پنل‌های برگزار شده - پنل دوازدهم: ضرورت تمرکز زدایی و آینده حکمروایی خوب در آموزش عالی

دوازدهمین پنل میز آینده پژوهی با حضور متخصصان و مطلعین کلیدی و اعضای پنل و با موضوعدوازدهمین پنل از سری پنلهای میز آینده‌پژوهی با عنوان «ضرورت تمرکززدایی و آینده حکمروایی خوب در آموزش عالی با تأکید بر ظرفیت‌های خودتنظیمی مناطق در کشور و آمایش منطقه‌ای سرزمین» در تاریخ ۲۶ خرداد ماه در محل مؤسسه و با حضور تنی چند از متخصصان و مدیران ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعضای هیأت علمی مؤسسه برگزار شد. هدف از برگزاری پنل توسعه و تحقق سیاست تمرکززدایی، تفویض اختیار ساختاری و منطقه‌ای شدن آموزش عالی بود که اعضای شرکت‌کننده به بحث و تبادل نظر و ارائه راهکارهای مناسب در این خصوص پرداختند.

• دریافت فایل پنل دوازدهم با حجم ۷۰۳ کیلوبایت