اعضای گروه - خانم شادی روحانی

مشخصات عمومی

نام: شادی

نام خانوادگی: روحانی

شماره تماس: ۰۲۱-۲۲۰۵۳۱۸۷

ایمیل: sh.rouhaniirphe.ir , shdrouhanigmail.com

Mrs. Shadi Rouhani

?
تحصیلات دانشگاهی

 1. دکترا، رشته مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبایی.

 1. کارشناسی ارشد، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۹۲

عنوان رساله: تحلیل نقش نوآوری در ارتقا بهره‌وری کل عوامل تولید.

مهارت ها و توانمندی ها

 1. تجزیه و تحلیل و آنالیز داده‌ها و آماره‌های تحقیق

 1. فیش‌برداری، تلخیص و ویراستاری

 1. آشنایی با نرم‌افزار SPSS

 1. تجربه مدیریت ستادی طرح‌های ملی و استانی

 1. آشنایی با تکنیک‌های مختلف تحقیق

 1. آشنایی با زبان انگلیسی

 1. آشنایی با نرم افزار VENSIM

 1. شرکت در کارگاه آموزشی ارزیابی عملکرد، ۱۳۸۸

 1. شرکت در کارگاه آموزشی مقاله نویسی به زبان انگلیسی، ۱۳۸۵

 1. دارای گواهینامه  دوره مدیریت کنترل پروژه مربوط به طرح‌های مطالعاتی با نمره ۹۰

 1. دارای گواهینامه دوره نرم افزار EVIEWS با نمره ۸۵

 1. دارای گواهینامه دوره آموزشی مدیریت زمان از مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 1. دارای گواهینامه دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی از مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 1. دارای گواهینامه شرکت در پنل تخصصی حوزه آموزش عالی با عنوان «بررسی و امکان سنجی راه‌اندازی دفاتر دانشگاه‌پژوهی در دانشگاه‌های کشور»، ۱۳۹۲

 1. دارای گواهینامه شرکت در پنل تخصصی حوزه آموزش عالی با عنوان «تدوین راهبردها و اقدامات اساسی برای جذب دانشجویان خارجی»، ۱۳۹۲

 1.  دارای گواهینامه مدرک ICDL (مهارت های هفت گانه Office)
سوابق اجرایی

 1. مسئول کنترل پروژه طرح جامع انرژی کشور، موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی.
 1. کارشناس ارشد پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی (وضعیت استخدام: رسمی آزمایشی، سابقه کاری: ۱۱ سال).
 1. کارشناس مسئول امور پژوهشی موسسه پژوهش‌ و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
 1. کارشناس ارشد و پژوهشگر گروه مطالعات مدیریت آموزش عالی.
 1. عضو کمیته ارزیابی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 1. عضو کمیته آمار بخشی آموزش عالی و پژوهش.
 1. مسئول و کارشناس دبیرخانه برنامه‌ پنجم در حوزه علم و فناوری.
?
تقدیر نامه ها

 1. تقدیر نامه از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمد مهدی زاهدی به منظور انجام امور کارشناسی در تدوین برنامه پنجم در حوزه علم و فناوری، ۱۳۸۸.
 1. تقدیرنامه از دبیر کارگروه مشترک علم و فناوری دکتر محمدرضا مرادی شهنی به منظور همکاری در تدوین برنامه پنجم در حوزه علم و فناوری، ۱۳۸۸.
 1. تقدیر نامه از رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، دکتر عزیزا... معماریانی به منظور تدوین فرایندهای اجرای بهینه طرح‌های پژوهشی موسسه، ۱۳۸۸.
 1. تقدیر نامه از معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر شورای عالی عتف برای جمع‌آوری و ساماندهی گزارش عملکرد تحقیقات و فناوری موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۲.
?
فعالیتهای پژوهشی

 1. همکار اصلی طرح پژوهشی «فرسودگی شغلی اعضای هیأت علمی داشگاههای ایران»، مجری: دکتر نسرین نورشاهی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۴.
 1. همکار اصلی طرح  پژوهشی «ارزشیابی عملکرد مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، مجری: دکتر فریبرز درتاج. موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۶.
 1. همکار اصلی  طرح پژوهشی «ارزیابی عملکرد رؤسای دانشگاه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، مجری: دکتر فریبرز درتاج. موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. ۱۳۸۷.
 1. همکار اصلی طرح پژوهشی «بررسی الزامات جهانی شدن و چالش‌های اساسی پیش‌روی آموزش عالی، تحقیقات و فناوری»، مجری: دکتر حمید جاودانی. موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۷ .
 1. مجری طرح پژوهشی «بررسی و پایش وضعیت آموزش عالی در منطقه آسیا: مورد کاوی اسرائیل»، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۹.
 1. همکار اصلی طرح پژوهشی «بررسی و پایش وضعیت آموزش عالی در منطقه آسیا: پاکستان»، مجری: دکتر حمید جاودانی. مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۹.
 1. همکار اصلی طرح پژوهشی «جهانی شدن و آموزش عالی، با تأکید بر آموزش باز و از راه دور مورد کاری آموزش باز و از راه دور در ایران»، مجری: دکتر حمید جاودانی، دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۹.
 1. همکار اصلی طرح پژوهشی « طراحی و  اعتبار  سنجی الگوی سیاستگذاری  و برنامه ریزی نظام آموزش عالی و تحقیقات علمی»، مجری: دکتر حمید جاودانی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۰.
 1. تألیف «نظام تحقیقات در موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، دکتر رضا نوروززاده و شادی روحانی. موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۹.
 1. همکار اصلی طرح ب پژوهشی «بررسی وضعیت، مسائل و مشکلات ساختمان جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۵، حوزه ستادی موسسه.
 1. تدوین گزارش تخصصی «نقدی بر دستورالعمل اجرایی ضوابط نحوه تخصیص امتیاز به شاخص‌های  ارزشیابی برای ارتقای مرتبه کارکنان غیرهیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی». موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۲.
 1. تدوین گزارش تخصصی «نظرسنجی در خصوص برگزاری دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار»، حسین سمیعی و شادی روحانی. موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۲.
انتشارات

