دکتر مقصود فراستخواه

مشخصات عمومی AWT IMAGEAWT IMAGE

نام: مقصود

نام خانوادگی: فراستخواه

شماره تماس: ۰۲۱-۲۳۵۱۷۱۵۶

ایمیل: m_farasatkhahirphe.ir و m_farasatkhahyahoo.com

Dr. Maghsoud Farastkhah

لینک ها:

  
مدارک دانشگاهی

۱. دکترای تخصصی، برنامه‌ریزی توسعه آموزش‌عالی، دانشکده  علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
سمت فعلی

۱. استاد، گروه برنامه ریزی آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
فعالیت اصلی

۱. تحقیق
۲. تدریس دانشگاهی
۳. نقد در حوزه عمومی
۴. ترویج علم در ایران (جایزه دوره هجدهم ترویج علم)
دانشگاههای محل تدریس

۱. دانشگاه تهران
۲. دانشگاه شهید بهشتی
۳. دانشگاه علامه طباطبایی
حوزه های تدریس

۱. برنامه ریزی تطبیقی توسعه  آموزش عالی
۲. ارزشیابی  واعتبار سنجی
۳. روشهای تحقیق کیفی / روش های تحقیق آمیخته
۴. سیاستگذاری دانشگاه  ونظام علمی
۵. آینده پژوهی آموزش عالی
۶. جامعه شناسی تغییرات فرهنگی
دوره های آموزشی کوتاه مدت اجرا شده

۱. انجمن جامعه شناسی و سایر انجمن های علمی وتخصصی:  کارگاه روش های تحقیق کیفی و GT
۲. سازمان مدیریت صنعتی:   پرورش مدیران و متخصصان آموزش ۱۳۸۶
۳. مرکز تحقیقات توسعۀ مدیریت ایران: اخلاق حرفه ای، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸
۴. انجمن مهندسی صنایع ایران : اخلاق حرفه ای، ۱۳۸۶
۵. مرکز آموزشی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران: درس اخلاق حرفه ای مدیران ۲۴ و ۲۵ خرداد ۱۳۸۹
۶. مؤسسه رخداد تازه: دوره های مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۷. سازمان مدیریت صنعتی: پرورش مدیران و متخصصان آموزش ۱۳۸۶
۸. مرکز تحقیقات توسعۀ مدیریت ایران: اخلاق حرفه ای، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸
۹. انجمن مهندسی صنایع ایران: اخلاق حرفه ای، ۱۳۸۶
۱۰. مرکز آموزشی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران: درس اخلاق حرفه ای مدیران ۲۴ و ۲۵ خرداد ۱۳۸۹
۱۱. دانشگاه فردوسی، کارگاه اعتبارسنجی، ۱۳۸۹
۱۲. دانشگاه تربیت مدرس، کارگاه برنامه ریزی، ۱۳۹۳
۱۳. سازمان تحقیقات صنایع، درس اخلاق حرفه ای مدیران، ۱۳۹۳ 
۱۴. دانشگاه هنر، کارگاه آینده پژوهی راهبردی، ۱۳۹۳
۱۵. دانشگاه تربیت مدرس، آینده پژوهی تحصیلات تکمیلی، ۱۳۹۳
۱۶. دانشگاه تربیت مدرس، سناریونویسی آینده دانشگاه، ۱۳۹۳
۱۷. اخلاق آکادمیک، اخلاق حرفه ای، اخلاق پژوهشی، اخلاق استادی برای اعضای هیأت علمی: در دانشگاه های مختلف مانند تربیت مدرس، شهید چمران اهواز، مازندران، شهید بهشتی، همدان، رازی، کردستان و ...
۱۸. روش تحقیق کیفی برای اعضای هیأت علمی: در دانشگاه های مختلف مانند علامه طباطبایی، شهید بهشتی، مازندران و ...
۱۹. روش تدریس برای اعضای هیأت علمی: در دانشگاه های مختلف مانند علامه طباطبایی، شهید بهشتی، مازندران، تربیت مدرس، نوشیروانی، سیستان و بلوچستان و ...
۲۰. روش های ارزشیابی دانشگاهی برای مدیران دانشگاهی و اعضای هیأت علمی: دانشگاه های مختلف
۲۱. آینده پژوهی برای اعضای هیأت علمی: دانشگاه های مختلف
انتشارات

کتاب های تألیفی:
۱. ذهن وهمه چیز؛ طرح واره‌هایی برای زندگی، تهران: نشر کرگدن، ۱۳۹۶ ؛ چاپ چهارم
۲. گاه و بیگاهی دانشگاه در ایران؛ مباحثی نو و انتقادی در باب دانشگاه پژوهی، مطالعات علم و آموزش عالی. تهران: آگاه، ۱۳۹۶ [۱]؛ چاپ سوم وبرگزیدۀ جشنواره بین المللی فارابی در مطالعات بین رشته ای
۳. روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر نظریه برپایه GMT انتشارات آگاه، ۱۳۹۵ چاپ نهم
۴. شاخص آموزش عالی، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۵
۵. نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی، مشترک با دکتر عباس بازرگان تهران: سمت، ۱۳۹۵؛ چاپ سوم (کتاب برگزیدۀ سال و دریافت جایزۀ دهخدا)
۶. ما ایرانیان: زمینه کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی، تهران: نی، ۱۳۹۴ ؛ چاپ بیستم و سوم
۷. تاریخ هشتادساله دانشکده فنی دانشگاه تهران، تهران: نی، ۱۳۹۳
۸. تدبری در آیات قرآنی، تهران: قلم، ۱۳۹۳
۹. دانشگاه ایرانی و مسئله کیفیت: جستارگشایی برای نظام تضمین کیفیت آموزش عالی ایران براساس بررسی تطبیقی ۱۶ کشور جهان، تهران: آگاه، ۱۳۸۸؛ چاپ دوم در ۱۳۹۵
۱۰. دانشگاه و آموزش عالی: منظرهای جهانی و مسئله‌های ایرانی، ناشر: نشر نی، ۱۳۸۸ ؛چاپ دوم در ۱۳۹۷
۱۱. ارزیابی کیفیت آموزش عالی در ایران، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۸
۱۲. سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران: بررسی تاریخی آموزش عالی و تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مؤثر بر آن، تهران: رسا با همکاری آگاه، ۱۳۸۷
۱۳. تاریخ دانشگاه در ایران (خلاصه ای از کتاب سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران)، به کوشش نسرین اصغر زاده، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سال ۱۳۹۷
۱۴. خویش کاوی ایرانیان در دوران مدرن (مجموعه مقالات با دیگران)، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۱۳۹۵
۱۵. دین و جامعه (مجموعه مقالات)، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۷ ؛ چاپ چهارم
۱۶. زبان قرآن،  تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۶ ؛ چاپ دوم
۱۷. سرآغاز نواندیشی معاصر (دینی و غیر دینی): تاریخچه پیدایی و برآمدن اندیشه نوین دینی و غیردینی،  تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۳؛ چاپ پنجم
۱۸. تعریف مجدد دین به ضمیمه طنین هستی و تمنای وجود، قم: تفکر، ۱۳۷۳
۱۹. دین، خرد، دانش: یادداشتهایی بر روند احیاء اصلاح و بازسازی اندیشه، تبریز: تابش ۱۳۶۸
۲۰. خود اثربخشی؛ کلید موفقیت در تعلیم وتربیت؛ (گزارشی از نشست با دبیران هنرستان دخترانه بتول آقا محمدی)، تدوین : نصرالله دادار، تهران: نشر فرهنگ صبا، ۱۳۹۷، چاپ دوم
۲۱. هسه بایبر، شارلن نگی (۱۳۹۵). روش تحقیق آمیخته، به هم پیوستن نظریه با عمل. ترجمه مقصود فراستخواه و زینب ترکمان. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۵؛ چاپ دوم
۲۲. صنعت-بازار دانش؛ بررسی لوازم و ابعاد فرهنگی صنعت-بازار دانش، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۱۳۸۶
۲۳. تاریخ اجتماعی مؤسسه تحقیقات وبرنامه ریزی آموزشی تا مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی؛ ایستاده در گذر ایام، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، ۱۳۹۸
۲۴. علوم انسانی و مسئله‌ی تأثیر اجتماعی، مقصود فراستخواه، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۹
۲۵. آینده پژوهی آموزش عالی و دانشگاه در ایران مبانی و سناریوها. تهران: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، دو جلد، ۱۴۰۰

