کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام

دکتر مریم حسینی

 | تاریخ ارسال: 1395/2/20 | 

مشخصات عمومی AWT IMAGEAWT IMAGE

نام: سیده مریم

نام خانوادگی: حسینی

شماره تماس: ۰۲۱-۲۳۵۱۷۱۶۲

ایمیل: mhosseinilirphe.ir, smhlarganigmail.com

Dr. Maryam Hoseini

مدارک دانشگاهی

۱. دکترای تخصصی، مطالعات برنامه درسی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۴.

عنوان رساله: مفهوم سازی برنامه درسی زاید در نظام آموزش عالی ایران

۲. کارشناسی ارشد، برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۷.

عنوان رساله: مقایسه سبک های یادگیری دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های دولتی شهر تهران با توجه به جنسیت، مقاطع تحصیلی و رشته های تحصیلی

سوابق اجرایی

۱. عضو هیات مدیره انجمن علمی- پژوهشی آموزشی ایران به مدت ۴ از سال ۱۳۹۲-۱۳۹۶.
۲. رئیس کمیته اجرایی همایش ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی با تمرکز بر یکپارچه سازی نظام آموزشی ۱۳۹۳
۳. دبیراجرایی و عضو  کارگروه تدوین برنامه پنجم و ششم توسعه (بخش آموزش عالی) در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
۴. مدیر گروه نوآوری های آموزشی و درسی در آموزش عالی از سال ۱۳۹۵ تا کنون
۵. عضو  شورای سر دبیری فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از ۱۳۹۶ تا کنون
۶. عضو شورای مدیران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از ۱۳۹۵ تا کنون
۷. عضو شورای پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از ۱۳۹۵ تا کنون
۸. عضو کمیته اجرایی جشن  ۵۰ سالگی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ۱۳۹۸
۹. عضو کمیته اجرایی و شورای سیاستگذاری کارگاه دانش افزایی مدیران ۱۳۹۸
۱۰. مشاور آموزش سازمان زیبا سازی شهر تهران از ۱۳۹۷ تا کنون
۱۱. عضو هیات مدیره انجمن جمعیت توسعه علمی از سال ۱۳۹۸-۱۴۰۰
۱۲. عضو کمیسیون توسعه انجمن  مطالعات برنامه درسی در ایران در دانشگاه علامه طباطبایی از سال ۱۳۹۷ تا کنون
۱۳. دبیر کارگروه تدوین کتاب‌های درسی علوم تربیتی در سازمان مطالعات و تدوین کتب درسی علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) ۱۳۹۸
۱۴. عضو کارگروه مطالعات مقدماتی بخش آموزش عالی برنامه هفتم توسعه کشور در موسسه پزوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی (۱۳۹۹).
فعالیتهای علمی و پژوهشی

۱. "ارائه شفاهی (سخنرانی)"، مقاله بررسی تحلیل موانع بنیادی توسعه آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران، ۱۳۸۶، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دومین همایش یادگیری الکترونیکی.

۲. "ارائه مقاله به صورت پوستر تصویری"، بررسی نقش حجاب بر حرمت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، سالن اجلاس سران، همایش بین‌المللی زنان اندیشمند مسلمان.

۳. "ناظر طرح"، ارزیابی سیاستهای اتخاذ شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در برنامه سوم، ۱۳۸۷.

۴. "ناظر طرح"، طراحی و اجرای مدل ایرانی مدیریت کیفیت آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، ۱۳۸۸.

۵. "ارائه مقاله"، مدیریت کار آفرینانه راهکاری برای افزایش درامد اختصاصی دانشگاه"،  احمد رضا روشن و سیده مریم حسینی لرگانی،۱۳۸۸، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی.

۶. "ارائه مقاله"،  همایش بین المللی برنامه درسی آموزش عالی در اصفهان (خوراسگان)، ۱۳۹۳.

۷. "ارائه مقاله"، همایش توسعه پایدار آموزش عالی،۱۳۹۲.

۸. "تحلیل فرم های ارزیابی"، سمینار برنامه پنجم توسعه، ۱۳۸۷.

۹. "داور مقالات"، اولین همایش پلیس، روانشناسی و مشاوره، ۱۳۹۴.

۱۰. "داور مقالات"، همایش آینده پژوهی،۱۳۹۴.

۱۱. "داوری از طرحنامه پایان نامه کارشناسی ارشد"، سرکار خانم فاطمه حیدری پورکیایی،۱۳۸۹.

۱۲. "عضو پنل"، ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی، ۱۳۹۵.

۱۳. "عضو پنل"، آینده پژوهی در موسسه، ۱۳۹۳-۱۳۹۴.

۱۴. "عضو پنل"،اولین همایش مدرسه در تهران، ۱۳۹۴.

۱۵. "عضو پنل"،  نشست یک روزه دانشگاه منابع طبیعی گرگان، موضوع: بررسی وضعیت دانشجویان و دانش آموختگان کشاورزی به لحاظ کمی و مروری بر اشتغال و بیکاری آن ها، ۱۳۹۳.

۱۶. "همکاری"، بنیاد دانشنامه فارسی در ارزیابی مقالات، ۱۳۹۴.

۱۷. "همکاری"، سازمان نظام روانشناسی به عنوان هیات داوران در همایش ها.

۱۸. "همکاری"، فصلنامه اندازه گیری و ارزشیابی  در ارزیابی مقالات.

۱۹. "همکاری"، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی در ارزیابی مقالات.

۲۰. "همکاری"، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در ارزیابی مقالات.

۲۱. "همکاری"، مجله نامه آموزش عالی در ارزیابی مقالات.

۲۲. "همکاری" با سازمان سنجش آموزش کشور به صورت مجری طرح و ناظر طرح های پژوهشی

۲۳. "همکاری" با دانشگاه شهید بهشتی از (۱۳۹۴) تا کنون به عنوان مدرس و داور پایان نامه کارشناسی ارشد

۲۴. "مدرس" در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ۱۳۹۴ تا کنون
سخنرانی در مجامع علمی

۱. ارائه  سخنرانی در راستای تدوین برنامه ششم در موسسه ۱۳۹۴ -۱۳۹۳.

۲. ارائه سخنرانی در خصوص ساخت جامعه یادگیری در ایران، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،۱۳۹۴.

