پنل‌های برگزار شده - برنامه برگزاری همایش آینده پژوهی آموزش‌عالی ایران
fshei.irphe.ac.ir  جهت دریافت برنامه برگزاری همایش «آینده پژوهی آموزش‌عالی ایران: چشم انداز بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها و چالش‌های آن» اینجا را کلیک نمایید.