[۱] خلاصه این کتاب با همین عنوان به کوشش محسن آزموده در دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی در سال ۱۳۹۷ به چاپ رسیده است.
مقالات در حوزه عمومی:
۲. فراستخواه، مقصود (۱۳۷۱) . زیست شناسی و آسیب شناسی دینی انسان. کیان سال دوم تیر ۱۳۷۱ شماره ۷
۳. فراستخواه، مقصود (۱۳۷۱) . داوریهای جامعه شناسی در دین. کیان ۱۳۷۱ شماره ۱۰
۴. فراستخواه، مقصود (۱۳۷۱) . سه نسل روشنفکر دینی: ایمان, ایدئولوژی , فرهنگ, مدیریت اجتماعی, مجله ایران فردا, شماره ۳, سال ۱۳۷۱
۵. ایران فردا :   ۱۳۷۱ , دوره  ۱, شماره  ۳ 
۶. فراستخواه، مقصود (۱۳۷۱) . تاملی در پارادوکس های هویت و اقتباس. ایران فردا  ۱۳۷۱, دوره ۱, شماره ۵;    
۷. اولین مانیفست فمنیستی در مشروطه، سوژه زن ایرانی، مورد «بی بی خانم»؛ مجله اندیشه پویا، مرداد ۱۳۹۷، صص ۸۵-۸۶
۸. فضاها و پویش های شهری در مشروطیت، با تأکید بر مورد تبریز؛ ماهنامه مهرنامه، شماره ۴۳، مرداد ۱۳۹۴، صص ۱۴۵-۱۴۷
۹. ۹ فضیلت و ۹ کارکرد علم، ماهنامه سخن ما، شماره ۵، بهمن ۱۳۹۳ ص ۱۶  
۱۰.  بازی کردن در زمین لغزنده، ماهنامه مهرنامه، شماره ۳۹، دی و بهمن ۱۳۹۳ ص ۱۱۴
۱۱. «مقایسه دو سرمشق فردگرایانه و دیگردوستانه در خاستنگاه های اخلاقی برای کوشش های مدنی؛ با نگاهی به سنت های جوانمردی در ایران. متن تحریر یافته بحث مقصود فراستخواه در اجتماع حامیان جامعه مدنی، چاپ شده در اعتماد، ۲۰ فروردین ۹۶ شماره ۳۷۷۸، ص ۷
۱۳.شبکه های مجازی چه تاثیر روی آگاهی دارد، ماهنامه مهرنامه، شماره ۳۶، تیر ۱۳۹۳ ص ۱۲۴
۱۴. دانشگاه در عصر پسامدرن؛ تاملی در افق تحولات، فصلنامه نگاه نو، شماره ۱۰۱، بهار ۱۳۹۳ ص ۴۱
۱۵. تراز تازه ای از زندگی دانشگاه در راه است: دانشگاه به عنوان یک فضای ارتباطی، ماهنامه مهرنامه، شماره ۳۱، مهر ۱۳۹۲ ص ۲۰۰
۱۷. پارادایم تازه مقاومت در شهر، روزنامه آسمان، شماره ۵۸، شانزدهم شهریور ۱۳۹۲ ص ۴۳
۱۸. رمز گذاری و رمزگشایی، روزنامه آسمان، شماره ۵۷، نهم شهریور ۱۳۹۲ ص ۴۲
۲۰. آگاهی سیال در فضای شهر: مرور اجمالی الگوهای توسعه دولت های پس از انقلاب و راه محتمل حسن روحانی، روزنامه آسمان، شماره ۵۵، بیست و ششم مردادماه ۱۳۹۲ ص ۴۸
۲۱. ریز قدرت منتشر در شهر، روزنامه آسمان، شماره ۵۴، بیستم مرداد ۱۳۹۲ ص ۴۵
۲۲. جرم و نیروی جامعه: تاملی در رابطه دولت و جامعه پس از انتخابات، روزنامه آسمان، شماره ۵۲، پنجم مرداد ۱۳۹۲ ص ۳۷
۲۳. جامعه بزرگ و مقتضیات آن، روزنامه آسمان، شماره ۵۱، بیست و نهم تیر ۱۳۹۲ ص ۴۷
۲۴. آگاهی و جامعه: مکان جدید آگاهی اجتماعی در ایران، روزنامه آسمان، شماره ۵۰، بیست و دوم تیر ۱۳۹۲ ص ۴۶
۲۵. دین داری خاکستری، ماهنامه مهرنامه، شماره ۲۹، تیر ۱۳۹۲ ص ۱۲۲
۲۷. مشکل: راه یا رهرو: تیپ شناسی روشنفکران ایرانی از منظر رابطه با قدرت، ماهنامه مهرنامه، شماره ۲۸، بهمن ۱۳۹۱ ص ۱۰۱
۲۸. نتیجه مدرنیزاسیون اقتدارگرا، روزنامه آسمان، شماره ۴۶، چهاردهم بهمن ۱۳۹۱ ص ۶۶
۲۹. زوال طبقه متوسط دانشگاهی، روزنامه آسمان، شماره ۳۹، بیست و پنجم آذر ۱۳۹۱ ص ۶۴
۳۰. خردگرایی شکننده، ماهنامه مهرنامه، شماره ۲۶، آبان ۱۳۹۱ ص ۴۴
۳۱. هستی ونیستی، خواب دیدن واعظ ، ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۱
۳۲. سر بر آوردن سبک های متکثر دین ورزی، ماهنامه مهرنامه، شماره ۲۰، ویژه نوروز ۱۳۹۱ ص ۲۴۲
۳۴. به جسمانیت بسنده کردم، تاریخ شفاهی روشنفکران، گفت وگوی فرشاد قربانپور با مقصود فراستخواه دربارۀ زندگی اش، مهرنامه؛ شماره ۱۵ شهریور۱۳۹۰ صص ۴۵-۵۰.
۳۵. آیا اخلاق دینی ممکن است؟، دو ماهنامه اخبار ادیان، شماره ۳۰، بهمن ۱۳۹۰ ص ۶۴
۳۶. برنامه درسی مستور و معکوس در آموزش و پرورش امروزی ایران، ماهنامه آیین، شماره ۳۳، آبان ۱۳۸۹ ص ۲۳
۳۸. این پرده نشین و آن شاهد بازاری، ماهنامه آیین، شماره ۲۵، آذر و دی ۱۳۸۸ ص ۱۸
۳۹. نقدی بر انگاشته های ما در باب اخلاق و بازی سیاست، ماهنامه آیین، شماره ۲۱، خرداد ۱۳۸۸ ص ۱۳
۴۰. در باره اخلاقی بودن دین، ماهنامه آیین، شماره ۱۸، آذر و دی ۱۳۸۷ ص ۶۴
۴۱. علوم انسانی در زمانه عسرت، ماهنامه بازتاب اندیشه، شماره ۹۶، فروردین ۱۳۸۷ ص ۸۶