۳. ارائه سخنرانی در خصوص مفهوم برنامه درسی زاید در نظام آموزش عالی ایران، ۱۳۹۵.

۴. ارائه سخنرانی در خصوص یادگیری زاید و راهکارهای کاهش آن در نظام آموزش عالی ایران،۱۳۹۵.

۵. ارائه سخنرانی گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه در معاونت هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۸۷.

۶. ارائه سخنرانی در خصوص ارزیابی عملکرد برنامه چهارم توسعه در دفتر وزیر شورای معاونین وزارت علوم.

۷. ارائه سخنرانی از طرح ارزیابی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای برنامه چهارم توسعه در سالهای ۱۳۸۵ و ۸۴ ۱۳ در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۷.

۸. ارائه سخنرانی از طرح مستند سازی و ارائه الگویی برای تسهیم دانش و اطلاعات حاصل از برنامه پنجم توسعه بخش علوم، تحقیقات و فناوری از طریق اقدام پژوهی، ۱۳۸۸.

۹. ارائه سخنرانی به همراه مقاله در همایش بین المللی اصفهان خوراسگان ،۱۳۹۳.

۱۰. ارائه سخنرانی در خصوص پروژه بررسی وضعیت گذشته و موجود بخش آموزش عالی طی سالهای ۸۵-۷۹ و ارزیابی عملکرد برنامه چهارم توسعه، ۱۳۸۷.

۱۱. ارائه سخنرانی در دفتر وزیر در خصوص نظام پیشنهادی برنامه پنجم توسعه با همکاری آقای دکتر اکبرپور و دکتر جاودانی، ۱۳۸۷.

گزارش های تخصصی

۱. سیده مریم حسینی لرگانی و محمد جواد صالحی (۱۳۹۶). بررسی تحلیلی کارکرد دانشگاه­ های وابسته به دستگاه­های اجرایی و مقایسه آن با کارکرد دانشگاه­ها و مؤسسه­ های آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. پاییز ۱۳۹۶.
۲. سیده مریم حسینی لرگانی (۱۳۹۷). شناسایی حوزه‌های جدید درسی و رشته‌ایی در دانشگاه‌های برتر دنیا و ارائه پیشنهاداتی برای دانشگاه‌های ایران، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، زمستان ۱۳۹۷.
۳. سیده مریم حسینی لرگانی (۱۳۹۹). گزارش تخصصی شیوه‌نامه تدوین برنامه رسی دانشگاهی، شماره ۱۷، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، زمستان ۱۳۹۹
۴. سیده مریم حسینی لرگانی و احمدرضا روشن (۱۳۹۹) مقایسه و تحلیل احکام آموزش عالی برنامه‌های توسعه اول تا ششم و ارائه الگویی برای تدوین احکام برنامه هفتم، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. 
۵. احمدرضا روشن و سیده مریم حسینی لرگانی (۱۳۹۹). آسیب‌شناسی و تحلیل برنامه‌های توسعه آموزش عالی ایران و ارائه الگوی برای ساختار و تدوین برنامه هفتم توسعه، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، شماره ۱۶.
طرح های پژوهشی

۱. تحلیلی بر فرمهای نظر سنجی هشتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ،سیده مریم حسینی لرگانی و علی خواجوند، ۱۳۷۹-۱۳۸۰، موسسه نمایشگاههای فرهنگی وزرات فرهنگ و ارشاد.
۲. بررسی مشارکت زنان هیات علمی در سمت های مدیریت دانشگاهی، چشم انداز و مشکلات سیده مریم حسینی لرگانی، ۱۳۸۴-۱۳۸۵.
۳. طرح ملی خشونت خانگی علیه زنان در ۲۸ استان کشور ، زیر نظر وزارت کشور و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دکتر قاضی طباطبایی و دکتر محسنی، سیده مریم حسینی لرگانی، پاییز ۱۳۸۰-۱۳۸۳، وزارت کشور.
۴. ارزیابی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اهداف، مواد و تبصره‌های برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۵-۱۳۸۴)، سیده مریم حسینی لرگانی، ۱۳۸۶ فروردین ۸۷، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
۵. بررسی وضعیت گذشته و موجود آموزش عالی طی سال های (۸۶-۷۹) و ارزیابی عملکرد برنامه چهارم توسعه سیده مریم حسینی لرگانی، فرحناز صبوحی، زمستان، ۱۳۸۶ بهار ۸۶، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
۶. نظارت بر اجرای برنامه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، سیده مریم حسینی لرگانی، ۱۳۸۳-۱۳۸۴، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
۷. مستندسازی و ارائه الگویی برای تسهیم اطلاعات و دانش حاصل از فرآیند تدوین برنامه پنجم توسعه بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری از طریق اقدام پژوهی، سیده مریم حسینی لرگانی، ۱۳۸۶ فروردین ۸۸، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
۸. طرح تحول راهبردی نظام آموزش عالی کشور دکتر خداداد حسینی، سیده مریم حسینی لرگانی، تابستان ۱۳۸۷-۱۳۸۸، وزارت علوم تحقیقات و فناوری- معاونت آموزشی.
۹. طرح تدوین برنامه راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر فریبرز رحیم نیا، سیده مریم حسینی لرگانی، تابستان ۱۳۸۷-۱۳۸۸، دانشگاه فردوسی مشهد.
۱۰. بررسی و طراحی الگوی ارزیابی عملکرد برنامه پنجم توسعه بخش آموزش عالی دولتی غیر پزشکی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) بر اساس کارت امتیازی متوازن BSC سیده مریم حسینی لرگانی، حدیث ساجدی، ۱۳۸۹-۱۳۹۰، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
۱۱. بررسی میزان رضایتمندی بازدید کنندگان از بخش های مختلف بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم (تیرماه ۱۳۹۳ برابر با رمضان المبارک ۱۴۳۵)، سید جواد صالحی، سیده مریم حسینی لرگانی و منا درانی، ۱۳۹۳ تیر ماه زمستان ۱۳۹۳، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۱۲. بررسی میزان رضایت مندی از فعالیت های ادارات و نهادهای شرکت کننده در بیست و دومین هفته کتاب در ترویج کتاب و کتابخوانی، سید جواد صالحی، سیده مریم حسینی لرگانی و منا درانی، مهر ۱۳۹۳، زمستان ۱۳۹۳، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۱۳. تحلیلی بر ابعاد رضایتمندی بازدیدکنندگان از بخش های مختلف بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم (تیرماه ۱۳۹۴ برابر با رمضان ۱۴۳۶)، سید جواد صالحی، سیده مریم حسینی لرگانی و منا درانی، خرداد ۱۳۹۴ مهر ۱۳۹۴  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۱۴. بررسی علل مراجعه داوطلبان به آموزشگاه های آزاد و تاثیرات مثبت و منفی آن، سیده مریم حسینی لرگانی، (سید جواد صالحی ،رضا محمدی، شهرزاد بارانی و مونا درانی) ۱۳۹۵، سازمان سنجش آموزش کشور.
۱۵. ابعاد فرسودگی تحصیلی و شناسایی عوامل موثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه‌های نظام آموزش عالی ایران و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع آن، سیده مریم حسینی لرگانی و زهرا رشیدی، ۱۳۹۶، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
۱۶. مطالعه زمینه های تربیت شهروند جهانی در برنامه درسی دانشگاهی ایران، زهرا رشیدی و سیده مریم حسینی لرگانی، ۱۳۹۵، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
۱۷. طراحی نظامی برای تدوین و توسعه برنامه‌های درسی دانشگاهی، سیده مریم حسینی لرگانی (۱۳۹۷). به سفارش وزات علوم، تحقیقات و فناوری، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
۱۸. طرح تدوین برنامه درسی نوآورانه، سیده مریم حسینی لرگانی (۱۳۹۷)، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
۱۹. طرح مفهوم سازی برنامه درسی پایدار (سبز) و ارائه چارچوبی برای ارزیابی آن در آموزش عالی ایران: با تاکید بر دانشگاه­ های سبز، سیده مریم حسینی لرگانی (۱۳۹۸) (در حال انجام).
۲۰.  حسینی لرگانی، سیده مریم (۱۳۹۸- ۱۳۹۹). همکار اصلی طرح پژوهشی «مطالعه تطبیقی سازمان‌های غیردولتی / مردم نهاد جوانان ایران و مقایسه با کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با رویکرد ارائه راهکار و اثربخشی سازمان‌های غیردولتی / مردم نهاد جوانان»،  وزارت ورزش و جوانان.
۲۱.  احمدی، وکیل؛ حسینی لرگانی، سیده مریم (۱۳۹۹ – ۱۴۰۰). مطالعه تطبیقی سیاست گذاری امور جوانان در کشورهای اسلامی، سازمان ملی ورزش و جوانان (طرح پژوهشی بیرونی).
فعالیت های آموزشی و علمی (تدریس)

