چاپ کتاب گزارش ملی آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

 | تاریخ ارسال: 1395/7/10 | 

کتاب "گزارش ملی آموزش عالی، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۲" در ۲۲۱ صفحه، به بهای ۳۵۰۰۰۰  هزار ریال از سوی انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی راهی بازار نشر شده است.

در این کتاب که در ۹ فصل، توسط حوزه معاونت پژوهشی موسسه و با همکاری قسمتهای مختلف حوزه ستادی وزارت علوم تدوین شده است اطلاعات  مختلفی در زمینه های: سیر تحول و تاریخچه آموزش عالی، سنجش علمی، آموزش عالی، پژوهش و فناوری و... ارائه شده است.

همچنین نسخه انگلیسی گزارش مذکور در ۷۶ صفحه و به قیمت ۲۰۰۰۰۰ ریال در دسترس پژوهشگران محترم و علاقمندان        می باشد.


کلیدواژه ها: گزارش ملی 1392 |