۴۲. تاملی در خلقیات ایرانی، ماهنامه آیین، شماره ۱۲، اسفند ۱۳۸۶ ص ۱۰۳
۴۳. در چیستی و چرایی رانش و گردش مغزها در ایران، ماهنامه آیین، شماره ۱۰، دی ۱۳۸۶ ص ۲۵
۴۵. دو قرن چالش توسعه و دموکراسی در ایران، مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره ۱۷۲، آذر و دی ۱۳۸۰ ص ۷۲
۴۸. مبادی کلامی علم اخلاق، فصلنامه نقد و نظر، شماره ۹، زمستان ۱۳۷۵ ص۱۲۶-۱۳۹
۴۹. قرآن را تنها با زبان ایمان می توان خواند، فصلنامه بینات، سال اول، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۳ ص ۵۲ -۵۸ 
۵۰. حروف مقطعه و نماد اندیشی دینی، فصلنامه بینات، سال اول، شماره ۱، بهار ۱۳۷۳ ص ۶۵ 
۵۱. خودآگاهی در برابر انفعال، شهروند امروز، ۲۲/۷/۸۶، ص ۱۸.
۵۲. چرا دور اندیش نیستیم؟ تعطیلات تاریخی ما، شهروند امروز ۲۹/۲/۱۳۸۷، ص ۲۴
۵۳. به کجا می رویم؛ پس از انتخابات و تأملی درباره وضعیت کلامی ما.  اعتماد ۶/۵/۱۳۸۸: ۱و ۱۶
۵۴. اندیشه اصلاحات در ایران پس از انقلاب. اعتماد ملی، ۱۸/۶/۸۶ ص ۸
۵۵. چرا مدارا می کنیم یا نمی کنیم، تفاوت و توافق. شرق، ویژه نامه سه شماره ۱۳ و ۲۲ و ۲۳/۸/۱۳۸۹، ص ۱۶ و ۲۵ و ۸
۵۶. حلاجی خلق و خوی ایرانی،  اعتماد، ۲۴/۸/۸۶ ص ۱۲.
۵۷. جامعه ایران، بیم ها و امیدها، بهار، ۹/۳/۹۲ ص ۱
۵۸. حکمرانی خوب. آسمان، ش ۵. ۱۴/۸/۹۰ ص ۱۱
۵۹. مدرنیته ایرانی و پنج مغالطه. شرق، ش ۱۰۵۸، ۱۸/۶/۱۳۸۹ ص ۷
۶۰. معناها از قفس متن¬ها بیرن رفتند. شرق، ش ۱۰۱۲، ۲۴/۴/۸۹، ص ۵ و ۱۰
۶۱. در ستایش آیت الله نائینی. اعتماد ملی، ش ۹۸۶، ۱۴/۵/۸۸، ۱۲
۶۲. زمانی که نگهبانی دین، مانع دینداری می شود. اعتماد، ۱۷/۵/۸۷ ص ۱۸
۶۳. روشنفکری دینی؛ ایستاده بر سر.  مجموعه مقالات دین و مدرنیتۀ دو، ۲۶ مرداد ۱۳۸۵، اعتماد ملی، ۲۰/۶/۱۳۸۶. ص ۱۴-۱۵.
۶۴. ناسیونالیسم و سنت دینی. شهروند امروز. ش ۵۹. ۲۷/۵/۱۳۸۷ ص ۳۸-۳۹
۶۵. شریعتی و شش تیپ روشنفکری دینی. سمینار سی امین سالگرد شریعتی، حسینیه ارشاد، ۲۷ تا ۲۹ خرداد ۱۳۸۶
۶۶. روشنفکری دینی پس از شریعتی. نامه، ش ۳۰، خرداد و تیر ۱۳۸۳، ص ۱۱
۶۷. الهیات قدسی و الهیات سکولار. جامعه نو، ش ۲۳، دی ۱۳۸۳، ۱۶-۱۹
۶۸. زیست تاریخی نا امن و رفتار ایرانیان. اعتماد، ۱/۹/۸۶، ص ۸
۶۹. نقش کنش ارتباطی در توسعه سیاست عمومی، قانعی راد، محمدامین، خلیلی، اسماعیل و فراستخواه، مقصود، ۱۳۸۶، انجمن جامعه شناسی ایران، گزارش نشست گروه جامعه شناسی معرفت، ۱۰/۱۰/۱۳۸۶
۷۰. جهان بدون جنگ؛ تأملی نظری درباره ریشه های جنگ. اعتماد ملی، ش ۴۶۲، ۲۵/۶/۱۳۸۶. ص ۹
مباحث عمومی و انتقادی:
۱. آزادی علمی، مجلس‌ و پژوهش‌، سال دهم زمستان ۱۳۸۲ شماره ۴۱
۲. آزمون‌ آزادی‌ واقع‌ گرایانه‌ در زندگی‌ نوین‌ امروز ، مشروطیت و مروری‌ بر فرآیند آزادی‌ در ایران‌ سده‌ ۱۹و۲۰، مجله‌ حقوقی‌ و قضایی دادگستری‌، ۱۳۷۷/۰۵/۱۸
۳. آسوده‌ بخوابید، شهر در امن‌ و امان‌ است؛ پیرامون‌ بازداشت کدیور، خرداد، ۱۳۷۷/۱۲/۱۰
۴. آسیب شناسی‌ انحصار، خرداد، ۱۳۷۷/۰۹/۲۵
۵. آموزش، پژوهش و توسعه‌ سرمایه‌ انسانی‌ در توسعه‌ پایدار: بررسی‌ شش پیش شرط ساختاری‌ برای‌ توسعه‌ نظام‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌ در کشور، همشهری، ۱۳۷۸/۰۱/۱۹
۶. آموزش، پژوهش و توسعه‌ سرمایه‌ انسانی‌ در توسعه‌ پایدار، فرهنگ‌ و تعاون، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۲ - شماره ۲۲ (۵ صفحه - از ۱۷ تا ۲۱)
۷. آن‌ سوی‌ مرگ از افق‌ آدمی، ایران، ۱۳۷۷/۰۷/۲۲ و ۱۳۷۷/۰۷/۲۶
۸. آیا گزاره‌های‌ اصلی‌ دین‌ به‌ زبان‌ نمادین‌ است؟، ایران، ۱۳۷۸/۰۱/۱۴
۹. انتخابات‌ و پارادوکس‌ های‌ دموکراسی‌، فتح، ۱۳۷۸/۱۲/۰۲
۱۰. بازخوانی‌ یک روایت، چرا انقلاب شد، دنیای‌ سخن‌، اسفند ۱۳۷۷، ش ۸۴ ص ۴۰-۴۵.
۱۱. بازرگان‌ و عوام‌ زدگی‌ روشنفکران، عصر آزادگان، ۱۳۷۸/۰۱/۰۳
۱۲. بررسی مراحل تحول دانشگاه در ایران، اطلاعات، ۱۳۸۰/۰۹/۱۸
۱۳. بررسی‌ نحوه‌ شناسایی‌ و پرورش‌ استعدادهای‌ درخشان‌: آیا نخبه‌ گرایی‌ مغایر با عدالت‌ و برابری‌ نیست؟، صبح‌ امروز، ۱۳۷۸/۱۲/۰۷
۱۴. پیشنهادی‌ به‌ ریاست‌ محترم‌ دستگاه‌ قضایی، فتح، ۱۳۷۸/۱۰/۲۵
۱۵. تبریز، پیشتاز مشروطه خواهی، شرق، ۱۳۸۳/۰۵/۱۴
۱۶. توقیف روزنامه‌ زن‌ و تذکری‌ دیگر، خرداد، ۱۳۷۸/۰۲/۰۵
۱۷. جمع‌ صورت با چنین‌ معنای‌ ژرف: گفت و گو با مقصود فراستخواه‌ نویسنده‌ کتاب زبان‌ قرآن، ایران، ۱۳۷۷/۰۹/۰۸
۱۸. جمهوریت و ساختار قدرت، جمهوریت، ۱۳۸۳/۰۴/۱۶
۱۹. چالش های‌ فرهنگ و اندیشه‌ در آستانه‌ مشروطه، ایران، ۱۳۷۷/۰۵/۱۴
۲۰. حبس نخبگان‌ شیوه‌ای‌ منسوخ‌ و ناکارآمد، فتح، ۱۳۷۸/۰۹/۲۷
۲۱. حذف نوری‌: هم‌ استراتژیک هم‌ تاکتیک، عصر آزادگان‌، ۱۳۷۸/۰۹/۰۸
۲۲. حروف مقطعه و نماد اندیشی دینی، خردنامه همشهری، ۲۰ آبان ۱۳۸۳ - شماره ۳۴
۲۳. حسن‌ حنفی‌ و رویکرد انسان‌ گرایانه‌ به‌ قرآن، فراراه، بهار ۱۳۸۰
۲۴. خشونت مساله ای فرهنگی در گفت و گو با مقصود فراستخواه، عضو گروه تحقیق "خشونت خانگی علیه زنان"،فرهنگ و پژوهش شماره ۱۶۵ و نیز ۲۲ مهر ۸۳ در ایسنا
۲۵. خشونت‌ مذهبی‌ در دنیای‌ مسیحیت‌ و منتقدان‌ آن، اخبار، ۱۳۷۸/۰۱/۱۹
۲۶. در اعماق‌؛ به‌ مناسبت‌ پنجمین‌ سالگرد درگذشت‌ مرحوم‌ بازرگان، عصر آزادگان، ۱۳۷۸/۱۱/۰۲ و ۱۳۷۸/۱۱/۰۳
۲۷. دو قرن چالش توسعه و دموکراسی در ایران، اطلاعات سیاسی‌ - اقتصادی، دی ۱۳۸۰
۲۸. رفتارشناسی‌ مردم‌ ایران‌ از دیدگاه‌ مهندس بازرگان، گوناگون، شماره ۴ و۵، سال ۱۳۷۳ صص ۴۲-۴۳
۲۹. رنسانس‌ اول‌ اروپا و اصلاح‌ فکر دینی‌ در مسیحیت‌؛ به‌ مناسبت‌ میلاد مسیح، عصر آزادگان، فروردین ۷۸
۳۰. روشنفکران سیاسی و سرزمین سوخته، هم‌میهن، ۱۳۸۶/۰۳/۲۶
۳۱. روشنفکری‌ دینی‌ در جستجوی‌ برنامه‌ اجتماعی‌، نشاط، ۱۳۷۸/۰۱/۳۰
۳۲. زبان‌ دین‌ و زبان‌ دینی؛ ملاحظاتی‌ پیرامون‌ مقاله‌ زبان‌ دین‌ - نوشته‌ مقصود فراستخواه، ایران، ۱۳۷۸/۰۲/۱۹
۳۳. سنت در هنر اسلامی، کتاب ماه (هنر)، شماره ۹۳ و ۹۴،  کتاب ماه هنر ۱۳۸۵
۳۴. سنت قانون اساسی در ایران: گفتگو با مقصود فراستخواه، حیات نو، ۱۳۸۰/۱۰/۲۳
۳۵. سیستم‌ های‌ سیاسی‌ و علائم‌ هشداردهنده، فتح، ۱۳۷۸/۰۱/۰۴
۳۶. طالقانی، عالم‌ دینی، از نوع‌ دیگر، یادمان‌ نوزدهمین‌ سالگرد رحلت آیت الله‌ طالقانی‌، ایران، ۱۳۷۷/۰۶/۱۸
۳۷. عقلانیت توسعه‌ (روزنامه)، ۱۳۷۷/۰۷/۰۶
۳۸. دین‌ و جامعه، نشاط، ۱۳۷۷/۱۲/۰۱
۳۹. هفتاد و سه‌ ملت، اطلاعات، ۱۳۷۷/۰۶/۲۲ و ۱۳۷۷/۰۶/۲۳
۴۰. فقر مهم‌ ترین‌ آلاینده‌ محیط زیست، خرداد، ۱۳۷۷/۱۰/۱۳
۴۱. گشودگی‌ سینه‌ پیامبر (ص) و تاملی‌ درباره‌ داستان‌ های‌ مربوط به‌ آن، خرداد، ۱۳۷۸/۰۴/۰۹
۴۲. ما چه نسبتی با پیامبر داریم: خلاصه سخنرانی در انجمن اسلامی مهندسین به مناسبت میلاد پیامبر اسلام، شرق، ۱۳۸۳/۰۲/۲۲
۴۳. ما و اروپائیان‌ پیرامون‌ دیگر ناپذیری‌ دینی‌ در طول‌ تاریخ، نشاط، ۱۳۷۷/۱۲/۰۵ و ۱۳۷۷/۰۲/۰۸
۴۴. مدیریت متمرکز در برنامه‌ریزی‌ آموزشی، مجله‌ حقوقی‌ و قضایی دادگستری، ۱۳۷۷/۰۳/۱۶ و ۱۳۷۷/۰۳/۱۸
۴۵. مرثیه‌ ناتمام‌ جمال‌ الدین: به‌ مناسبت صدودومین‌ سالروز در گذشت سید جمال‌ الدین‌ اسدآبادی‌، صبح‌ امروز، ۱۳۷۷/۱۲/۲۰
۴۶. مشاور امین‌ نظام‌ عبدالله‌ نوری‌، صبح‌ امروز، ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
۴۷. مطبوعات آزاد و دوره‌ باززایی‌، فتح‌، ۱۳۷۸/۰۹/۲۰
۴۸. موانع‌ توسعه‌ اجتماعی‌ ایران‌، اخبار، ۱۳۷۸/۱۱/۰۹ و ۱۳۷۸/۱۱/۱۱
۴۹. نخبگان‌ مطبوعاتی‌ - سیاسی‌ ما و کمبودهای‌ کار، عصر آزادگان‌، ۱۳۷۸/۰۱/۱۶
۵۰. نسبت‌ میان‌ ۲۱ فروردین‌ و دوم‌ خرداد، فتح‌، ۱۳۷۹/۰۱/۱۱
۵۱. نقدی‌ بر مبانی‌ نظری‌ روایت‌ عالی‌ جناب‌ سرخ‌ پوش‌ نقدی‌ به‌ مقاله‌ فقر و مسکنت‌ نظریه‌ اعتدال‌ به‌ قلم‌ اکبر گنجی‌، فتح‌، ۱۳۷۸/۱۱/۱۹
۵۲. نگاهی‌ جامعه‌ شناختی‌ به‌ تکثر و آزادی‌، مجله‌ حقوقی‌ و قضایی دادگستری‌، ۱۳۷۷/۰۶/۱۱ و ۱۳۷۷/۰۶/۱۴
۵۳. نوری‌ و بیت الغزل‌ معرفت سیاسی‌، صبح‌ امروز، ۱۳۷۸/۰۶/۱۶
۵۴. هرمنوتیک عاشورا بخش‌ پایانی‌: قرائتی‌ اخلاقی‌ از عاشورا، ایران، ۱۳۷۷/۰۴/۰۳
۵۵. هرمنوتیک عاشورا: نگاهی‌ به‌ ده‌ قرائت عاشورا، ایران، ۱۳۷۷/۰۳/۲۰ و ۱۳۷۷/۰۳/۲۶ و ۱۳۷۷/۰۳/۲۷
۵۶. هفتاد و سه‌ ملت، اطلاعات، ۱۳۷۷/۰۴/۱۴ و ۱۳۷۷/۰۴/۲۰
۵۷. دین وامنیت، برگ فرهنگ (دانشگاه تهران)، سال ۲ ش ۶ پاییز ۱۳۷۹: ۷-۲۲
۵۸. وحدت در عین کثرت، شرق، ۱۳۸۳/۰۸/۱۶
۵۹. گذشته چراغ راه آینده نیست، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۵ آبان ۹
گفتگو:

۱. فقدان شفافیت، انحصارات و رانت‌های اطلاعاتی در ایران؛ منشأ آزمندی جامعه به فیک نیوز، جعل و اخبار زرد؛ ماهنامه آینده نگر، شماره ۷۴، مرداد ۱۳۹۷ صص ۸۳-۸۵
۲. نشانه‌های اجتماعی را جدی نمی‌گیرند؛ روزنامه شرق، مرداد ۱۳۹۷، ص ۱۳- جامعه
۳. ایران: جامعه معطل... معطلِ ساختارهای ناکارآمد؛ ماهنامه نسیم بیداری، شماره ۸۴، مرداد ۱۳۹۷، صص ۱۱۷-۱۲۱
۴. عقل گریزی و بیگانه هراسی در تمدن ایرانی نبوده است؛ روزنامه سازندگی، شماره ۱۲۳ و ۱۲۴، مرداد ۱۳۹۷ (درباره اسلامی سازی علم و دانشگاه)
۵. باید بتوان زندگی را در مدرسه جاری کرد؛ دو ماهنامه شوق تغییر، شماره ۲۹، خرداد و تیر ۱۳۹۶ صص ۴-۷
۶. کاروان علمی ایران به کجا می رود؟؛ دو ماهنامه چشم انداز ایران، شماره ۱۰۱، دی و بهمن ۱۳۹۵ ص ۸۶ 
۷. جامعه شناسی: بررسی کتاب ما ایرانیان؛ ماهنامه مهرنامه، شماره ۴۴، آبان ۱۳۹۴ ص ۲۵۰
۸. روشنفکری ِدینی: دیروز، امروز، فردا؛ ماهنامه سخن ما، شماره ۶، فروردین ۱۳۹۴ ص ۱۴ 
۹. دولت نباید کارفرمای اخلاق باشد: آسیب شناسی خشونت در ابعاد اجتماعی آن؛ ماهنامه نسیم بیداری، شماره ۵۰، مرداد ۱۳۹۳ ص ۱۰۸
۱۰. پیام جامعه به روشنفکران: بگذارید زندگی مان را بکنیم؛ روزنامه آسمان، شماره ۷۴، شنبه پنجم بهمن ۱۳۹۲  ص ۱۱۰
۱۱. تفکیک را جایگزین مناسبی برای سکولارشدن نمی دانم؛ دو ماهنامه چشم انداز ایران، شماره ۷۴، تیر و مرداد ۱۳۹۱ ص ۱۲۱ 
۱۲. ملی شدن صنعت نفت؛ ماهنامه تازه های انرژی، شماره ۲۴، اسفند ۱۳۸۹ ص ۱۶
۱۳. فهم صلح آمیز و فهم خشونت آمیز از دین؛ ماهنامه آیین، شماره ۲۳، شهریور و مهر ۱۳۸۸ ص ۶۴
۱۴. ملی گرایی ، مثبت یا منفی؛ مقصود فراستخواه و دیگران (میزگرد)، ماهنامه بازتاب اندیشه، شماره ۱۰۱، شهریور ۱۳۸۷ ص ۷
۱۵. اندیشه اصلاحات در ایران پس از انقلاب؛ ماهنامه بازتاب اندیشه، شماره ۹۰، شهریور و مهر ۱۳۸۶  ص ۳۱ 
۱۶. خشونت ، مساله ای فرهنگی؛ دو هفته نامه فرهنگ و پژوهش، شماره ۱۶۵، سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۸۳  ص ۹
۱۷. طبقه متوسط ضعیف ایرانی. اعتماد، ۱۹/۲/۱۳۸۷، ص ۲۰
۱۸. آنارشی در کمین است. اعتماد ملی، ۲۴/۱/۱۳۸۷، ص ۸
۱۹. ریشه های بحران اخلاقی در جامعه  ایرانی.  روزگار، ۱/۳/۱۳۹۰  ص۸
۲۰. دیالکتیک اراده گرایی و عقلانیت. ماهنامه کتاب و اندیشه ۳۰/۹/۸۷، ۵-۷
۲۱. ما کالون نداشتیم.  اعتماد ملی. ش ۹۶۷ ف ۲۲/۴/۱۳۸۸، ۱۳
۲۲. پروتستانتیسم هنوز هم ممکن است. اعتماد ملی. ش ۸۹۷، ۳۰/۱/۱۳۸۸ ص ۱۲
۲۳. نیازی به نخبه گرایی نداریم. شهروند امروز، ش ۵۲، ۲۹/۷/۸۶، ص ۱۹ و ۲۰
منابع وسایتهای زندگی نامه ای:

نمونه ای از مقالات:

۱. در رثای مقاله؛ هشت نسل مقالات علوم انسانی در ایران ، رهیافت، دوره ۲۸، شماره ۷۲، زمستان ۱۳۹۷، صفحه ۱-۱۸
۲. تحولات نوپدید در فرهنگ دانشگاه و فضای کلاس و تاثیر آن بر تدریس؛ تاملی در نسل های پنچ گانه دانشجو و استاد، نشریه تدریس پژوهی، سال چهارم، شماره ۲، پاییز ۱۳۹۵ ص ۱ 
۳. امر الوهی و دوگانه «تعالی/ حضور» تاملی در دشواری های یک پارادوکس : مورد مطاله؛ محمد ارکون و قرائت علمی فلسفه اسلامی، فصلنامه نقد کتاب کلام فلسفه عرفان، شماره ۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ ص ۱۴۱ 
۴. تجربه های زیسته و ادراک شده ی دانشجویان مطالعه موردی یک دانشگاه ایرانی، مجله آموزش عالی، شماره ۲۶، بهار ۱۳۹۴ ص ۲۵ 
۵. دین ورزی؛ بالندگی یا کاهندگی؟، دو ماهنامه چشم انداز ایران، شماره ۹۳، شهریور و مهر ۱۳۹۴ ص ۹۸ 
۶. جامعه شناسی شهرها در مشروطه؛  مقایسه تبریز، رشت واصفهان، ماهنامه مهرنامه، شماره ۴۳، مرداد ۱۳۹۴ ص ۱۴۵
۷. کیفیت برنامه درسی وآموزش دانشگاهی با رویکردی پدیدارشناسانه چارچوبی برآمده از خودمردم نگاری، نشریه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، شماره ۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ صص ۴۱-۵۴ 
۸. تحولات جهانی آموزش عالی و دانشگاه ها نقد کتاب نظریه جهانی شدن و دانشگاه ها، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، شماره ۲۹، زمستان ۱۳۹۲ صص ۱۱۹-۱۳۳ 
۹. چارچوبی مفهومی برای برنامه ریزی مبتنی بر آینده اندیشی در دانشگاه، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۶۹، پاییز ۱۳۹۲ صص ۱-۲۱ 
۱۰. برنامه ریزی آموزش عالی و چالش های میان رشته ای شدن، دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۱ ص ۵۵ 
۱۱. میان رشته گرایی و ظهور علم جلودارِ سرحدی بررسی خاستنگاه، ظرفیت ها و بایسته های میان رشته ای شدن، فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، سال چهارم، شماره ۱، زمستان ۱۳۹۰ صص ۱-۲۴ 
۱۲. بررسی الگوی تعاملات آموزش عالی و دانشگاه با سایر نظامهای تولید و خدمات، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۵۷، پاییز ۱۳۸۹ ص ۴۵ 
۱۳. در باره نیمرخ رفتار ایرانی (سنج شناسی مدل ها)، مجله جامعه شناسی ایران، شماره ۲۹، بهار ۱۳۸۹ صص ۳-۲۱ 
۱۴. مقایسه سه گذرگاه معرفتی در باره «دانش بومی» در ایران، مجله مطالعات اجتماعی ایران، شماره ۵، بهار ۱۳۸۸ صص ۹۷-۱۱۰ 
۱۵. بررسی وضع موجود و مطلوب ارزیابی نظام علمی در ایران با تاکید بر بخش آموزش عالی، فصلنامه سیاست علم و فناوری، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۷ صص ۴۳-۵۸ 
۱۶. انرژی و بحران امنیت، ماهنامه تازه های انرژی، شماره ۱، شهریور ۱۳۸۷ ص ۱۶ 
۱۷. آینده اندیشی در باره کیفیت آموزش عالی ایران ؛ مدلی بر آمده از نظریه مبنایی (GT)، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۵۰، زمستان ۱۳۸۷  ص ۶۷ 
۱۸. بررسی چگونگی ارتقای کمی و کیفی دسترسی به آموزش عالی در ایران، مجله آموزش عالی، شماره ۲، پاییز ۱۳۸۷ ص ۹۵ 
۱۹. بررسی تاثیر فرایند ارزیابی درونی بر برنامه ریزی برای بهبود کیفیت گروه های آموزشی دانشگاهی ؛ تحلیلی مقایسه ای از نظر اجرا یا عدم اجرای ارزیابی درونی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۴۹، پاییز ۱۳۸۷ ص ۱۴۵ 
۲۰. اخلاق علمی رمز ارتقای آموزش عالی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال اول، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۵ ص ۱۳ 
۲۱. زنان، آموزش عالی و بازار کار، فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، سال ۱۳۸۳، شماره ۸، بهار ۱۳۸۳ ص ۱۴۷ 
۲۲. آزادی علمی، فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره ۴۱، زمستان ۱۳۸۲ ص ۱۰۱
نمونه ای از مقالات مشترک دانشگاهی:

۱. تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی عوامل درون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه ها در رتبه بندی های ملی و بین المللی
محمد خان عزیزی * ، علی اکبر امین بیدختی، عبدالرحیم نوه ابراهیم، مقصود فراستخواه  
نشریه نوآوری و ارزش آفرینی، سال ششم، شماره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۶  صص ۵۷-۸۰ 
۲. طراحی الگوی تضمین کیفیت برنامه ریزی آموزشی دانشجو-معلمان در دانشگاه فرهنگیان
سیدمحمد میرکمالی ، جواد پورکریمی ، مقصود فراستخواه ، مهدی نامداری پژمان *  
دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی، شماره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۶  صص ۶۵-۸۸ 
۳. ارائه مدل توسعه دانشگاه کارآفرین در ایران
سید حسین موسوی، ابراهیم صالحی عمران ، مقصود فراستخواه ، جعفر توفیقی  
فصلنامه آموزش مهندسی ایران، شماره ۷۶، زمستان ۱۳۹۶  صص ۱-۲۸ 
۴. اسلامی شدن دانشگاه در ایران بعد از انقلاب؛ فراتحلیلی از پژوهشها
مقصود فراستخواه ، صادق آبسالان
فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، شماره ۷۳، زمستان ۱۳۹۶  صص ۴۶۹-۴۹۸ 
۵. ۵۰۰ سال پروتستانتیسم تخیلی: بررسی مولفه های اصلاح دینی و فهم پروتستانتیسم
حمید امیریزدانی، بخشعلی قنبری، احمد بستانی، محمد ایمانی، مقصود فراستخواه، محراب صادق نیا، سیدعلی میرموسوی  
ماهنامه مهرنامه، شماره ۵۲، تیر ۱۳۹۶  ص ۱۶۵
۶. پیامدهای منحصر بودن زبان آموزش علم در راستای بین المللی شدن آموزش عالی ایران: با رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا
نسرین اصغرزاده، اباصلت خراسانی، مقصود فراستخواه  
نشریه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، شماره ۱۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۵  صص ۱۵۹-۱۷۹ 
۷. اعتبارسنجی الگوی بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه های شهر تهران
یوسف محب زادگان، محمدحسن پرداختچی، محمد قهرمانی، مقصود فراستخواه  
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، شماره ۱۰، پاییز ۱۳۹۵  ص ۷۳ 
۸. بررسی اندیشه های سیدجمال الدین اسدآبادی که نوگرایان و بنیادگرایان او را بانی تفکر خود می دانند
عمادالدین باقی، مقصود فراستخواه، موسی نجفی، رسول جعفریان، سیدهادی خسروشاهی  
ماهنامه مهرنامه، شماره ۴۸، مرداد ۱۳۹۵  صص ۱۰۷-۱۳۷
۹. تبیین چارچوب مفهومی ارزشیابی برنامه درسی قصد شده دوره کارشناسی: یک مطالعه کیفی
سید علی خالقی نژاد، حسن ملکی* ، مقصود فراستخواه، عباس عباس پور  
مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، شماره ۷۸، تیر ۱۳۹۵  صص ۵۶۱-۵۷۵ 
۱۰. آسیب شناسی برنامه های حمایتی دولت از رشد کسب وکارهای خانگی از دیدگاه زنان صاحب کسب وکارهای خانگی در ایران
میثم مدرسی ، زهرا آراستی* ، کامبیز طالبی ، مقصود فراستخواه  
فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی ، سال چهارم، شماره ۲، بهار ۱۳۹۵  صص ۲۵-۴۶ 
۱۱. بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر جذب دانشجو توسط خرده نظام آموزش عالی غیرانتفاعی کشور در افق چشم انداز
اکبر گلدسته* ،محمود ابوالقاسمی، مقصود فراستخواه، کوروش فتحی واجارگاه  
فصلنامه سیاست علم و فناوری، شماره ۲۸، زمستان ۱۳۹۴  ص ۸۱ 
۱۲. ارزشیابی برنامه درسی حمایت شده: چگونه فرایند یادگیری و آموزش را در دوره کارشناسی تسهیل کنیم؟
دکتر حسن ملکی ،سید علی خالقی نژاد ،دکتر عباس عباس پور ، دکتر مقصود فراستخواه  
فصلنامه آموزش در علوم انتظامی، سال سوم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۴  ص ۱۲۳ 
۱۳. عوامل، ملاک ها و نشانگرهای الگوی بومی اعتبارسنجی نظام آموزش عالی ایران
دکتر عباس عباس پور ، محمد مجتبی زاده* ، دکتر حسن ملکی ، دکتر مقصود فراستخواه  
فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، شماره ۶، زمستان ۱۳۹۴  صص ۱-۳۰ 
۱۴. تحلیل گفتمان سیاسی غامدی در گذر از مودودی: دولت دینی یا جامعه مذهبی
عبدالواحد قادری ، سید هاشم آقاجری* ، مقصود فراستخواه ، مهدی گلجان  
نشریه جامعه شناسی تاریخی، سال هفتم، شماره ۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۴  صص ۵۱-۷۳ 
۱۵. بررسی نظام آموزش و توسعه کارکنان در سازمان های ایرانی (مطالعه وضعیت موجود)
محمد عموزاد*، محمد قهرمانی، اباصلت خراسانی، مقصود فراستخواه  
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، شماره ۶، پاییز ۱۳۹۴  ص ۲۵ 
۱۶. نگرش لاهوتی و ناسوتی نسبت به مرگ: مطالعه ی مرگ اندیشی نمونه ای از دانشجویان با روش نظریه ی زمینه ای
سید حسن سراج زاده ، مقصود فراستخواه ، مسعود زمانی مقدم  
فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره ۴۰، پاییز ۱۳۹۴  صص ۱۵۱-۱۷۶ 
۱۷. نگرش سیاسی – اجتماعی نوگرای دانشجویان و تاثیر خانواده و دانشگاه بر آن 
حمید دهقانی ، علی هاشمیان فر ، مقصود فراستخواه   
فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و ششم، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۴  صص ۳۹-۵۶ 
۱۸. واکاوی عناصر موثر بر تضمین کیفیت رشته مدیریت آموزشی با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون
غلامرضا شمس*، مقصود فراستخواه، رضا مهدی، زهرا معارفوند  
فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، سال پنجم، شماره ۱۰، تابستان ۱۳۹۴  ص ۳۱ 
۱۹. تبانی سروش و خرمشاهی؟/ پس از ۱۵ سال: انتشار متن مناظره بهاءالدین خرمشاهی، عبدالکریم سروش
عبدالعلی بازرگان، مقصود فراستخواه و علی طهماسبی پیرامون «بسط تجربه نبوی»
ماهنامه عصر اندیشه ، شماره ۸، شهریور ۱۳۹۴  ص ۱۱۸ 
۲۰. تحلیل محتوای برنامه های توسعه آموزش عالی با تمرکز بر تغییرات ساختاری و کارکردی استقلال نظام دانشگاهی
احمد فتح الهی *، محمد یمنی ، زهرا صباغیان ، مقصود فراستخواه ، محمد قاضی طباطبائی  
فصلنامه سیاست علم و فناوری، شماره ۲۵، بهار ۱۳۹۴  ص ۲۷ 
۲۱. تحقیق کیفی پیرامون راهبردهای پاسخگویی دانشگاه های دولتی از دیدگاه خبرگان آموزش عالی
عباس عباس پور، محسن شاکری، حمید رحیمیان، مقصود فراستخواه  
فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، شماره ۳، بهار ۱۳۹۴  صص ۱-۲۷ 
۲۲. عوامل موثر بر مشارکت اعضای هیئت علمی در سیاستگذاری آموزش عالی و برنامه ریزی دانشگاهی 
دکتر مقصود فراستخواه ، دکتر رضا منیعی   
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۷۴، زمستان ۱۳۹۳  صص ۲۹-۵۳ 
۲۳. تحلیل فازی عوامل موثر بر توازن بین برابری آموزش عالی و توسعه اقتصادی در سطح کلان (یک رویکرد تطبیقی- کمی) 
۲۴. تامل بر صلاحیت های حرفه ای معلمان در مطالعات برنامه درسی
زهره عباباف ، مقصود فراستخواه ، یداله مهرعلی زاده ، کورش فتحی واجارگاه  
نشریه علوم تربیتی ، سال بیست و یکم، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳  صص ۱۵۷-۱۸۲ 
۲۵. تحلیل محتوایی برنامه های پنجگانه توسعه ایران با توجه به مقوله های الگوهای حکمرانی آموزش عالی