۱. تدریس تغییر و اجرایی برنامه درسی (۱۳۹۵) (نیم سال دوم)، دانشگاه شهید بهشتی، مقطع کارشناسی ارشد.
۲. تدریس برنامه‌ریزی درسی در آموزش عالی (۱۳۹۶) (نیم سال دوم)، دانشگاه شهید بهشتی، مقطع کارشناسی ارشد.
۳. تدریس تغییر و اجرایی برنامه درسی (۱۳۹۶) (نیم سال دوم)، دانشگاه شهید بهشتی، مقطع کارشناسی ارشد.
۴. تدریس اصول برنامه‌ریزی درسی (۱۳۹۶) (نیم سال اول)، دانشگاه شهید بهشتی، مقطع کارشناسی.
۵. تدریس نظریه‌های یادگیری و اصول تدریس (۱۳۹۶) (نیم سال اول)، دانشگاه شهید بهشتی، مقطع کارشناسی ارشد.
۶. تدریس برنامه‌ریزی درسی در آموزش مجازی (۱۳۹۶) (نیم سال اول) دانشگاه شهید بهشتی، مقطع کارشناسی ارشد.
۷. برنامه درسی در اموزش عالی (۱۳۹۸) (نیم سال اول)، دانشگاه علم و فرهنگی، مقطع کارشناسی ارشد.
۸. برنامه درسی در آموزش عالی در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در دو نیم سال در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
۹. تدریس درس تغییر و اجرای برنامه درسی (۱۳۹۸-۱۳۹۹) دانشجویان ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی.
۱۰. تدریس در موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی (نیم سال اول ۱۳۹۶ – ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ - ۱۳۹۶).
۱۱. تدریس درس طراحی و تدوین برنامه درسی (۱۳۹۸-۱۳۹۹) دانشجویان ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی.
۱۲. تدریس دو درس طراحی و تدوین و تغییر و اجرای برنامه درسی (۱۴۰۰) دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی.
فعالیت های آموزشی (رساله و پایان نامه)

۱. سیده مریم حسینی لرگانی ( ۱۳۹۷). تببین و بررسی جایگاه مشاوره برنامه درسی به عنوان یکی از قلمروهای حوزه مطالعات برنامه درسی(دانشجو: محمد تقی رودی)، داور خارجی رساله.
۲. سیده مریم حسینی لرگانی ( ۱۳۹۷). تدریس و اعتبارسنجی روبریک‌های سنجش اشتغال‌پذیری دانشجویان علوم تربیتی (دانشجو: سارا امین پورممقانی)، داور.
۳. سیده مریم حسینی لرگانی (۱۳۹۷). طراحی برنامه درسی برای دوره کارآموزی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران، دانشگاه رازی – دانشکده کشاورزی (استاد مشاور). رساله دکتری
۴. رساله ارشد خانم نیک نژاد، استاد راهنما، بررسی یادگیری اثربخش در رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی  از منظر دانشجویان و اعضای هیئت علمی با تاکید بر دو سطح اول مدل پاتریک.
۵. خانم فراهانی استاد راهنما، ارزیابی عملکرد دانشگاه مفید بر اساس مدل تعالی EFQMو شناسایی فرصتهای بهبود، رساله سادت، دانشگاه آزاد (مشاور پایان نامه رساله کارشناسی ارشد)
۶. رساله طیب السادت حسینی، بررسی اثر تدریس مبتنی بر کارآفرینی بر اشتغال‌پذیری دانشجویان: مطالعه موردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، استاد مشاور: مریم حسینی لرگانی، استاد راهنما: محمدجواد صالحی، زمستان ۱۳۹۶
۷. سیده مریم حسینی لرگانی داوری رساله مرضیه حمامی، ارزیابی برنامه کارورزی در دانشگاه فرهنگیان و کیفیت اجرای آن از نظر صاحبنظران و دانشجومعلمان در سال تحصیلی ۹۸-۹۷، استاد راهنما رضا منیعی.
۸. حسن رجبی، کارشناسی ارشد: تبیین جایگاه ارزشیابی کیفی- توصیفی در تجربه ی زیستی شرکای برنامه درسی، استاد راهنما محبوبه عارفی، داور سیده مریم حسینی لرگانی ۱۳۹۸
۹. سیده مریم حسینی لرگانی (مشاور) / خانم پور جعفریان / دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات ، حدود و ثغور برنامه درسی محیط کار
۱۰. خانم حشمتی علوم و تحقیقات / دانشجوی دکتری واحد علوم ،تحقیقات و فناوری ،مشاور
۱۱. خانم کشاورز / برنامه درسی ارتباط ساز در آموزش عالی / دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی ،مشاور
۱۲. سیده مریم حسینی لرگانی (۱۳۹۹).  گرایش زنان به آموزش عالی در دانشگاه های  شهرهای سنندج و مریوان (سمیه احمدیان)، استاد راهنما: دکتر سمیه فریدونی؛ (داوری پایان نامه ارشد).

