تماس با ما - اطلاعات تماس

نشانی پستی موسسه: ایران - تهران - خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) - کوی گلفام - پلاک ۷۰ - موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تلفن: ۱۷-۲۲۰۱۰۶۱۶ (۲۱) (۹۸) نمابر ۲۲۰۵۰۳۳۸-۲۶۲۰۳۵۹۶

تلفن کارشناس مسئول: ۲۳۵۱۷۱۴۳

درگاه اینترنتی: WWW.IRPHE.IR ، WWW.IRPHE.AC.IR

رایانامه: institute[at]irphe[dot]ir

کدپستی: ۱۹۱۵۶۷۳۴۸۱

صندوق پستی: ۱۹۱۵۶۴۱۵۹