?
کتاب:

 1. همکاری در تدوین کتاب «گزارش ملی آموزش عالی ایران ۱۳۸۶» ، یوسف محمدنژاد، انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، سال۱۳۸۷.
 1. مطالعات حوزه علم و فناوری در راستیای تدوین برنامه پنجم، دکتر رضا نوروز زاده و شادی روحانی، انتشارات موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، در دست چاپ.
 1. همکاری در تدوین کتاب «زنان و آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران سال (۱۳۸۷-۱۳۵۷)»، انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، سال ۱۳۸۸.
?
مقالات:
 1. شناسایی و بررسی نقش استعداد در مدیریت منابع انسانی، کنفرانس بین المللی هوشمندی تجاری و سازمانی، پارادایمهای نوین مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۴.
 1. بررسی اثر نوآوری در ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای در حال توسعه منتخب با درآمد متوسط، فصلنامه علمی - پژوهشی «پژوهشنامه اقتصادی»، پژوهشنامه اقتصادی، سال چهاردهم، شماره ۵۴، پاییز ۱۳۹۳
 1. نظام آموزش عالی لوکزامبورگ، دایره‌المعارف آمووزش عالی.
 1. نظام آموزش عالی اسرائیل، دایره‌المعارف آمووزش عالی.
 1. نظام آموزش عالی بلژیک، دایره‌المعارف آمووزش عالی.
 1. ارزیابی و تحلیل بخش علم و فناوری قانون برنامه پنجم توسعه از منظر اسناد فرادستی، دکتر رضا نوروززاده، دکتر حمید شفیع‌زاده و شادی روحانی. فصلنامه راهبرد، شماره ۶۶، بهار ۱۳۹۲، صص ۳۱۴-۲۸۵.
 1. بازدهی اقتصاد کلان آموزش عالی در ایران، دکتر یعقوب انتظاری، شادی روحانی و فاطمه حیدری. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی.
 1. نگرش اعضای هیأت علمی و آموزش‌های مورد نیاز برای پاسخگویی به چالش‌های آموزش عالی در اروپا، (دتر رضا نوروززاده و شادی روحانی. فصلنامه نامه آموزش عالی، شماره ۱۶، زمستان ۱۳۹۰، ۱۵۸-۱۲۹.
 1. محاسبه نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در ایران و سایر مناطق جهان، دکتر یعقوب انتظاری، دکتر محمدجواد صالحی و شادی روحانی. فصلنامه نامه آموزش عالی، شماره ۱۹، پاییز ۱۳۹۱، ۵۱-۲۷.
 1. بررسی سیاست‌های بخش آموزش عالی در برنامه‌های توسعه کشور، کنفرانس تحولات دانشگاه‌های ایران و چشم‌اندازی به سوی کارآفرینی، تهران دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، ۱۳۸۷.
 1. اهمیت و نقش تعادل در ارزیابی بیرونی و درونی؛ در ارتقای کیفیت نظام آموزش علای ایران، دکتر رضا نوروززاده و شادی روحانی. نخستین همایش مدیریت کیفیت در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور با رویکرد الگوی اسلامی- ایرانی کیفیت آموزشی، تهران: سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۰.
 1. کارآفرینی در آموزش عالی گامی به سوی توسعه پایدار، شادی روحانی، حسین سمیعی. سومین همایش مجازی ره‌آوران آموزش با محوریت بهسازی و توسعه با آموزش، تهران، خرداد ۱۳۹۳.
 1. اقتصاد سلامت، چشم‌اندازها و چالش‌ها از دیدگاه جامعه پزشکی، حسین سمیعی و شادی روحانی. کنفرانس ملی جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی، تهران سالن‌همایش‌های تلاش، خرداد ۱۳۹۳.
 1. ارائه الگویی برای ارتباط دانشگاه و صنعت، دکتر رضا نوروززاده و شادی روحانی. نشست علمی سی و نهمین گردهمایی معاونین پژوهشی و فناوری دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پارک‌های علم و فناوری. دانشگاه چابهار، اسفند ۱۳۸۸.
?