سایر فعالیت ها یا خدمات علمی

۱. "ناظر طرح" ارزیابی سیاستهای اتخاذ شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در برنامه سوم، بهار ۱۳۸۷.
۲. "ناظر طرح" طراحی و اجرای مدل ایرانی مدیریت کیفیت آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، پاییز ۱۳۸۸.
۳. داور مقالات اولین همایش پلیس، روانشناسی و مشاوره؛ تهران، بهمن ۱۳۹۴.
۴. داور مقالات همایش آینده پژوهی زمستان ۱۳۹۴.
۵. همکاری با بنیاد دانشنامه فارسی در ارزیابی مقالات ۱۳۹۴.
۶. همکاری با سازمان نظام روانشناسی به عنوان هیات داوران در همایش های مدرسه در سه سال متوالی ۱۳۹۳-۱۳۹۶.
۷. همکاری با فصلنامه اندازه گیری و ارزشیابی در ارزیابی مقالات.
۸. همکاری با فصلنامه آموزش عالی در ارزیابی مقالات.
۹. همکاری با فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی در ارزیابی مقالات.
۱۰. همکاری با فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در ارزیابی مقالات و عضو شورای سردبیری موسسه.
۱۱. همکاری با مجله نامه آموزش عالی در ارزیابی مقالات.
۱۲. همکاری با سازمان سنجش آموزش کشور به صورت مجری طرح و ناظر طرح های پژوهشی.
۱۳. همکاری با انجمن مطالعات برنامه درسی از سال ۱۳۹۶ به عنوان داور مقالات
۱۴. ناظر طرح غیرموظف با عنوان «طراحی و اجرای نظام تولید داده های عملکرد سازمان فنی و حرفه ایی کشور» تابستان ۱۳۹۹.

سخنرانی ها

۱. سیده مریم حسینی لرگانی، (۱۳۹۵)، مفهوم‏سازی برنامه‏ درسی زاید در نظام آموزش عالی ایران، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، بهمن ماه ۱۳۹۵.
۲. سیده مریم حسینی لرگانی سیر تفویض اختیار تا تحویل اختیار در نظام برنامه ریزی درسی آموزش عالی ایران، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین، شهریور ۱۳۹۸. (سخنران کلیدی).
۳. کالبد شکافی پدیده تدوین برنامه درسی در آموزش عالی ایران، موسسه پژوهش و برنامه ریزی اموزش عالی، دی ماه ۱۳۹۸.
۴. تشریح چگونگی تدوین برنامه درسی دانشگاهی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی اموزش عالی، اول بهمن ماه ۱۳۹۸.
۵. حسینی لرگانی، سیده مریم (۱۳۹۸)، با عنوان «رویداد علمی اشتراک‌گذاری تجارب و ایده‌ها»، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
۶. سخنرانی مجازی (وبینار)، حسینی لرگانی، سیده مریم (۱۳۹۹). برنامه درسی زائد و راهکارهای مقابله با آن در ایام کرونا، باشگاه تلاشگران کشور، حوزه آموزش ، چهارشنبه دوم مرداد ماه.
۷. سخنرانی مجازی و عضویت در پنل آموزش عالی در همایش برنامه درسی و اشتغال ۱۳ و ۱۴ آذر ۱۳۹۹، با عنوان "کالبد شکافی تدوین برنامه درسی دانشگاهی" با رویکرد اشتغال پذیری
۸. سخنرانی در اولین همایش برنامه درسی و اشتغال (۱۳۹۹) با عنوان «برنامه درسی دانشگاهی و افزایش توان اشتغال‌پذیری»، دانشگاه فردوسی مشهد. ۲۳.۰۹.۱۳۹۹

پنل ها

۱. پنل تخصصی اساتید با عنوان «پنل مفهوم و ابعاد فرسودگی تحصیلی و شناسایی عوامل موثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع آن»، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، بهمن ۱۳۹۵.
۲. پنل دانشجویان با عنوان «مفهوم و ابعاد فرسودگی تحصیلی و شناسایی عوامل موثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع آن»، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، آذر ۱۳۹۵.
۳. طراحی نظامی برای تدوین و توسعه برنامه‌های درسی دانشگاهی با تاکید بر تجارب دانشگاه‌های سطح (۱ و ۲)، با مشارکت مدیران و مسئولان در تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی، دفتر برنامه‌ریزی درسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۷.
۴. اعتبارسنجی چارچوب تدوین برنامه‌درسی با مشارکت مدیران، کارشناسان و مسئولان تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی، دفتر برنامه‌ریزی درسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۵ شهریورماه ۱۳۹۸.
۵. اعتبارسنجی چارچوب تدوین برنامه‌درسی با مشارکت معاونین کمیسیون برنامه درسی و معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دفتر برنامه‌ریزی درسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
۶. پنل (مجازی) میز آینده‌پژوهی آموزش عالی (۱۳۹۹)، تحلیل سناریوهای عبور دانشگاه ایرانی از بحران کرونایی – تحریمی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۶ مردادماه ۱۳۹۹.
نقد کتاب

۱. نقد «کتاب گاه و بیگاهی دانشگاه در ایران» نوشته اقای دکتر فراستخواه ۱۳۹۷، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
۲. نقد و بررسی کتاب «زنان در آموزش عالی؛ تغییر توانمندساز» نوشته جوآن دی جورجیو لوتز، پژوهشکده سرای کتاب، ۲۵ آذرماه ۱۳۹۸.
۳. نقد کتاب « رشد / گسترش خلاقیت در آموزش عالی: یک برنامه درسی تخیلی / پنداری»، نورمن جکسون، مارتین الیور، مالکوم شاو و جیمز ویزدِم، در کانال ریکس (منبع‌شناسی مطالعات برنامه درسی)، زمستان ۱۳۹۹.
۴. نقد چهار فصل (۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶) از هندزبوک «برنامه درسی، پداگوژی و ارزیابی» به قلم دومنیک وایس و همکاران (۲۰۱۶)، در کانال ریکس (منبع‌شناسی مطالعات برنامه درسی)، زمستان ۱۳۹۹.
انتشارات

تالیف کتاب:
۱. تألیف کتاب زنان و آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران سیده مریم حسینی لرگانی و دکتر سید جواد صالحی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۹.
۲. تألیف کتاب گزارش به خانه ملت (تصویری از اقدامات انجام شده در راستای برنامه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی)، سیده مریم حسینی و دکتر رضا نوروز زاده، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۸.
۳. مقابله با استرس های زندگی، تجربه های افراد جامعه هندوستان، مینا هاریهاران، رادهاناث راث، دکتر فریبرز درتاج، مینو کلانتر قریشی، الهام رمضانی فر، سیده مریم حسینی لرگانی،موسسه فرهنگی انتشارات رویه، ۱۳۸۹.
۴. جواد حاتمی، سیده مریم حسینی لرگانی و حسین محسن پور کبریا (۱۳۹۷)، مطالعه موردی برنامه درسی دوره ابتدایی و دبیرستان.
۵. محورهای توسعه دانش بنیان، انتظاری و همکاران (۱۳۹۷) چاپ موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
۶. یادگیری جهان‌وطنی برای عصر جهانی شدن: آموزش عالی در جهانی درهم تنیده، سیده مریم حسینی لرگانی و زهرا رشیدی (۱۳۹۸)، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
۷. طراحی برنامه درسی در آموزش عالی: از نظریه تا عمل، دکتر سیده مریم حسینی لرگانی، دکتر جعفر توفیقی، دکتر فرهاد ابراهیم‌آبادی.
۸. طراحی و تدوین برنامه درسی دانشگاهی (۱۳۹۹). یادگارزاده، غلامرضا؛ حسینی لرگانی، سیده مریم (ترجمه)، انتشارات فرهیختگان ، چاپ اول
مقالات علمی-پژوهشی:
۱. مقایسه سبکهای یادگیری دانشجویان با توجه به جنسیت، مقاطع تحصیلی و رشته تحصیلی، سیده مریم حسینی لرگانی و علی اکبر سیف سال هفتم، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، بهار ۸۰، شماره اول.
۲. بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان هیئت علمی در مدیریت دانشگاهی (مدل لجستیک)، سیده مریم حسینی لرگانی، احمد سعیدی، سید جواد صالحی، مطالعات زنان، زمستان ۸۷، شماره سوم.
۳. آموزش کارآفرینی در هزاره جدید زیرساختی برای اشتعال دانش آموختگان آموزش عالی، سیده مریم حسینی لرگانی، رضا میرعرب رضی، سعید رضایی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ،زمستان ۸۷، شماره چهارم.
۴. بررسی توسعه موانع آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران، سیده مریم حسینی لرگانی، رضا میر عرب و سعید رضایی، دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی (تحلیلی - پژوهشی)، پاییز ۸۷، شماره اول.
۵. عوامل مؤثر بر توسعه دانشگاه مجازی در ایران و تعیین وضعیت استراتژیک آن، سیده مریم حسینی لرگانی، پژوهش در نظامهای آموزشی، زمستان ۸۸، شماره ۷.
۶. تحلیل محتوای فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش در نظام های آموزشی شیرین رضوانی فر، سیده مریم حسینی لرگانی و حسن محمودیان، پژوهش در نظام های آموزشی، پاییز ۱۳۹۰، شماره ۱۲.
۷. تحلیل تاثیر فضای کارآفرینی بر تمایل کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ایلام شهرزاد بارانی، سیده مریم حسینی لرگانی، کیومرث زرافشانی، علیرضا پورسعید پژوهش های در نظام های آموزشی، زمستان، ۱۳۹۰ شماره ۱۹.
۸. تعیین مولفه های تاثیر گذار  بر بروز رفتارهای مغایر رفتار علمی در آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه)، کیومرث زرافشانی، مهسا سعد وندی، مریم حسینی لرگانی، فصلنامه آموزش عالی.
۹. مفهوم سازی یادگیری زاید و راهکارهای کاهش آن در نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه صاحبنظران آموزش عالی، سیده مریم حسینی لرگانی ،کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی و کیومرث زرافشانی، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی، بهار ۱۳۹۴، شماره ۹.
۱۰. طراحی الگوی سنجش برنامه درسی زاید در نظام آموزش عالی ایران، سیده مریم حسینی لرگانی، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی و کیومرث زرافشانی، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، زمستان ۱۳۹۳، شماره ۲۷.
۱۱. تحلیل ساختاری روابط منابع اطلاعات خودکارآمدی، باورهای خودکارآمدی، هدف گذاری وخود تنظیمی با عملکرد ریاضی، جمال عبدالملکی، صابر عبدالملکی و سیده مریم حسینی لرگانی، فصلنامه اندازه گیری تربیتی، دوره ۷، شماره ۲۶، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۳۵-۵۳.
۱۲. تبیین علل اثرگذار بر مراجعه دانش آموزان به آموزشگاه های آزاد کنکور، سیده مریم حسینی لرگانی و رضا محمدی، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، سال هفتم، تابستان ۱۳۹۶، شماره ۱۸.
۱۳. حسینی لرگانی سیده مریم. تحلیل فرسودگی تحصیلی دانشجویان در نظام آموزش عالی دولتی کشور: شناسایی تعیین کننده ها و راهکارها. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. ۱۳۹۶; ۲۳ (۳) :۴۳-۶۹.
۱۴. حسینی لرگانی، سیده مریم، عبدالملکی، جمال. (۱۳۹۶). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با سرمایه اجتماعی در کارکنان دانشگاه تهران به منظور ارائه راهکارهای کاربردی. فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه تربیتی ۱۲(۵۲)، ۶۱-۸۰.
۱۵. حسینی لرگانی، مریم؛ فتحی واجارگاه، کوروش (۱۳۹۷) .مفهوم سازی برنامه درسی زاید در نظام آموزش عالی ایران، پژوهش در برنامه‌ریزی درسی (خوراسگان)، چاپ شده به صورت الکترونیکی.
۱۶. حسینی لرگانی، مریم؛ عبدالملکی، جمال (۱۳۹۷). بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با اثربخشی مدرسه در معلمان مدارس هوشمند منطقه ۵ شهر تهران، فصلنامه روانشناسی تربیتی (تنکابن)، چاپ شده .
۱۷. کرانی, زهرا, زرافشانی, کیومرث, علی بیگی, امیرحسین, حسینی لرگانی, مریم. (۱۳۹۷). کارآموزی و عوامل بهبود آن از دید اعضای هیأت علمی، کارفرمایان و دانش‌جویان کشاورزی دانشکده‌های غرب کشور. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی, ۱۰(۴۵)، ۱۱۶-۱۳۶.
۱۸. سیده مریم حسینی لرگانی و محمد مجتبی‌زاده (۱۳۹۷). طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی در نظام آموزش عالی ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
۱۹. حسینی لرگانی, سیده مریم. (۱۳۹۸). ارزیابی تأثیر فرسودگی تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان نظام آموزش عالی کشور، مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی.
۲۰. حسینی لرگانی، مریم. (۱۳۹۸). بررسی عوامل اثر گذار بر فرسودگی تحصیلی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت علمی، نشریه پژوهش در نظام های آموزشی.
۲۱. سیده مریم حسینی لرگانی (۱۳۹۸). طراحی الگوی برنامۀ درسی نوآورانه در نظام آموزش عالی ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
۲۲. حسینی لرگانی، سیده مریم، امانی، مرتضی. (۱۳۹۸). رابطۀ یادگیری مادام العمر با اثربخشی مدرسه در بین معلمان مدارس هوشمند شهر تهران. مدیریت مدرسه ۷(۱), ۲۳-۳۹.
۲۳. حسینی لرگانی، سیده مریم. (۱۳۹۸). مطالعه مقایسه ایی عوامل موثر بر فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی دولتی ایران. فصلنامه آموزش مهندسی ایران doi: ۱۰.۲۲۰۴۷/ijee.۲۰۱۹.۱۷۲۶۵۳.۱۶۲۴
۲۴. حسینی لرگانی, سیده مریم؛ میرعرب رضی، رضا؛ حاجی تبار فیروزجایی، محسن؛ طالبی، مریم (۱۳۹۹). ارائه مدل ساختاری تأثیر ادراک دانش آموزان از محیط یادگیری روانشناختی بر رضایت تحصیلی با میانجی‏گری معنای شخصی، فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه، پاییز.
۲۵. حسینی لرگانی، سیده مریم؛ یادگارزاده، غلامرضا (۱۳۹۹). مروری بر مدل‌های گوناگون طراحی و تدوین برنامه درسی دانشگاهی در آموزش عالی: ارائه مدلی پیشنهادی برای آموزش عالی ایران، دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبایی، زمستان.
۲۶. حسینی لرگانی، سیده مریم (۱۳۹۹). کالبدشکافی پدیده تدوین برنامه درسی در آموزش عالی ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، دوره ۲۶ ، شماره ۴ صص ۱ – ۳۰.
۲۷. سیده مریم حسینی لرگانی و محمد مجتبی‌زاده (۱۴۰۰). طراحی و اعتباریابی الگوی کیفیت آموزشی برای دانشگاه‌های کشور، فصلنامه مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی.
۲۸.  Korani, Zahra; Zarafshani, Keyomarth; Hosseini Largani, Seyedeh Maryam (۲۰۲۰). Designing Model for Internship Course in Higher Agricultural Education System Using the Delphi Technique:  Combining Academicians and Practitioner Viewpoints, International Journal for Agricultural and Management Developments.
مقالات علمی – ترویجی:
۱. اشتغال و بیکاری دانش آموختگان زن، احمدرضا روشن، مریم حسینی، نامه آموزش عالی، تابستان ۸۸، شماره ۶.
۲. تبیین مدل معادله ساختاری عوامل مؤثر بر ویژگی شخصی کارآفرینان، دکتر حسنعلی آقاجانی، مریم حسینی، حسین زاده، مدیریت و توسعه، زمستان  ۱۳۸۸، شماره ۴۳.
۳. موانع و چالش های شکل گیری دانشگاه کار آفرین در ایران، کریم کیاکجوری، فروغ رودگر نژاد، سیده مریم حسینی لرگانی، نامه آموزش عالی، پاییز ۱۳۸۷، شماره سوم.
۴. نگرش سنجی و تحلیل آموزه های تربیت دینی در برابر چالش های جهانی شدن، سیده مریم حسینی لرگانی، رضا میر عرب رضی، ماهنامه مهندسی فرهنگی، بهمن و اسفند ۸۷، شماره ۲۵ و ۲۶.
کنفرانس های علمی داخلی:
۱. دسترسی زنان به آموزش عالی، سیده مریم حسینی لرگانی، گزارش ملی، ۱۳۸۵.
۲. بررسی سیاست های بخش آموزش عالی در برنامه های توسعه کشور سیده مریم حسینی لرگانی، احمدرضا روشن، شادی روحانی، مجموعه مقالات کنفرانس تحولات دانشگاه ایران و چشم اندازی به سوی کار آفرینی، دی ماه ۸۷.
