عناوین دوره‌ها

:: کارگاه روش ها و فنون تدریس و اخلاق معلمی
:: کارگاه ارزیابی درونی کیفیت فعالیت های پژوهشی مؤسسه
:: کارگاه ایجاد اکوسیستم کارآفرینی در دانشگاهها
:: کارگاه آشنایی با کارویژه‌های دانشگاه پژوهی (IR)
:: کارگاه بهبود کیفیت دوره‌­های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه­ها
:: برگزاری کارگاه آموزشی MAXQDA
:: برگزاری کارگاه با عنوان نسل چهارم دانشگاهی با تاکید بر مسئولیت های اجتماعی دانشگاه های ایرانی در نمایشگاه هفته پژوهش
:: برگزاری کارگاه با عنوان آینده پژوهی درباره دانشگاه ایرانی با تحلیل سناریوهای پیش رو
:: برگزاری کارگاه آموزشی در دانشگاه خاتم
:: برگزاری کارگاه تحلیل آماری پیشرفته
:: دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR)
:: دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR)
:: دوره روش تحقیق: پروپزال نویسی در حوزه علوم انسانی
:: دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR)
:: کارگاه تخصصی آشنایی با کاربردهای نرم افزار مکس کیودا دانشگاه میسور هند
:: کارگاه تخصصی اخلاق حرفه ای در پژوهش های دانشگاهی برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه میسور هند
:: برگزاری کارگاه آموزشی مندلی (مدیریت منابع و مآخذ) برای دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه میسور
:: آشنایی با نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) (تحلیل داده های کیفی)
:: روش تحقیق: پروپوزال نویسی
:: روش تحقیق: پروپوزال نویسی
:: آشنایی با اخلاق حرفه ای در پژوهش های دانشگاهی
:: آشنایی با مفاهیم و مهارت‌های مدیریت دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی
:: آشنایی با مفاهیم و مهارت‌های مدیریت دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی
:: مروری بر قوانین و مقررات ناظر بر دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی با محوریت آیین نامه مالی و معاملاتی
:: ارتباط آموزش عالی با بازار کار: با تاکید بر تجربه ژاپن
:: دوره آشنایی با مدیریت دانشگاهی
:: دوره آشنایی با الگوهای مختلف دانشگاهی در جهان
:: دوره روانشناسی بهره‌وری راهبردی
:: دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی
:: دوره آشنایی با مدیریت دانشگاهی
:: دوره آشنایی با الگوهای مختلف دانشگاهی در جهان
:: دوره روانشناسی ارتباط و ارتباط متقابل
:: دوره اخلاق حرفه ای در پژوهش های دانشگاهی
:: دوره روش تحقیق (پروپوزال نویسی)
:: دوره اخلاق حرفه ای در پژوهش های دانشگاهی
:: دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی
:: کارگاه بیماری های قلبی و عروقی
:: اخلاق حرفه ای
:: آشنایی با کار ویژه های دانشگاه پژوهی
:: آشنایی با کار ویژه های دانشگاه پژوهی
:: اخلاق حرفه ای
:: برگزاری دوره دانشگاه پژوهی (IR)
:: برگزاری دوره روش تحقیق
:: سخنرانی در خصوص مدیرت سبز
:: برگزاری دوره روش تحقیق
:: برگزاری دوره آشنایی با اخلاق حرفه‌ای
کارگاه ارزیابی درونی کیفیت فعالیت های پژوهشی مؤسسه


ورود به بخش ثبت نام              
مکان دوره های برگزار شده

            


         


      

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کارگاههای آموزشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | WorkShop

Designed & Developed by : Yektaweb