلوب و مورد انتظار بویژه در تراز رقابت‌های جهانی و بین‌المللی است. به همین دلیل نیازمند شاخص‌های دقیق، منسجم وروزآمدی هستیم که در تدوین آن از یکسو رهیافت‌ها و تجارب جهانی، استفاده و از سوی دیگر شرایط بومی و ویژگی‌های ملی کشورمان ملحوظ شده باشد.

تاکنون شاخص‌هایی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارتین «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، برخی از گروه‌های آموزشی و دانشگاه‌ها و نیز انجمن‌های علمی و تخصصی تهیه شده است اما همچنان در خصوص شاخص‌های نظام علمی و آموزشی کشور با نوعی پراکندگی و فقدان انسجام و یکپارچگی ملی دست به گریبان هستیم و نیاز به مجموعۀ یکپارچۀ پر شمولی داریم که بر مبنای مدل سیستمی کل نگر ضمن توجه به تنوعات آموزش‌عالی غیر پزشکی و پزشکی؛ حضوری، نیمه‌حضوری، غیرحضوری؛ دولتی و غیردولتی و غیرانتفاعی؛ علمی کاربردی؛ فنی - حرفه‌ای تنظیم بشود و محل اجماع معتبر علمی باشد. آزمون و اعتباریابی شاخص‌ها لازم است به روش علمی صورت بگیرد و مورد توافق قرار بگیرد و دقت و عینیت و شفافیت لازم به‌ویژه قابلیت مقایسه در سطح بین‌الملل داشته باشد.


کلیدواژه ها: دکتر مقصود فراستخواه | شاخص آموزش عالی |