۳. چاپ مقاله بررسی تحلیلی موانع بنیادی توسعه آموزش عالی الکترونیکی در نظام آموزش عالی ایران،سیده مریم حسینی لرگانی، رضا میرعرب، سعید رضایی، مجموعه مقالات دومین همایش کنفرانس یادگیری الکترونیکی، آبان ۸۶. شماره ۲۳-۲۵.
۴. نگاهی به برنامه استراتژیک دانشگاه تهران، سیده مریم حسینی لرگانی نامه آموزش عالی (الکترونیکی)، آبان ۸۵، شماره ۲۶.
۵. نسبت مشارکت زنان هیات علمی به مردان هیات علمی در سمتهای مدیریت دانشگاهی، سیده مریم حسینی لرگانی نامه آموزش عالی (الکترونیکی)، اردیبهشت ۸۶.
۶. زنان و توسعه، سیده مریم حسینی لرگانی، نامه آموزش عالی (الکترونیکی)، اردیبهشت ۸۶.
۷. گزارشی از برگزاری کارگاه برنامه ریزی توسعه دانشگاهی، سیده مریم حسینی لرگانی، نامه آموزش عالی، اسفند  ۸۳، اول.
۸. مردان دو برابر زنان مدیریتهای دانشگاهی را اشغال کرده اند، سیده مریم حسینی لرگانی، روزنامه سرمایه، مهر ۸۶،۵۷۳.
۹. عملکرد برنامه چهارم توسعه در بخش آموزش عالی، سیده مریم حسینی لرگانی، هفته نامه خبری- تحلیلی برنامه.
۱۰. ویژه برنامه چهارم توسعه، زمستان ۸۸، شماره ۳۵۱.
۱۱. بررسی چالش های آموزش عالی و زمینه های بهبود، در مسیر توسعه کارآفرینی دانشگاه ها، داوود کیاکجوری، علیرضا نوبتی و سیده مریم حسینی لرگانی، همایش ملی بهره وری میثاق دولت، صنعت و دانشگاه،۱۳۸۷.
۱۲. رهیافت هایی برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در بخش آموزش عالی، سیده مریم حسینی لرگانی، گزارش راهبردی (مرکز تحقیقات استراتژیک)، پائیز ۱۳۸۸.    
۱۳. آسیب شناسی برنامه های توسعه در بخش آموزش عالی (پس از انقلاب اسلامی)، سیده مریم حسینی لرگانی، گزارش راهبردی (مرکز تحقیقات استراتژیک)، تابستان ۱۳۸۸.
۱۴. عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در طی سالهای اجرای برنامه چهارم توسعه، سیده مریم حسینی لرگانیهفته نامه خبری – تحلیلی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، بهمن ۱۳۸۹، شماره ۳۶۹.
۱۵. بررسی قانون چهارم توسعه در بخش آموزش عالی نشان می دهد: ۳۰ درصد از جمعیت کشور تحت پوشش آموزش عالی هستند. سیده مریم حسینی لرگانی، هفته نامه خبری - تحلیلی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، بهمن ۱۳۸۹، شماره ۳۹۸.
۱۶. تاثیر برانگیختگی دریادآوری نادرست و بازشناسی نادرست در میان کودکان، دکتر فریبرز درتاج، دکتر فاطمه قاسمی، سیده مریم حسینی لرگانی، سمینار بین المللی علوم تربیتی و روان شناسی تربیتی در استامبول ۱۹ تا ۲۲ اکتبر ۲۰۱۱، ۱۳۹۰.
۱۷. ضرورت و فواید آگاهی و توجه به سبک تدریس و یادگیری در آموزش عالی، دکتر محمد حسن پرداختچی و سیده مریم حسینی لرگانی، نخستین کنفرانس ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی، ۱۳۹۰.
۱۸. ارائه مدلی از ارزیابی شاخص های کارآفرینی دانشگاهی، دکترفروغ رودگرنژاد، کریم کیاکجوری، سیده مریم حسینی لرگانی.
۱۹. کتاب خلاصه مقالات کنفرانس ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی با تمرکز بر یکپارچه سازی نظام آموزشی، اسفند ۹۱.
۲۰. بررسی وضعیت پیاده سازی استانداردهای تضمین کیفیت آموزش در دانشگاه علوم پزشکی تهران، سیده مریم حسینی لرگانی، جمال عبدالملکی، عادل عربی مهربان، کتاب خلاصه مقالات کنفرانس ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی با تمرکز بر یکپارچه سازی نظام آموزشی، اسفند ۹۱،
۲۱. ارزشیابی حمایت های کارآفرینانه نظام آموزش عالی علمی - کاربردی کشاورزی بر رفتار کارآفرینانه: رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری، دکترکیومرث زرافشانی، سیده مریم حسینی لرگانی، کتاب خلاصه مقالات کنفرانس ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی با تمرکز بر یکپارچه سازی نظام آموزشی، اسفند ۹۱.
۲۲. ارزشیابی حمایت های کارآفرینانه نظام آموزش عالی علمی - کاربردی کشاورزی بر رفتار کارآفرینانه: رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری، دکتر کیومرث زرافشانی، سیده مریم حسینی لرگانی، کتاب مجموعه مقالات کنفرانس ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی با تمرکز بر یکپارچه سازی نظام آموزشی، آبان ماه ۹۲.
۲۳. واکاوی راهکارهای کاهش یادگیری غیر کارآمد (زائد) در نظام آموزش عالی ایران، سیده مریم حسینی لرگانی، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی و کیومرث زرافشانی،اولین کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی.
۲۴. مفهوم‌سازی برنامه درسی زائد و راهکارهای کاهش آن: تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران، سیده مریم حسینی لرگانی و زهرا رشیدی، کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت نظام‌های دانشگاهی، دانشگاه تبریز، ۱۳۹۶.
۲۵. چشم‌انداز فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه آموزش عالی: چالش‌ها و فرصت‌های یادگیری، سیده مریم حسینی لرگانی و فاتح مرادی نیاز، کنفرانس بین‌المللی آموزش و پرورش تطبیقی، لرستان، پاییز ۱۳۹۶.
۲۶. آموزش صلح، توسعه پایدار و پیامد نزاع‌های فرقه‌ای بر آموزش و سلامت روانی کودکان در خاورمیانه، سیده مریم حسینی لرگانی و فاتح مرادی نیاز، همایش نقش ادیان در اخلاق صلح، عفو و دوستی، شیراز، بهار ۱۳۹۶.
۲۷. واکاوی چارچوب مفهومی جامعه یادگیری در ایران، سیده مریم حسینی لرگانی، کنفرانس بین‌المللی آموزش و پرورش تطبیقی، لرستان، پاییز ۱۳۹۶.
۲۸. شناسایی راهکارهای کاهش فرسودگی تحصیلی از دیدگاه اساتید و دانشجویان نظام آموزش عالی کشور، نخستین همایش بین‌المللی و دوازدهمین همایش ملی کیفیت نظام‌های دانشگاهی، دانشگاه الزهرا، تهران، اردیبهشت ۱۳۹۷.
۲۹. عوامل و مؤلفه های تشکیل دهنده اکوسیستم ارزیابی کیفیت در آموزش عالی، سیده مریم حسینی لرگانی و بهرنگ اسماعیلی شاد، دوازدهمین همایش ملی کیفیت نظام‌های دانشگاهی، دانشگاه الزهرا، تهران، اردیبهشت ۱۳۹۷.
۳۰. بازاندیشی در نظام آموزش عالی با رویکرد کارآفرینانه در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی: چالش ها و راهکارها، سیده مریم حسینی لرگانی، اولین کنفرانس ملی سیاست گذاری آموزش عالی ایران، چابهار، ۱۳۹۷.
۳۱. رویکرد ناحکومتگرایی در حکمرانی و سیاستگذاری آموزش عالی، احمدرضا روشن، سیده مریم حسینی لرگانی، سید جواد صالحی و فاتح مرادی نیاز، همایش سیاست‌گذاری در آموزش عالی، ۱۳۹۷.
۳۲. یادگیری زاید در نظام آموزش عالی ایران، سیده مریم حسینی لرگانی، بنیاد دانشنامه فارسی، ۱۳۹۵.
۳۳. یادگیری زدایی در نظام اموزش عالی ایران، سیده مریم حسینی لرگانی، بنیاد دانشنامه فارسی، ۱۳۹۵.
۳۴. یادگیری خدمت محور در نظام آموزش عالی ایران، سیده مریم حسینی لرگانی و مونا درانی، بنیاد دانشنامه فارسی، ۱۳۹۵.
۳۵. برنامه درسی زاید در نظام آموزش عالی ایران، سیده مریم حسینی لرگانی، بنیاد دانشنامه فارسی، ۱۳۹۵.
۳۶. زنان  و آموزش عالی، سیده مریم حسینی لرگانی، بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، تهران، اسفند ۱۳۹۵.
۳۷. نظام آموزش عالی ایران، سیده مریم حسینی لرگانی، بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، تهران، آبان ۱۳۹۶.
۳۸. حسینی لرگانی، سیده مریم (۱۳۹۸)، برنامه درسی بی‌حاصل، دانشنامه برنامه درسی ایران، تابستان ۱۳۹۸.
۳۹. حسینی لرگانی، سیده مریم (۱۳۹۸)، بیانیه‌ها و توصیه‌نامه‌های جامعه دانش‌محور، دانشنامه برنامه درسی ایران، پاییز ۱۳۹۸.
۴۰. حسینی لرگانی، سیده مریم (۱۳۹۸)، بیانیه‌ها و توصیه‌نامه‌های مربوط به احیای حق آموزش، دانشنامه برنامه درسی ایران، تابستان ۱۳۹۸.
۴۱. حسینی لرگانی، سیده مریم (۱۳۹۸)، بیانیه‌ها و توصیه‌نامه‌های مربوط به حق آموزش زنان، دانشنامه برنامه درسی ایران، تابستان ۱۳۹۸.
۴۲. حسینی لرگانی، سیده مریم (۱۳۹۸)، تعیین‌کننده‌های فرهنگی - اجتماعی خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان ایران: تحلیل جنسیتی، همایش ملی مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری.
۴۳. حسینی لرگانی، سیده مریم (۱۳۹۸)، مفهوم‏سازی برنامۀ درسی نوآورانه: راهبردی برای بهبود تضمین کیفیت در دانشگاه‌ها، دومین کنفرانس بین المللی و سیزدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی، دانشگاه شیراز.
۴۴. حسینی لرگانی، سیده مریم (۱۳۹۸)، تعیین‌کننده‌های فرهنگی - اجتماعی خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان ایران: تحلیل جنسیت، همایش ملی مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری، تهران.
کنفرانس های علمی خارجی:
۱. The Comparison of the Students Learning Styles by Gender, Academic Levels and Fields of Studies, Maryam Hosseini, Faculty member of Institute for Research and Planning in Higher Education ,۳rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance ۰۹-۱۲ May ۲۰۱۲, Ephesus Surmeli Hotel, Ephesus – Izmir, Turkey,۰۹-۱۲ May ۲۰۱۲.
۲. An Exploratory Study of Scrap Learning and De-Learning as Perceived by Experts in Higher, Education in Iran, Maryam Hossieni Largani, Kourosh Fathi Varjarga and Arefi Mahboube,Kiumars Zarafshani NACTA Journal,jon ۲۰۱۴, volume۵۸.
۳. Scrap learning and unlearning in Higher Education, Maryam Housseini Largani & Nasrin Nourshahi, Ireland International Conference on Education (IICE-۲۰۱۷), April.
۴. Female Status in Iran’s Higher Education: Progress and Problem, Maryam Hossieni Largani & Fateh Moradi Niaz, IATED ۲۰۱۷, ۱۰th annual International Conference of Education, Research and Innovation, November ۱۶th-۱۸th, ۲۰۱۷, Seville (Spain).
۵. Seyedeh Maryam Hosseini Largani (۲۰۱۸), Conceptual Model of Contributing Factors on Academic Burnout of Students in Iran’s Higher Education System, Journal of Educational Sciences & Psychology, (Under Consideration).
۶. Seyed Javad Salehi and Maryam Hossieni Largani (۲۰۱۹). E-Learning Challenges in Iran&#۳۹;s Higher Education System and Its Implications in the Realm of Good Governance, Smart Cities International Conference ۷th edition. Bucharest, Romania.

کلیدواژه ها: دکتر مریم حسینی |

دفعات مشاهده: 8531 بار   |   دفعات چاپ: 633 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA