دوره‌ها

کارگاههای سیاستگذاری و برنامه ریزی و مدیریت


کارگاههای اقتصاد و کارآفرینی


کارگاه های برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی


کارگاه های روش تحقیق و تدریس


 • اقدام پژوهی در نظام دانشگاهی
 • کارگاه آموزشی روش تحقیق: پروپوزال نویسی
 • مبانی روش تحقیق کیفی
 • مبانی روش تحقیق آمیخته
 • مبانی نظریه داده بنیاد (Grounded Theory)
 • تیم سازی و مدیریت تیم در دانشگاه
 • آشنایی با فن ترجمه متون انگلیسی
 • کاربرد منطق فازی در پژوهش های دانشگاهی
 • مبانی ارشادگری (Mentoring) اعضای هیئت علمی
 • آشنایی با انواع مجلات علمی و بین المللی و فرایند چاپ مقاله
 • مقاله نویسی پیشرفته برای مجلات معتبر بین المللی
 • روش تدریس

کارگاه های نرم افزارها و تحلیل های پیشرفته آماری


 • تحلیل‌های پیشرفته آماری (با تأکید بر مقاله نویسی)
 • آشنایی با مبانی پیشرفته نمونه گیری(با کاربرد نرم افزار G*POWER)
 • مدل یابی معادلات ساختاری در پژوهش دانشگاهی (با نرم افزارهای AMOS و LISREL)
 • کارگاه آموزش نرم افزار PLS
 • کارگاه آموزش نرم افزارتحلیل داده های کیفی MAXQDA
 • تحلیل‌های چندسطحی (Multilevel Analysis) با کاربرد نرم افزار HLM
 • تحلیل‌های سلسله مراتبی (AHP) با کاربرد نرم افزار Expert Choice
 • کارگاه جامع SPSS (مقدماتی و پیشرفته)
 • کارگاه فراتحلیل با نرم افزار CAM2
 • مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS
 • تحلیل دادههای کیفی با استفاده از نرم افزار NVIVO
 • آشنایی با روش تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS
 • روش تحلیل پیشرفته داده های کمی با استفاده از نرم افزار SPSS
 • کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار مندلی Mendeley (ایجاد کتابخانه دیجیتال و کتاب شناسی و فرمت دهی به منابع و مآخذ)

کلیدواژه ها: دوره های آموزشی |


ورود به بخش ثبت نام              
مکان دوره های برگزار شده

            


         


      

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کارگاههای آموزشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | WorkShop

Designed & Developed by : Yektaweb