آقای داود جعفری

مشخصات عمومی

نام: داود

نام خانوادگی: جعفری

شماره تماس: ۰۲۱-۲۳۵۱۷۱۳۵

ایمیل: davood.jafarigmail.com ,davood.jafariirphe.ac.ir

وب سایت شخصی: https://ir.linkedin.com/in/davood-jafari-a۷۶۵۰abb

Mr. Davood Jafari

مدارک دانشگاهی

 1. کارشناسی، آمار دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۰.
مهارت ها و توانمندی ها

 1. آشنایی با مفاهیم شبکه های کامپیوتری و Network Administration

 1. تسلط با  Visual Studioو تکنولوژی .Net

 1. تسلط بر سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی SQL Server و Microsoft Access

 1. تسلط بر سخت افزار کامپیوتر

 1. آشنایی با نرم افزار SPSS

 1. تجزیه و تحلیل آماری

 1. آشنایی با زبان انگلیسی
سوابق اجرایی

 1. مدیر شبکه کامپیوتری در شرکت های متعدد.

 1. فعالیت در انجمن آمار ایران و طراحی و پیاده سازی بانک اطلاعات اعضاء این انجمن در سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹.

 1. برنامه نویسی طرح استاندارد سازی کالا و خدمات در مرکز آمار ایران در سال ۱۳۷۸.

 1. تهیه نرم افزار تقسیمات کشوری در دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور.
فعالیت های پژوهشی

 1. کارشناس طرح اصلاح قانون هیئت امناء کشور، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۳.

 1. کارشناس طرح تدوین برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۴.
انتشارات

کتاب:
 1. همکاری در تالیف کتاب آمار آموزش عالی ایران از سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۷.

 1. همکاری در تالیف کتاب آمار آموزش عالی ایران از سال تحصیلی ۱۳۸۹-۱۳۸۸.

 1. همکاری در تالیف کتاب آمار آموزش عالی ایران از سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹.

 1. همکاری در تالیف کتاب آمار آموزش عالی ایران از سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱.

 1. همکاری در تالیف کتاب آمار آموزش عالی ایران از سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲.

 1. همکاری در تالیف کتاب آمار آموزش عالی ایران از سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳.

کلیدواژه ها: داود جعفری |

دفعات مشاهده: 4067 بار   |   دفعات چاپ: 264 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA