کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

چاپ کتاب تدبیر دولت‌ها در امر پژوهش

 | تاریخ ارسال: 1395/5/27 | 

کتاب "تدبیر دولت‌ها در امر پژوهش - بررسی کشورهای منتخب (آلمان، سوئد، ژاپن، آمریکا، ترکیه و ایران)" به قلم خانم مریم اشرفی و آقای محمد عباسی در ۴۳۲ صفحه، به بهای ۵۰۰  هزار ریال از سوی انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی راهی بازار نشر شده است.

AWT IMAGE

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، مولفان در چکیده کتاب "تدبیر دولت ها در امر پژوهش" چنین بیان کرده اند: 

نظر به تمایل سیاستگذاران و تصمیم­گیران کشور به کوچک و چابک­سازی دولت، بحث جایگاه مؤسسات پژوهشی دستگاهی، مأموریت آنها و میزان توفیق آنها در دستیابی به اهداف یکی از موضوعات مورد توجه است که به انحای مختلف و در انواع اسناد بالادستی از جمله در نقشه جامع علمی کشور، برنامه پنجم توسعه کشور و قوانین بودجه تصمیم­گیری در باره آنها مورد تأکید قرار گرفته است.

لذا، با توجه به ماهیت، مأموریت و وضعیت فعلی متفاوت مؤسسات پژوهشی نحوه ورود دولت­ها در پژوهش و به‌طور خاص نقش و جایگاه مؤسسات پژوهشی در نظام پژوهشی برخی کشورهای منتخب مطالعه شده است.

در این خصوص نظام پژوهشی کشورهای آلمان و سوئد به‌عنوان کشورهای پیشرو و دارای نظام پژوهشی مترقی در اتحادیه اروپا، کشور امریکا به‌عنوان یک کشور پیشتاز در مدیریت و سیاستگذاری پژوهش و دارای یک ساختار پژوهشی کاملاً نامتمرکز، کشور ژاپن به‌عنوان یک کشور پیشرو با مدل هزینه­کرد و مدیریت پژوهشی نسبتاً متفاوت با سایر کشورهای پیشرو، کشور ترکیه به‌عنوان یکی از رقبا در چارچوب چشم­انداز کشور و دارای ساختار و روند هزینه­کرد پژوهشی نسبتاً نزدیک به ایران و در نهایت، نظام پژوهشی و جایگاه مؤسسات پژوهشی در ایران در حوزه­های زیر مطالعه و تحلیل شده است:

  •  بررسی سهم و نوع هزینه­کرد دولت در انواع پژوهش و نحوه تأمین مالی؛
  • مطالعه و تحلیل تعامل دولت با واحدهای پژوهشی دولتی و غیردولتی و ‌طبقه­بندی مجریان پژوهش؛
  • مطالعه و تحلیل رویکردها و سیستم­های نظارتی دولت در پژوهش.

در کتاب حاضر و بر اساس محورهای یادشده،  به هر یک از کشورهای منتخب فصلی اختصاص داده شده است که ضمن معرفی رویکردهای کلی نظام تأمین مالی پژوهش و نظام سیاستگذاری و ارزیابی پژوهشی در کشورهای منتخب، به موضوع مؤسسات پژوهشی به‌ویژه مؤسسات پژوهشی دولتی با نگاهی ویژه پرداخته شده است. این مؤسسات در محورهایی چون طبقه­بندی آنها، نوع فعالیت، جایگاه حقوقی و مأموریتشان مطالعه شده‌­اند، در انتهای هر فصل نیز چارچوب نظام پژوهشی در هر کشور، جایگاه مؤسسات پژوهشی، نحوه تعامل دولت با آنها و ابزارهایی نظیر ارزیابی و تأمین مالی در تعامل و هدایت مؤسسات تحلیل شده است.

در فصل هفتم با توجه به نتایج به‌‌دست آمده از مطالعات شش فصل گذشته، ابتدا شش کشور منتخب ذیل محورهای اصلی؛ یعنی تأمین مالی پژوهش، ارکان نظام پژوهشی و ارزیابی پژوهشی  مقایسه شده و در این قیاس­ها و تحلیل­ها سعی شده است تا جایگاه و مختصات نظام پژوهشی و وضعیت ایران مورد مداقه قرار گیرد و در نهایت، بر نقات اصلی قوت و تعالی نظام­های پژوهشی از ابعاد مورد بحث مورد تأکید شده است.


کلیدواژه ها: تدبیر دولت ها در امر پژوهش | محمد عباسی | مریم اشرفی |