احمد فتح الهی، محمد یمنی، زهراصباغیان، مقصود فراستخواه، محمود قاضی طباطبائی   
مجله آموزش عالی، شماره ۲۴، پاییز ۱۳۹۳  ص ۴۷ 
۲۶. موانع تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی در رشته های علوم پایه دانشگاه های تهران 
منصور پرندی، محمد قهرمانی، محمود ابوالقاسمی، مقصود فراستخواه  
مجله آموزش عالی، شماره ۲۴، پاییز ۱۳۹۳  ص ۸۳ 
۲۷. بررسی و ارائه یک الگوی تضمین کیفیت در مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاهی
روح الله مهدیون ، محمد قهرمانی ، مقصود فراستخواه ، محمود ابوالقاسمی  
نشریه علوم تربیتی ، سال بیست و یکم، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۳  صص ۲۱۱-۲۳۰ 
۲۸. شناخت میزان گرایش جوانان به معنویت های نوظهور و عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر آن (دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)
حمید پوریوسفی، مقصود فراستخواه، فاطمه تشکر  
فصلنامه علوم اجتماعی، شماره ۲۵، تابستان ۱۳۹۳  ص ۱۶۱ 
۲۹. بررسی موانع آموزش و بهسازی اعضای هیات علمی در دانشگاه های دولتی شهر تهران (مطالعه کیفی)
آیت سعادت طلب*، کورش فتحی واجارگاه، مقصود فراستخواه، اباصلت خراسانی  
فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، سال چهارم، شماره ۶، تابستان ۱۳۹۳  ص ۲۹ 
۳۰. ضرورت و امکان تغییر برنامه درسی مصوب نظام آموزش عالی ایران به برنامه درسی تلفیقی (مطالعه موردی: گرایش مدیریت آموزشی، دوره کارشناسی)
دکتر سولماز نورآبادی، دکتر پروین احمدی، دکتر عذرا دبیری اصفهانی، مقصود فراستخواه  
نشریه آموزش و ارزشیابی، شماره ۲۵، بهار ۱۳۹۳  صص ۱۰۱-۱۲۲ 
۳۱. طراحی الگوی تبیین کننده رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازی اعضای هیئت علمی: مدلی برآمده از نظریه ای داده بنیاد
آیت سعادت طلب، کورش فتحی واجارگاه، مسعود فراستخواه، اباصالت خراسانی  
فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، شماره ۲۳، زمستان ۱۳۹۲  ص ۱ 
۳۲. تدوین الگویی برای بالندگی اعضای هیئت علمی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد 
یوسف محب زادگان* ، دکتر محمد حسن پرداختچی ، دکتر محمد قهرمانی ، دکتر مقصود فراستخواه   
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۷۰، زمستان ۱۳۹۲  صص ۱-۲۵ 
۳۳. محدودیت برنامه های پژوهشی شیعه
مقصود فراستخواه، احسان شریعتی، سارا شریعتی، علی قاسمی  
دو ماهنامه چشم انداز ایران، شماره ۸۲، آبان و آذر ۱۳۹۲  ص ۷۱ 
۳۴. واکاوی پیامدها و سازوکارهای جهانی شدن برنامه های درسی آموزش عالی 
محمد آتشک ، رضا نوروززاده ، محمد قهرمانی ، محمود ابوالقاسمی ، مقصود فراستخواه   
فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، شماره ۳۸، پاییز ۱۳۹۲  صص ۳۷-۴۵ 
۳۵. نیم نگاهی به جامعه شناسی آموزش عالی و نظام دانشگاهی ایران 
اسماعیل قدیمی،محمدرضا ، رسولی،مقصود ، فراستخواه،هادی خانیکی  
ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره ۱۷۱، آذر ۱۳۹۲  صص ۴-۱۱ 
۳۶. برنامه درسی برای مدرسین دانشگاه از نگاه مدرسان حوزه مطالعات برنامه درسی
زهره عباباف، کورش فتحی واجارگاه، مقصود فراستخواه، یدالله مهرعلی زاده  
نشریه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، شماره ۷، بهار و تابستان ۱۳۹۲  صص ۷-۲۹ 
۳۷. تاملی بر استقرار نظام جانشین پروری مدیریت در دانشگاه، مدلی برآمده از نظریه داده بنیاد
سعید غیاثی ندوشن، محمد حسن پرداختچی، بهروز دری، مقصود فراستخواه  
فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، شماره ۱۹، زمستان ۱۳۹۱  ص ۷ 
۳۸. الگوی استقرار نظام جانشین پروری در مدیریت دانشگاه
سعید غیاثی ندوشن، محمدحسن پرداختچی، بهروز دری، مقصود فراستخواه  
فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، شماره ۱، تابستان ۱۳۹۱  ص ۸۷ 
۳۹. بازتاب مفاهیم اخلاق جهانی در اهداف آموزش و پرورش ایران 
محمد آتشک*، دکتر محمد قهرمانی، دکتر محمود ابوالقاسمی، دکتر مقصود فراستخواه، پریسا ماه زاده  
فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال هفتم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۱  ص ۶۶ 
۴۰. الگویی برای افزایش بهره وری پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی 
اکبر فرجی ارمکی *، حمیدرضا آراسته، مقصود فراستخواه  
نشریه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، شماره ۸، بهار و تابستان ۱۳۹۱  ص ۹۵ 
۴۱. مهارت های استادان و مربیان کارآفرینی برای پرورش کارآفرینان نوپا در دانشگاه ها 
قنبر محمدی الیاسی ، مقصود فراستخواه ، شیما فرخ   
فصلنامه توسعه کارآفرینی ، شماره ۱۵، بهار ۱۳۹۱  ص ۱۸۵ 
۴۲. واکاوی رابطه دو نظام دفاعی و آموزش عالی از دیدگاه خبرگان دو حوزه
جعفر توفیقی ، نسرین نورشاهی ، مقصود فراستخواه  
فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره ۳۶، بهار ۱۳۹۱  ص ۱ 
۴۳. کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی براساس تجربه زیسته آنها 
نسرین نورشاهی ، مقصود فراستخواه   
مجله آموزش عالی، شماره ۱۴، بهار ۱۳۹۱  ص ۳۷ 
۴۴. کیفیت یادگیری در مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاهی؛ مطالعه ای کیفی 
روح الله مهدیون ، محمد قهرمانی ، مقصود فراستخواه ، محمود ابوالقاسمی   
فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، شماره ۵۸، زمستان ۱۳۹۰  ص ۷۷ 
۴۵. مفهوم فساد اداری در نظام آموزش دولتی
محمد آتشک*، دکتر محمد قهرمانی، محمود ابوالقاسمی، دکتر مقصود فراستخواه  
فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۰  ص ۵۰ 
۴۶. الگوی کارآفرینی اجتماعی در سامان دهی کودکان خیابانی 
مهری اسدی* ، سیدمصطفی رضوی ، مقصود فراستخواه   
فصلنامه توسعه کارآفرینی ، شماره ۱۲، تابستان ۱۳۹۰  ص ۶۵ 
۴۷. بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه علمی با استفاده از نقشه شناختی 
رضا منیعی ، دکتر کارو لوکس، دکتر مقصود فراستخواه   
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۵۱، بهار ۱۳۸۸ ص ۷۳ 
۴۸. بررسی نقش انجمن های علمی و دانشگاهیان در سیاستگذاری و ارزیابی نظام علمی کشور 
مقصود فراستخواه ، محمد امین قانعی راد   
فصلنامه رهیافت، شماره ۴۱، تابستان ۱۳۸۷  ص ۵ 
۴۹. بررسی رابطه نظام های تضمین کیفیت آموزش عالی با زمینه های فرهنگی و اجتماعی «نقشه ای شناختی» با تاکید بر مورد ایران 
مقصود فراستخواه ، کارو لوکس ، عباس بازرگان   
نشریه مطالعات جامعه شناختی، شماره ۳۱، پاییز ۱۳۸۶  ص ۱ 
۵۰. تحلیل مقایسه ای نظام های تضمین کیفیت آموزش عالی در جهان: وجوه اشتراک و افتراق در تجربه های جهانی
۵۱. لوازم ساختاری توسعه علمی در ایران 
۵۲. بررسی راهکارهای افزایش دسترسی به آموزش عالی 

کلیدواژه ها: دکتر مقصود فراستخواه |

دفعات مشاهده: 17124 بار   |   دفعات چاپ: 402 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA