اعضای گروه - دکتر احمدعلی یزدان پناه

مشخصات عمومی AWT IMAGEAWT IMAGE

نام: احمدعلی

نام خانوادگی: یزدان پناه

شماره تماس: ۰۲۱-۲۳۵۱۷۱۷۱

ایمیل سازمانی: yazdanpanahirphe.ir
وب سایت شخصی: www.yazdanpanah.org
ایمیل وب سایت شخصی: infoyazdanpanah.org

Dr. Ahmad Ali Yazdan Panah

?
تحصیلات دانشگاهی

 1. دکترای تخصصی، مدیریت تحقیق در عملیات، دانشگاه تهران، ۱۳۷۶.

عنوان رساله: طراحی مدل های ریاضی تخصیص منابع مالی پروژه های عمرانی فرهنگ و هنر

 1. کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۶۸.

عنوان رساله: کاربرد اصول محاسباتی CPM & PERT در صنایع استراتژیک کشور

 1. کارشناسی: مدیریت، دانشگاه تهران، ۱۳۵۸.

?
سوابق اجرایی

 1. وزارت  کار وامور اجتماعی، ریاست هیأت امناء و مدیر سازمان آموزش فنی وحرفه ای کردستان، (۱۳۶۱-۱۳۶۳).
 1. وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، مدیر دفتر بودجه وتشکیلات، (۱۳۸۴-۱۳۸۶).
 1. وزارت علوم تحقیقات و فناوری، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، معاون پژوهشی، (۱۳۸۶).
 1. وزارت علوم تحقیقات و فناوری، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، مدیر گروه پژوهش های آمار و فناوری اطلاعات، (۱۳۸۸).
 1. وزارت علوم تحقیقات و فناوری، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، معاون اجرایی و مدیر مالی، (۱۳۹۲-۱۳۹۰).
?
مشاور در مجامع علمی - اجرایی

 1. مشاور امور اجتماعی استاندار، استانداری کردستان،(۱۳۶۳-۱۳۶۲).
 1. مشاور سرپرست بنیاد و رئیس کمیته تبصره ۳ وستاد اشتغال، بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی کشور،(۱۳۶۵-۱۳۶۴).
 1. مشاور معاونت برنامه ریزی و تحقیقات سازمان، سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، (۱۳۷۸-۱۳۷۷).
 1. مشاور برنامه ریزی و کنترل پروژه های  نفت و گاز، شرکت مهندسی و ساخت  تاسیسات دریایی ایران، وزارت نفت، (۱۳۸۰-۱۳۷۶).
 1. مشاور آموزشی و پژوهشی، مرکز آموزش وتحقیقات شرکت رجاء، (۱۳۸۳- ۱۳۷۸).
 1. مشاور مدیر عامل در امور برنامه ریزی، صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدین، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، (۱۳۸۲-۱۳۸۱).
 1. مشاور سیستمها و روشها، شرکت مهندسیین مشاور مترا، وزارت راه وترابری، (۱۳۸۳-۱۳۸۲).
 1. مشاور معاونت پژوهشی وآموزشی سازمان، سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی، (۱۳۸۴-۱۳۸۲).
 1. مشاور مدیر مرکز، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز راهبردی سپاه، (۱۳۸۴).
 1. مشاور برنامه ریزی وکنترل پروژه، سازمان هوا وفضای جمهوری اسلامی ایران، مجتمع صنعتی شهید باکری، (۱۳۸۴-۱۳۸۲).
?
سوابق آموزشی

 1. دانشگاه تهران، ۱۳۷۵-۱۳۷۲.
 1. دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۷-۱۳۸۵.
 1. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری، ۱۳۸۶-۱۳۸۴.
 1. دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۸۶-۱۳۷۰.
 1. مؤسسه عالی آموزش و پژوهش، ۱۳۸۶-۱۳۷۰.
 1. موسسه تحقیقات وآموزش مدیریت نیرو، ۱۳۸۷-۱۳۷۶.
 1. دانشگاه مالک اشتر، ۱۳۸۷-۱۳۸۴.
 1. دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۳-۱۳۸۶.
دروس تدریس شده در دانشگاه

 1. برنامه ریزی راهبردی

 1. مدیریت تحول و اجرای برنامه ریزی استراتژیک

 1. سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

 1. کاربرد فن آوری اطلاعات در سازمان

 1. طراحی و ایجاد سازمانهای متناسب با عصر اطلاعات

 1. سیستم های اطلاعات پشتیبانی تصمیم

 1. تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها

 1. اصول و مبانی مدیریت پروژه
عضویت در مجامع علمی - اجرایی

 1. عضو کمیته طرح ریزی استانداردهای نرم افزار، موسسه استاندار و تحقیقات صنعتی ایران، (۱۳۷۴).

 1. عضو کمیته تدوین طرح جامع صنعت جهانگردی کشور، سازمان ایرانگردی و جهانگردی، (۱۳۷۶-۱۳۷۲).

 1. دبیر  کمیته عدالت اجتماعی برنامه ایران ۱۴۰۰، سازمان برنامه و بودجه، (۱۳۷۶-۱۳۷۵).

 1. عضو کمیسیون نرم افزار و کمیسیون استاندارد، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، (۱۳۷۷-۱۳۷۵).

 1. عضو شورای عالی انفورماتیک، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، (۱۳۷۷ – ۱۳۷۵).

 1. عضو ستاد تخصصی تدوین شاخص های بهره وری، سازمان ملی بهره وری ایران، (۱۳۷۷-۱۳۷۵).

 1. عضو شورای راهبردی توسعه فن آوری اطلاعات، مرکز آموزش مدیریت دولتی، (۱۳۷۸-۱۳۷۶).

 1. عضو کمیته راهبردی شبکه مشاوران مدیریت ومهندسی ایران، ۱۳۷۹.

 1. مسئول کمیته بهبود وتوسعه خدمات راهبری، شرکت قطار های مسافری رجا، (۱۳۸۱- ۱۳۸۰).

 1. عضو کمیته جشم انداز ۲۰ ساله کشور، مجمع تشخصیص مصلحت نظام، (۱۳۸۳-۱۳۸۲).
عضویت در کمیته های علمی و راهبردی کشور

 1. نماینده  نظام اطلاع رسانی، طرح جامع شبکه اطلاع رسانی تجاری جهانی، تبصره ۲۶ قانون برنامه توسعه دوم، (۱۳۷۷-۱۳۷۶).

 1. نماینده وزیر و مسئول پیگیری طرح های سرمایه گذاری صنعت جهانگردی و فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، (۱۳۷۷-۱۳۷۵).

 1. نماینده وزیر در طرح جامع شبکه اطلاع رسانی تجاری جهانی، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، (۱۳۷۷-۱۳۷۶).

 1. عضو  کمیته بازنگری و تدوین چشم انداز، دانشگاه شهید بهشتی، (۱۳۸۶- ۱۳۸۵).

 1. عضو شورای راهبردی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی پارس گستر ایران، بنیاد مستضعفان و جانبازان، (۱۳۸۶-۱۳۸۵).

 1. عضو کمیته راهبردی بررسی و تدوین افق رسانه، سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، (۱۳۸۹-۱۳۸۵).

 1. عضو کمیته راهبردی پیگیری بینات مقام معظم رهبری در رابطه با خود کفایی و جهش صنعتی، سازمان مدیریت صنعتی کشور، (۱۳۸۹).

 1. عضو کمیته راهبری برنامه ملی استقرار سامانه هوشمند مدیریت دانش قرآنی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور، (۱۳۹۴ تا کنون).

 1. عضو کار گروه بنیادین تحول اداری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، طراحی و تدوین نقشه جامع مدیریت اسلامی، ۱۳۹۰.
عضویت در کنفرانس های علمی

 1. عضو کمیته داوری، همایش چالش ها و چشم انداز های توسعه ایران، (۱۳۸۲-۱۳۸۱).

 1. عضو کمیته داوری، اولین همایش علمی - کاربردی نگهداری اقلام در سپاه، (۱۳۸۲).

 1. عضو کمیته داوران و کمیته علمی، کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، (از سال ۱۳۸۳ تا کنون).

 1. عضو شورای سیاست گذاری، اولین همایش نظام شایسته سالاری در صنعت وسازمان، (۱۳۸۴).

 1. عضو کمیته علمی، کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی، (۱۳۸۶).

 1. عضو کمیته داوری و هیئت علمی، کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، (از سال ۱۳۸۲ تا کنون).

 1. عضو کمیته علمی و داور مقالات علمی، کنگره بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد، (از۱۳۸۵ سال تا کنون).

 1. عضو کار گروه رسانه ملی، کنفرانس بین المللی مدیریت، (۱۳۸۸).

 1. عضو کمیته علمی، همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی، (۱۳۸۹).

 1. عضو شورای سیاستگذاری، نخسستین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی پروژه، (۱۳۹۰).

 1. عضو هیات علمی و داور مقالات، کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت، (۱۳۹۳).
عضویت در انجمن های علمی - تخصصی

 1. انجمن مدیریت راهبردی ایران

 1. انجمن مدیریت ایران

 1. انجمن  مهندسی حمل ونقل ایران

 1. انجمن علوم مدیریت ایران

 1. شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران

 1. انجمن مدیریت پروژه ایران

 1. عضو کارگروه شبکه تخصصی مدیریت طرح و سبد پروژه ها، انجمن مدیریت پروژه ایران
فعالیت های فرهنگی و تربیتی

 1. عضو شورای مرکزی نهاد های جمهوری اسلامی ایران، دفتر نخست وزیری، (۱۳۶۵ - ۱۳۶۴).

 1. عضو کمیته برنامه ریزی  اشتغال، سازمان مهاجرین جنگ تحمیلی در  بنیاد مهاجرین، (۱۳۶۵ - ۱۳۶۴).

 1. عضو کمسیون تخصصی تعیین راهبرد ها و خط مشی ها، سازمان بسیج دانشجویی کشور، (۱۳۸۲).

 1. عضو شورای عالی پژوهش و برنامه ریزی، نهاد کمیته امدادامام خمینی (ره)، (۱۳۹۱).

 1. دبیر و عضو شورای مرکزی برنامه ریزی، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، (۱۳۷۷ - ۱۳۷۵).

 1. رئیس و عضو کمیته بهره وری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، (۱۳۷۷ - ۱۳۷۵).

 1. عضو  کمیته تدوین اولین برنامه عمل ملی زنان، ریاست جمهوری، دفتر امور زنان، (۱۳۷۸ - ۱۳۷۶).
مدیر مسئول و عضویت در هیئت تحریریه نشریه های علمی

 1. ماهنامه فرهنگ و بهره وری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر مسئول، ۱۳۷۶.

 1. ماهنامه برنامه فرهنگ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر مسئول، ۱۳۷۶.

 1. نشریه فنی تخصصی رجاء، عضو هیات تحریریه، ۱۳۷۸.

 1. ماهنامه تخصصی عصر فناوری اطلاعات، عضو هیات تحریریه، از سال ۱۳۸۵.

 1. ماهنامه علمی ترویجی افق رسانه، عضو هیئت تحریریه، از سال ۱۳۸۸.
برگزاری کارگاه های آموزشی

 1. کارگاه آموزشی تدوین چشم انداز، دانشگاه شاهد،  ۱۳۸۵-۱۳۸۴.

 1. مدیریت مبتنی برهدف  MBO، مرکز آموش آستان قدس رضوی، ۱۳۸۵.

 1. بررسی تطبیقی متدولوژی های دانش مدیریت پروژه،دانشگاه شهید بهشتی،  دانشکده مدیریت، ۱۳۸۵.

 1. تدوین چشم انداز فدراسیون شطرنج، تهران، ۱۳۸۵.

 1. روش ها و دیدگاه ها در طراحی و  تدوین استراتژیهای فرهنگی، سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی، ۱۳۸۴-۱۳۸۲.

 1. روش های کنترل پروژه، پژوهشکده علوم انسانی و جهاد دانشگاهی ،تهران، ۱۳۸۴.

 1. مدیریت پروژه، مرکز مطالعات مدیریت وبهره وری ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۵.

 1. بهره گیری از مدل ITSP در سازمان، انجمن علمی فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت دفاع، ۱۳۸۵.

 1. برنامه ریزی راهبردی رسانه، سازمان صدا وسیما، تهران، ۱۳۸۹-۱۳۸۶.

 1. سیستم های اطلاعات مدیریت، موسسه تحقیقات وآموزش مدیریت نیرو، (۱۳۸۸-۱۳۸۴).

 1. کارگاه هم اندیشی مدیریت استراتژیک؛ مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت های تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور، ۱۳۸۸ .

 1. برنامه ریزی عملیاتی در همایش آموزشی توجیهی برنامه پنجم توسعه، شورای عالی پژوهش و برنامه ریزی کمیته امداد حضرت امام (ره)، ۱۳۸۹.

 1. کارگاه آموزشی جایگاه مدیریت پروژه و کاربرد آن در سازمان های خدماتی، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، ۱۳۹۰.

 1. کارگاه آموزشی طرح تدوین دستنامه و ماموریت و چشم انداز مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور، مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور، ۱۳۹۰.

 1. کارگاه آموزشی الزامات تحقق چشم انداز آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)، دفتر آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه (س)، ۱۳۹۱.

 1. کارگاه آموزشی تدوین برنامه ریزی راهبردی دادگستری استان قزوین، ۱۳۹۲.

 1. کارگاه آموزشی طرح تدوین دستنامه های مولفه های راهبردی قوه قضائیه کشور، ۱۳۹۳.
سخنرانی در همایش های علمی بین المللی

 1. متغیر های کلیدی کنترل و نظارت در اجرای طرح های عمرانی کشور، سمینار بررسی مشکلات طرح های عمرانی کشور، سازمان برنامه و بودجه و انجمن شرکت های ساختمانی وتأسیساتی کشور، مشهد، ۱۳۷۳.

 1. تکنیک های برنامه ریزی وکنترل پروژه با رویکرد PMIS ، سمینار برنامه ریزی وکنترل پروژه های عمرانی، استانداری یزد و سازمان صنایع ومعادن بنیاد، ۱۳۷۳.

 1. روش های کاهش تضاد در تشکل های بزرگ اقتصادی، اتاق بازرگانی کشور ودانشگاه علامه طباطبایی، همایش توسعه تشکل های اقتصادی، تهران، ۱۳۷۶.

 1. برنامه ریزی دستیابی به یک دیدگاه مشترک در تحول اداری، سمینار مدیریت تحول وضرورت تغییر در نظام اداری ، مرکز آموزش مدیریت صنعتی و شرکت رجاء، تهران، ۱۳۷۸. 

 1. روند تحولات فن آوری اطلاعات واطلاع رسانی،  سمینار اطلاع رسانی ونحوه خدمت بهتر، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران ۱۳۷۹.

 1. نقش سیستم های اطلاعاتی درپیشبرد امور زیربنایی، وزارت جهاد کشاورزی، همایش سراسری فناوری های اطلاعاتی در کشاورزی، ۱۳۷۹.

 1. آشنایی با تکنولوژی های اطلاعاتی مدیریت طرح های کلان کشاورزی در کشور های توسعه یافته ، وزارت جهاد کشاورزی، تهران، ۱۳۸۰.

 1. بررسی سیر فرآیند های برنامه ریزی استراتژیک در گذشته، حال وآینده، اولین کنفرانس مدیریت استراتژیک، تهران، ۱۳۸۵.

 1. تاثیر تفکر فازی بر مدل های تصمیم گیری و مدیریت در مدیریت رسانه ، همایش تفکر فازی و کاربرد های آن در رسانه، تهران، ۱۳۸۶.

 1. ارائه الگوی بکارگیری تجارت الکترونیک با رویکردی امنیتی در سازمان های استراتژیک کشور، مورد کاوی: سازمان اتکا، اولین همایش تخصصی دولت الکترونیک و ITIL ، تهران، سالن همایش های برج میلاد، ۱۳۸۸.

 1. چشم انداز کاربردهای تفکر فازی در مدیریت رسانه، همایش تفکر فازی و کاربرد های آن در رسانه، تهران، ۱۳۹۰.

 1. تاثیر به کارگیری سیستم پردازش رخداد برافزایش ارتباطات اثربخش،  کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت، تهران، ۱۳۹۳.
شرکت در کارگاه های تخصصی

 1. Seminar on Strategic Management, Asian Productivity Organization, Tokyo, Japan, 1998.    

 1. Training of Trainers, Asia-Pacific Institute for Broadcasting envelopment, In-Country Workshop, Isfahan, 2000.

 1. Global Symposium on Project Management, 16th – at the Centre Stage of Economic Transformation’ India, New Delhi, 2008.

 1. Seminar on Project Management, the 23rd IPMA World Congress, Helsinki, Finland, 2009.

 1. Seminar on Project Management, the 24rd IPMA World Congress, Turkey, Istanbul, 2010.

 1. Workshop on Employees Brand, Talent Management and Succession Planning, Innovation in the Humanities and DEA, 2nd. International Conference on Management, Entrepreneurship and Economic Development, Qom-Iran, 2013.
جوایز کسب شده

 1. دریافت لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر برتر سال ،۱۳۹۴ گروه پژوهشهای آماری و فناوری اطلاعات،  موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
انتشارات

?
ترجمه و تالیف کتاب:

 1. تکنیک برنامه ریزی آرمانی در انتخاب طرحهای سرمایه گذاری، کتابچه آموزشی، تهران: انتشارات مرکز آموزش  و تحقیقات وزارت صنایع، یزدان پناه، احمدعلی، (۱۳۷۷).

 1. سیستم های اطلاعات مدیریت، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی. یزدان پناه، احمدعلی، (۱۳۷۸).

 1. برنامه ریزی و کنترل پروژه، تهران:  انتشارات دانشگاه امام صادق، دانشکده مدیریت و معارف اسلامیف یزدان پناه، احمدعلی، (۷۹ ۱۳).

 1. برنامه ریزی استراتژیک، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین. یزدان پناه، احمدعلی، فرهی، برزو، نیکوکار  غلامحسین و ازگلی، محمد، (۱۳۸۰).
 1. تجزیه و تحلیل سیستمها و روش­ها: نظریه ها، روشها و کاربردها، قم: مرکز آموزش و تحقیقات اسلامی سپاه. یزدان پناه، احمدعلی، (۱۳۸۱).  
 1. مفاهیم و راهنمای مدیریت پروژه، تهران: انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، وزارت نیرو، چاپ اول. یزدان پناه، احمدعلی، کشتیبان، یاسر، (۱۳۸۶).

 1. مدیریت پورتفولیوی پروژه: راهنمای عملی برای ارزیابی، انتخاب و اویت بندی پروژه ها، (چاپ اول). تهران: انتشارات به آوران، یزدان پناه، احمدعلی، گلدوست، محمدی، (۱۳۸۸).

 1. کرزنر،  هارولد (۲۰۱۰). مدیریت پروژه؛ مورد کاوی، تهران:  انتشارات دانش نگار، ترجمه: احمدعلی یزدان پناه و حسین  گازر، (۱۳۹۰).

 1. الگوی شایستگی؛ مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور، تهران: نشر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی اجتماعی. نویسنده: چیت ساز، احسان، (۱۳۹۰). ارزیابی علمی کتاب: احمدعلی یزدان پناه، چیت ساز، احسان (۱۳۹۰).

 1. الگوی شایستگی: اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور، ارزیابی علمی، کتاب: احمدعلی یزدان پناه، تهران: نشر وزارت علوم،تحقیقات و فناوری. دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی اجتماعی.
 1. تدوین دو مدخل از طرح تدوین دستنامه فناوری اطلاعات برای مدیران، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، دردست انتشار، یزدان پناه،  احمدعلی، (۱۳۹۱).
 1. برنامه ریزی راهبردی؛ رویکردی فراگیر و تحلیلی، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، دوره آموزشی DBA، یزدان پناه، احمدعلی، (۱۳۹۴).
 1. راهکارهای پیاده سازی نظام جامع مدیریت پروژه؛ طراحی الگو و تدوین راهکارها، تهران: انتشارات شرکت آموزشی و پژوهشی تصمیم سازان امین مدیریت، یزدان پناه، احمدعلی، (۱۳۹۴).
?
مقالات علمی - پژوهشی:
 1. تدوین راهبردها در برنامه ریزی رسانه. پژوهش  های ارتباطی (پژوهش وسنجش)، شماره ۲۳. یزدان پناه، احمدعلی، (۱۳۷۹).

 1. مبانی طراحی  نظام جامع نظارت و ارزیابی برنامه ها: پژوهش­های ارتباطی (پژوهش وسنجش)، شماره ۲۸. یزدان پناه، احمدعلی، (۱۳۸۰ ).

 1. سنجش رضایت­مندی الکترونیکی از عملکرد پایگاه های اطلاع رسانی به عنوان نشان تجاری، چشم‌انداز مدیریت، دانشگاه شهد بهشتی، شماره ۲۸(تابستان ). یزدان پناه، احمدعلی، عباسعلی حاجی کریمی، مختار رنجبر، (۱۳۸۷).

 1. الگوی نشانگرهای ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی در فرآیند برنامه ریزی راهبردی مراکز آموزش عالی کشور، فصلنامه‌ی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع) سال دوم، شماره‌ی ۵. یزدان پناه، احمدعلی، احسانی، امیر، (۱۳۸۸).

 1. بازشناسی ابعاد رفتاری ابررهبران با برداشت از ویژگی‌های خود مدیریتی حضرت امام خمینی(ره)، فصلنامه‌ی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال دوم، شماره‌ی ۲ و ۳ (بهار و تابستان). یزدان پناه، احمدعلی، رضایی زاده، محمود، احسانی، امیر، (۱۳۸۹).

 1. بازآفرینی راه های خلاق همسو سازی تصمیمات راهبردی  مدیران در فرآیند مدیریت سبد پروژه، مورد کاوی: مجموعه شرکت های مادر تخصصی  سازمان انرژی بنیاد، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، سال اول، شماره ۴، زمستان. یزدان پناه، احمدعلی، حسینعلی پور، مجتبی، محمدی، صالح، (۱۳۸۹).

 1. بررسی تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم عناصر بازاریابی رابطه­ای بر وفاداری دانشجویان، فصلنامه‌ی پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره۶۶، زمستان. یزدان پناه، احمدعلی، (۱۳۹۱).

 1. ارائه مدل مفهومی برای پیاده سازی سیستم خبره برنامه ریزی پروژه های ساختمانی به عنوان ابزار مدیریت دانش سازمان مجری پروژه، مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف، دوره ۱-۲۸، شماره ۲، زمستان. یزدان پناه، احمدعلی، (۱۳۹۱).

 1.  شناسایی و ارتقاء مزیت های رقابتی مراکز آموزش عالی کشور مبتنی بر رقابتهای دیجیتالی، مجله اندیشه های نوین در مدیریت، سال سوم، شماره ۴، تابستان. یزدان پناه، احمدعلی، (۱۳۹۱).

 1. طبقه بندی شاخص های کلیدی در تبیین الگوی منشور پروژه برای مدیریت پروژه های شهری، فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی شهری، سال دهم، شماره ۳۰، پاییز و زمستان، فلسفی، رضا، یزدان پناه، احمدعلی، احمدی، احمدی لوزا، سیدبدرالدین، پاییز و زمستان (۱۳۹۱).

 1. راهبرد ارتقاء شایستگی های استفرار سیستم اطلاعات راهبردی مراکز پژوهشی، احمدعلی یزدان پناه، آناهیتا امینی حاجی باشی، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، سال ششم شماره ۲۱. یزدان پناه، احمدعلی، (۱۳۹۴).
 1. شناسایی و تحلیل روابط برنامه ریزی راهبردی و قابلیت انعطاف پذیری در دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی از دیدگاه مدیران و اعضاء هیأت علمی،  فصلنامه‌ی پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، پائیز. یزدان پناه، احمدعلی،  سلطانی، امید، (۱۳۹۳).
 1. Determining of Objective Indicatores in Higher Education Strategic Planning and Alignment with Faculty  Members Performance Measurment, International Journal of Humanities and Social Science, July 25, Yazdanpanah, Ahmad Ali, (2012).
 1. Detecting Success Factors of Electronic Customer Relationship Management (E_CRM) System to Establish an Appropriate Model in Police Call Center of IRAN, Management Science Letters, Vol. 2, No. 1, Yazdanpanah, Ahmad Ali, (2012).
 1. Surveying of Loyalty, Satisfaction, and Commitment to Create Value for Customers through Relationship Marketing Approach, Asian Journal of Business & Management Sciences, Review Report 2713, Yazdanpanah, Ahmad Ali, (2012).
 1. International Financial Reporting Standards (IFRS), Reality or Exaggeration, European Journal of Scientific Research, Vol. 101, No. 4, 16-05, Yazdanpanah, Ahmad Ali, Mahdian, Seyed Ali, Ramrouz,Alireza, Kavand, Sepideh, (2013).
 1. A Study of the Relationship between Competitive Intelligence and Employee Performance in Kish Tropical Pharmaceutical Industry Company, Pinnacle Research Journals, INDIA, Karnataka, Yazdanpanah, Ahmad Ali, Asgari Araghi, Amir Reza, (2015).
?
مقالات علمی - ترویجی:
 1. مقدمه ای بر برنامه ریزی راهبردی، مجله پیام مدیران ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شماره۱۳. یزدان پناه، احمدعلی، (۱۳۷۸).

 1. برنامه‌ریزی استراتژیک؛ گذشته، حال، آینده (رویکرد تطبیقی)، تحول اداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دوره ششم. شماره۹ . یزدان پناه، احمدعلی، (۱۳۸۷).

 1. توسعه فرهنگی بستر همه زیر ساخت های توسعه، مجله کتاب ماه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهریور. یزدان پناه، احمدعلی، (۱۳۷۹).

 1. نقش سیستم های ماشینی در بهبود مدیریت، مجله تحول اداری، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، شماره ۲۷. یزدان پناه، احمدعلی، (۱۳۷۹).

 1. ارزیابی راه های  توسعه سیستمهای  اطلاعاتی مولد گزارش های رسمی آماری درسازمان ها، مجله تحول اداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شماره ۳۰. یزدان پناه، احمدعلی، (۱۳۷۹).

 1.  فرهنگ مشارکت گروهی در سازمانهای اداری کشور، گاهنامه فنی و تخصصی، شرکت قطارهای مسافری رجاء، شماره۲. یزدان پناه، احمدعلی، (۱۳۸۰).

 1. تاثیر فناوری اطلاعات بر توانمند سازی منابع انسانی سازمان در کشور های توسعه یافته ، مجله تحول اداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شماره ۴۸. یزدان پناه، احمدعلی، (۱۳۸۴).

 1. تغییر و تحول در سیستم های اطلاعاتی سازمان، ماهنامه عصر فناوری اطلاعات، شماره ۲۵، مهر ماه. یزدان پناه، احمدعلی، علیپوریان، غلامعباس، (۱۳۸۶).

 1. روش شناسی انتخاب گزیده های کاربردی از برنامه ریزی راهبردی، ماهنامه افق رسانه، شماره ۸۲. یزدان پناه، احمدعلی، (۱۳۸۸).

 1. شناخت شناسی مدیریت دانش در بهره­گیری از فناوری­های نوین راهبردی در سازمان، ماهنامه افق رسانه، شماره۸۴ ، یزدان پناه، احمدعلی، چراغچی، سید مصطفی، (۱۳۸۹).  

 1. بررسی تاثیر سیستم اطلاعات راهبردی در کسب مزیت رقابتی، ماهنامه عصر فناوری اطلاعات، شماره ۷۸. یزدان پناه، احمدعلی، امینی حاجی باشی، آناهیتا، (۱۳۹۱).

 1. بررسی تاثیر بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی در مدیریت گردشگری و هتلداری، اولین همایش داخلی گردشگری پایدار، نطنز، ۲۸ بهمن. یزدان پناه، احمدعلی، مولای،سید رسول، آروین، کمال،مهران(۱۳۹۲).

 1. رویکردهای پیدایش شهر الکترونیک به منظور افزایش ارتباطات اثربخش شهروندان الکترونیکی، ماهنامه عصر فناوری اطلاعات، سال نهم، شماره ۸۸.  یزدان پناه، احمدعلی، غفاری، راضیه، (۱۳۹۲).

 1. Digital Competitions of Iranian Virtual Universities, the groundwork for Entrepreneurial Universities, Advances in Environmental Biology; Vol. 7, No. 8, Yazdanpanah, Ahmad Ali, Bayat, Elnaz, (2013).
کنفرانس های علمی داخلی و خارجی:
 1. متدولوژی طراحی سیستم های اطلاعاتی مولد آمارهای رسمی، تهران: چهارمین کنفرانس بین المللی آمار، دانشگاه شهید بهشتی،  یزدان پناه، احمدعلی، (۱۳۷۷).
 1. فراز و نشیب در تعریف استراتژی (بررسی تطبیقی)، تهران: دومین کنفرانس مدیریت استراتژیک. یزدان پناه، احمدعلی، (۱۳۸۶).

 1. مروری بر ماهیت شناسی مدل های کسب و کار الکترونیک، تهران: کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات. یزدان پناه، احمدعلی، (۱۳۸۶).

 1. شناسایی عناوین مؤثر در تدوین منشور پروژه و ارائه مدل کارا، تهران: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه. یزدان پناه، احمدعلی،  فلسفی، رضا، (۱۳۸۷).

 1. گزینش پارادایم های مسلط در روش های  برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات، تهران: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک. یزدان پناه، احمدعلی، (۱۳۸۷).

 1. شناسایی عوامل موثربر کیفیت خدمات On-line در پذیرش  مدل های کسب و کار الکترونیکی، تهران: پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات. یزدان پناه، احمدعلی، (۱۳۸۷).

 1. شناسایی و ارتقاء سطح مزیتهای رقابتی سازمان از طریق استقرار کارت امتیازدهی متوازن براساس نیروهای پنجگانه پورتر، تهران: ششمین کنفرانس مدیریت استراتژیک. یزدان پناه، احمدعلی، (۱۳۸۸).
 1.  شناخت شناسی مدیریت دانش در  بهره­گیری از فناوری­های نوین راهبردی در سازمان، تهران: چهارمین کنفرانس مدیریت استراتژیک. یزدان پناه، احمدعلی، چراغچی، سید مصطفی، (۱۳۸۸).
 1.  طرح ریزی ابزار های مدیریت دانش در مدیریت ریسک پروژه های اکتشاف صنعت نفت در راستای متدولوژیPMBOK، تهران: چهاردهمین همایش بین المللی  نفت، گاز و پتروشیمی. یزدان پناه، احمدعلی(۱۳۸۸).

 1. بررسی همراستایی نشانگر های ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی در فرآیند برنامه ریزی راهبردی، تهران: پنجمین کنفرانس مدیریت استراتژیک و عملکرد. یزدان پناه، احمدعلی،(۱۳۸۹).

 1. روش شناسی بررسی عوامل موثر در فعالیت های سلامت اداری نظام امدادی کشور در راستای سیاست های کلان اداری، تهران: نخستین همایش سیاست‌های کلی نظام اداری با رویکرد اسلامی. یزدان پناه، احمدعلی، (۱۳۹۰).

 1. راه های خلاق همسو سازی تصمیمات راهبردی  شرکت های مادر تخصصی در فرآیند مدیریت سبد پروژه، تهران: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، دی ماه، تهران. یزدان پناه، احمدعلی، حسینعلی پور، مجتبی، (۱۳۹۰).

 1. رقابت های دیجیتالی دانشگاه های مجازی کشور زمینه ساز دانشگاه کارآفرین، قم: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی. یزدان پناه، احمدعلی، بیات، الناز، (۱۳۹۲).

 1. بررسی رابطه انعطاف­پذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامه­ریزی راهبردی، تهران: دهمین کنفرانس  بین المللی مدیریت استراتژیک. یزدان پناه، احمدعلی(۱۳۹۲).

 1. شناسایی مولفه های اساسی برای ورود شرکت های ایرانی به حوزه­ی ائتلافهای استراتژیک، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک. یزدان پناه، احمدعلی، ربیعی، زینب ، رستم پور، زهرا، (۱۳۹۲).

 1. همراستایی استراتژیک کسب وکار و فناوری اطلاعات از دیدگاه مدیران آموزش عالی، تهران: دهمین کنفرانس  بین المللی مدیریت. بذرافشان، حانیه، خنیفر، حسین، یزدان پناه، احمدعلی، جندقی، غلامرضا، (۱۳۹۲).

 1. همراستایی استراتژیک کسب وکار و فناوری اطلاعات از دیدگاه متفاوت مدیران اجرایی ومدیران فناوری اطلاعات، تهران: دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک. بذرافشان، حانیه، خنیفر، حسین، یزدان پناه، احمدعلی، جندقی، غلامرضا، (۱۳۹۲).

 1. شاخص های رقابتی دانشگاه های مجازی کشور ایران مبتنی بر یادگیری الکترونیکی، تهران: دومین همایش مجازی ره آوران آموزش با محوریت آموزش در عصر دیجیتال. یزدان پناه، احمدعلی،  بیات، الناز، (۱۳۹۲).

 1.  روش شناسی نیازسنجی اطلاعاتی پایگاه­های تجارت الکترونیکی، تهران: اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار، ۳بهمن ماه. یزدان پناه، احمدعلی، یوسفی خرایم، محمد (۱۳۹۲).

 1.  طراحی و تبیین سیستم تسهیم دانش در سازمان های دولتی، شیراز: کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، شهریورماه. یزدان پناه، احمدعلی، معتضدیان، رسول، میرزایی، محمد قاسم،(۱۳۹۲).

 1.  اعتماد و تسهیم دانش؛ اهرم های کلیدی بر شکل گیری سازمان مجازی، تهران: ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران ۷ -۶ اسفند ماه. یزدان پناه، احمدعلی، صفری، سیاره، محمد حسینی، سارا، (۱۳۹۲).

 1. تآثیر نوآوری حاصل از فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی، تهران: اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار. یزدان پناه، احمدعلی، گنجی زاده، طاغونی،  مرادلو، (۱۳۹۳).

 1. طراحی  سیستم پشتیبانی تصمیم جهت مراکز پذیرش گردشگران جهت معرفی بهترین مکان اقامت با استفاده از تکنیکهای داده کاوی: موردی شهر یاسوج: اولین همایش گردشگری، درآمد و فرصت، شهریور. یزدان پناه، احمدعلی، مرتضی پور، مصطفی، پاشایی، فرهنگ، (۱۳۹۳).

 1.  شناسایی و اولویت بندی عوامل استراتژیک موثر دراستقرار سیستم هوش تجاری، تهران:کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک. یزدان پناه، احمدعلی، برخوردار، ناصر، (۱۳۹۳).

 1. بررسی رابطه استقرار سیستم اطلاعات راهبردی یافته های پژوهشی و شایستگی های کلیدی موسسات پژوهشی، تهران: کنفرانس بین المللی ابزاز و تکنیک های مدیریت. یزدان پناه، احمدعلی، امینی حاجی باشی، آناهیتا، (۱۳۹۳).

 1.  هستی شناسی وب معنایی برای استقرار مدیریت دانش در تجارت الکترونیک مبتنی بر رویکرد جهادی، اولین همایش ملی مدیریت دانش با رویکرد جهانی، دانشگاه دفاع ملی. یزدان پناه، احمدعلی، کیانی، اکرم، (۱۳۹۳).

 1.  بررسی عوامل استراتژیک آمادگی الکترونیک درپیاده سازی سیستم اطلاعاتی امور گمرکی(Ecs)، تهران: اولین همایش ملی مدیریت دانش با رویکرد جهانی، دانشگاه دفاع ملی. یزدان پناه، احمدعلی، صوفی، هما، رودساز، حبیب، (۱۳۹۳).

 1. وب معنایی ابزار موثر در استقرار سیستم اطلاعات استراتژیک در موسسات پژوهشی به منظور کسب شایستگی های کلیدی، تهران: کنفرانس بین المللی ابزاز و تکنیک های مدیریت، یزدان پناه، احمدعلی، کیانی، اکرم،(۱۳۹۳).

 1. پارادایم های موثر بکارگیری سیستم هوش مصنوعی در کارکردهای مدیریت منابع انسانی، تهران: اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی الکترونیک، دانشگاه تبریز و سازمان مدیریت صنعتی، ۵ اسفند. یزدان پناه، احمدعلی، افسریان، علیرضا، (۱۳۹۳).

 1. یررسی رابطه هوش رقابتی با عملکرد کارکنان در شرکت صنایع دارویی تروپیکال کیش، تهران: اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری. یزدان پناه، احمدعلی، عسگری عراقی، امیر رضا، (۱۳۹۳).

 1. نقشه استراتژیک، حلقه مفقوده بین برنامه ریزی و اجرا، تهران: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب وکار. یزدان پناه، احمدعلی، ایمان خرمی نژاد، فزاد صفار سحرخیز، (۱۳۹۳).
 1. مروری بر رویکردها و ابزارهای همانند سازی سیستم های دولت الکترونیک در کشورهای توسعه یافته، تهران: کنفرانس بین المللی ابزاز و تکنیک های مدیریت. یزدان پناه، احمدعلی، (۱۳۹۴).
 1. بررسی رابطه استرس شغلی  و اعتیاد به کار در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دومین همایش ملی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت، یزدان پناه، احمدعلی، چراغی، نازنین، (۱۳۹۴).
 1. Important Challenges in Total Plan for Tourism Investment in Iran, Tourism International Conference, WORD TOURISEM ORGANIZATION, Islamabad, Pakistan, Yazdanpanah, Ahmad Ali, (1992).
 1. The Roles of NGOS`Managers to Manage Conflict Between Themselves and Others, The International ::::::::::union:::::::::: of Muslim Women NGOS, Second Congress, Tehran, Iran, Yazdanpanah, Ahmad Ali, (1997).
 1. Methods for Improvement of Standards for Financial Resource Allocation to Reduce the Gap between Disadvantaged and  Privileged Regions, Seminar on Srategic Management, ASIAN PRODUCTIVITY ORGANIZATION, Tokyo, Japan, Yazdanpanah, Ahmad Ali, (1998).
 1. Explaining a Success Model for the Establishment of electronic Customer Relationship Management (e_CRM), International Conference on Pervasive Computing and Business Management, India,New Delhi, Yazdanpanah, Ahmad Ali, (2008).
 1. Identifying and Selection the Dominant Criteria in Strategic Planning Process for Strategic Universities – Comparative approach, International Conference on internationalization of  Higher Education With Special Reference to Management Education , INCONSYM 2010, India, New Delhi, 14-15 Oct, Yazdanpanah, Ahmad Ali, (2010).
 1. Proposed Model for Implementation of Expert System for the Planning of Strategic Construction Projects as a Tool for Knowledge Management in Project Executor Organization , 24th International Project  Management Association World Congress (IPMA), Istanbul, Turkey 1-3 November, Ahmad Ali Yazdanpanah, (2010).
 1. Addressing Implementation Knowledge Management Model for Strategic Construction Projects in Developing Countries, 1st International Project Management Conference, Kathmandu, Nepal, 27-28 May, Yazdanpanah, Ahmad Ali, (2011).
 1. Presenting Integrative Model for Project Portfolio selection Process in Holding Company, 25th IPMA World Congress- Project Management; Delivering the Promise, Queensland, Australia, October, Yazdanpanah, Ahmad Ali, (2011).
 1. A Reflection on Obstacles to Successful Implementation of Strategy in Free Trade Zone of Chabahar,  25th International Business Research Conference,  13-14 January, Taj Hotel, Cape Town, South Africa, Rahmani, Hamed,  Rahmani, Saeid, Yazdanpanah, Ahmad Ali, (2014).
راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی

کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان:
 1. پروین کبکاب: بررسی اثرات سیستم های مکانیزه اطلاعاتی بر بهره وری شرکت مهندسی وساخت تآسیسات دریایی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۰، ( استاد راهنما).

 1. محسن پورشمسا: بررسی میزان اثربخشی اتوماسیون اداری در عملکرد واحد دبیرخانه معاونت برنامه ریزی سازمان آب و برق خوزستان، مرکز آموزش و تحقیقات مدیریت وزارت نیرو، ۱۳۸۱، (استاد راهنما).

 1. اسفندیار کشوریان: بررسی آسیب های نظام اطلاعات مدیریت در شرکت برق منطقه ای وارایه راهکارهای کاهش آن، مرکزآموزش و تحقیقات مدیریت وزارت نیرو ، ۱۳۸۳، (استاد راهنما).

 1. فلورا نیکورأی: بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران شرکت برق منطقه ای و طراحی مدل مفهومی آن، مرکز آموزش وتحقیقات مدیریت وزارت نیرو، ۱۳۸۳، (استاد راهنما).

 1. فرهاد نصرالله پور: تجزیه و تحلیل سیستمهای اطلاعات مدیریت پروژه در شرکتهای برق منطقه ای بمنظور بهبود آن، مرکز آموزش و تحقیقات مدیریت وزارت نیرو ، (استاد راهنما).

 1. محمد حسن علیزاده: بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران شرکتهای آب و فاضلاب و ارائه الگوی مفهومی، مرکزآموزش و تحقیقات مدیریت وزارت نیرو، ۱۳۸۴، (استاد راهنما).

 1. مهدی یزدان شناس: بررسی نقش تکنولوژی اطلاعات در کوچک سازی سازمان، دانشگاه تهران،۱۳۸۴، (استاد راهنما).

 1. محند رضا فلاح: بررسی نقش متدولوژی SSADM درطراحی وپیاده سازی سیستم های اطلاعاتی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۴، (استاد مشاور).

 1. امیر حسین مزید آبادی: بررسی تاثیرات کاربرد فناوری اطلاعات بر توانمند سازی شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی، دانشگاه تهران، (استاد مشاور).

 1. حسین هاشمی: برنامه ریزی کلان فناوری اطلاعات در معاونت تأمین کالای شرکت مهندسی سپانیر با استفاده از متدولوژی EAP ، دانشگاه امام حسین ، ۱۳۸۵، (استاد مشاور).

 1. سولماز پارسی پور: بررسی نقش ICT در توسعه صنعت گردشگری کشور  با استفاده از مطالعه تطبیقی کشور های منتخب اروپایی، دانشگاه شهید بهشتی،  ۱۳۸۵، (استاد مشاور).  

 1. محمد جواد نائیجی: تبیین مدل موفقیت برای استقرار نظام ارتباط با مشتری( eCRM)، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶، (استاد راهنما).

 1. مجتبی برومند: بررسی ادراک مدیران بازاریابی از تاثیر اینترنت بر فعالیت های بازاریابی بررسی موردی صنعت جهانگردی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶ ، (استاد راهنما).

 1. لیلا نوائی: شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای کلیدی موفقیت در پیاده سازی ERP در سازمان گسترش و نوسازی ایران به منظور تهیه RFP، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶، (استاد مشاور).

 1. یدالله وحیدی: ارائه چارچوب برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات صنایع شهید کریمی ITSP، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،۱۳۸۶، (استاد راهنما).

 1. مجتبی ملایی: بررسی آمادگی شرکت تراکتور سازی ایران جهت بکارگیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، دانشگاه سمنان، ۱۳۸۶، (استاد راهنما).

 1. مختار رنجبر: سنجش رضایت­مندی الکترونیکی از عملکرد وب­سایت به عنوان نشان تجاری، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶، (استاد مشاور).

 1. شهرام خلیل نژاد: بررسی تاثیر اینترنت بر صنعت کتاب بر اساس نیروهای رقابتی پورتر، دانشگاه شهید بهشتی،  ۱۳۸۶، (مشاور).

 1. محمد رضا عباسی ازغدی: بررسی عوامل موثر بر بکارگیری خدمات ATM (ماشین های خودپرداز) از سوی مشتریان (بررسی موردی بانک تجارت)، دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۸۷، (استاد راهنما).

 1. حسن محمدزاده: بررسی عوامل موثر بر بکارگیری تجارت الکترونیکی شرکت با شرکت(B۲B)  (مطالعه موردی: گروه شرکتهای همکاران سیستم)، دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۸۷، (استاد راهنما).

 1. مریم حیدری: بررسی تاثیرات بکارگیری سیستم CRM بر افزایش رضایت مشتریان در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۷، (استاد مشاور).

 1. لیلا امجد: بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر ساختار شرکت توزیع نیروی یرق شمال شرق تهران، مرکزآموزش وتحقیقات مدیریت وزارت نیرو ،۱۳۸۷،(استاد راهنما).

 1. آقای حاج حسینی: نقش شبکه های اطلاع رسانی در  بهره وری شرکت مخابرات ایران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی، (استاد راهنما).

 1. حمید رضا اسکندری: طراحی سیستم اطلاعاتی مدیریت به منظور پاسخگویی به نیازهای آموزشی کارکنان شرکت قطار های مسافری رجاء، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی،(استاد راهنما).

 1. حسین منتظری: بررسی عملکرد سیستم های اطلاعاتی مدیریت موجود در ستاد فرماندهی نیروی مقاومت بسیج، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی، (استاد راهنما).

 1. رضا عامری: مدل سازی و طراحی منطقی ساختارهای اطلاعاتی مود نیاز سیستم اطلاعاتی مدیریت، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی، (استاد مشاور) .

 1. علی اکبر گردان: بررسی تاثیربکارگیری سیستم های اطلاعاتی مکانیزه درتصمیم گیریهای مدیران مرکز آموزش مدیریت دولتی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی، (استاد راهنما).

 1. محمد شهبازی منفرد: ارزیابی سیستم های اطلاعات مدیریت در تصمیم سازی بهینه مدیران  به منظور ارائه الگوی مناسب از دیدگاه مدیران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی، (استاد راهنما).

 1. محمد رضا حسین زاده: بررسی، الویت بندی وتعیین موانع اجرایی سیستم های اطلاعات مدیریت از دیدگاه کاریران در شرکت برق منطقه ای، مرکز آموزش وت حقیقات مدیریت وزارت نیرو، ۱۳۸۸، (استاد راهنما) .

 1. محمدحسین اسلامی: ارائه الگوی بکارگیری تجارت الکترونیک در سازمان اتکا با رویکردی امنیتی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ۱۳۸۹، (استاد راهنما).

 1. ایرج حاتمی: شناخت موانع طراحی و استقرار سیستم های پشتیبانی تصمیم در مدیریت سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۹، (استاد راهنما).

 1. جواد شکرائی: شناسایی عناصر ارزش راهبردی فناوری اطلاعات در سازمان اتکا به منظور انطباق طرح ریزی فناوری اطلاعات و توسعه کسب و کار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ۱۳۸۹، (استاد راهنما).

 1. حانیه بذرافشان: بررسی و ارزیابی سطح بلوغ همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب وکار در سازمان از دیدگاه مدیران، دانشگاه تهران،۱۳۹۰، (استاد راهنما).

 1. وحید قائمی: بررسی نقش رضایت و اعتماد الکترونیکی بر وفاداری مشتریان در فرایند خرید اینترنتی، دانشگاه پیام نور، ۱۳۹۰، (استاد راهنما).

 1. آرش محمودی: بررسی تاثیر اعتماد سازمانی با نقش واسط سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی در بستر ICT، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۰، (استاد راهنما).

 1. کبری نصیری: نقش فناوری اطلاعات در توانمندسازی کارکنان، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۰ ، (استاد راهنما).

 1. زهرا خاکی راوندی: تاثیر یکپارچه سازی سیستم های دولت الکترونیک بر ایجاد ارزشهای کسب و کار از منظر تئوری ساختاری، دانشگاه علامه طباطبائی،۱۳۹۱ ، (استاد راهنما).

 1. محسن رشیدی: بررسی وفاداری، رضایت و تعهد از طریق رویکرد بازاریابی ارتباطی (رابطه مند) برای ایجاد ارزش برای مشتریان بانک ها، دانشگاه پیام نور،۱۳۹۱، (استاد راهنما).

 1. حمیده کارگر: بررسی اثرات اینترنت بر بازاریابی بین المللی در موسسات اموزش عالی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، پردیس بین المللی چابهار، ۱۳۹۱ ، (استاد راهنما).

 1. مسیح جوادپور: بررسی تاثیر سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران مناطق آزاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، پردیس بین المللی چابهار، ۱۳۹۱ ، (استاد راهنما).

 1. علی خمیسی: ارزش آفرینی برای مشتریان سازمان بنادر و دریانوردی کشور از طریق رویکرد بازاریابی ارتباطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، پردیس بین المللی چابهار،۱۳۹۱، (استاد راهنما).

 1. مقداد فرمانی: راهکارهای ارتقاء کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های پژوهشی، بررسی موردی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، پژوهشکده تحقیقات اسلامی قم،۱۳۹۱، (استاد راهنما).

 1. الناز بیات، شناسایی و ارتقاء سطح مزیت رقابتی مراکز آموزش عالی کشور مبتنی بر رقابت های دیجیتالی، دانشگاه پیام نور، ۱۳۹۱، (استاد راهنما).

 1. مجتبی محمدزاده: ارائه سیستم پشتیبانی تصمیم به منظور ارزیابی و انتخاب پیمانکاران راهبری پایانه های بندری با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی،، دانشگاه سیستان و بلوچستان، پردیس بین المللی چابهار،۱۳۹۲، (استاد راهنما).

 1. اکرم کیانی: امکان سنجی استقرار وب معنایی برای کسب مزیت های رقابتی در کسب و کار الکترونیک موسسات پژوهشی، مورد مطالعه: مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۲، (استاد راهنما).

 1. سیده سمیه خاکبازی: تاثیر همراستایی فتاوری های مدیریت  ارتباط بامشتری و استراتژی های سیستم های اطلاعات/ فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۳، (استاد راهنما).

 1. هما صوفی: سنجش آمادگی الکترونیک سازمان گمرک ایران جهت پیاده سازی سیستم اطلاعاتی Ecs (سامانه جامع امور گمرکی)، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۳، (استاد مشاور).

 1. یاسر باقری: شناسایی عناصر اصلی ارزش­های راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در مراکز آموزش عالی کشور در راستای توسعه دانشگاه­های مجازی؛ موردکاوی:دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور، ۱۳۹۲، (استاد راهنما).

 1. سیده مژگان سعید پور: بررسی رابطه خدمات تجارت الکترونیکی بر رضایت دانشجویان مرکز آموزش عالی علمی – کاربردی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۳، (استاد راهنما).
مدیریت و برنامه ریزی پروژه:
 1. محمد حسین علی محمدی: ارایه الگوی برنامه ریزی وکنترل پروژه تولید کاغذ اسناد بهادار، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی، (استاد راهنما).

 1. مسیح الله کشاورزمحمدی : طراحی مفهومی سیستم اطلاعات مدیریت فنی ونظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۰، (استاد راهنما).

 1. علیرضا نظامی: مطالعه انواع قرارداد به منظور تدوین معیار های انتخاب قرارداد مناسب در پروژه های عمرانی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۵، (استاد راهنما).

 1. محمد داود سلطانی: بررسی مبانی اجرای فرایند مدیریت ارتباطات پروژه در پارکینگ طبقاتی شهید همت ، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۶، (استاد راهنما).

 1. حسین حاجی آقا بزرگی: طراحی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS ) در شرکت مهندسین مشاور آباد، دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۸۹، (استاد راهنما).

 1. رضا صدری: شناسایی و بررسی فرآیند های طراحی  سیستم خبره برنامه ریزی پروژه های ساختمانی متعارف، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۹، (استاد راهنما).
برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی:
 1. وحید ثانوی گروسی: مطالعه وپیشنهاد استراتژی های مناسب نیروی انسانی بخش تعمیر و نگهداری شرکت قطارهای مسافری رجاء، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۰، (استاد راهنما).

 1. محمد هروی: طرح ریزی استراتژیک خدمات راهبری در شرکت قطارهای مسافری رجاء، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۱، (استاد مشاور).

 1. قدرت الله یوسفی: راهبرد های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی با رویکردی بر محصولات فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی،، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۱، (استاد راهنما).

 1. غلامرضا آقاخانی: استراتژی های تغییر در دوره حضرت رسول اکرم(ع) باتوجه به نظریه ها و استراتژی های تغییردر مدیریت قرن بیستم، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۸۲، (استاد راهنما).

 1. عصاری وسلیمانیان فر: بررسی مدل های ارزبابی عملکرد وانتخاب مدل مناسب ارزیابی راهبران شرکت قطارهای مسافری رجاء، مرکز آموزش مدیریت صنعتی، ۱۳۸۳، (استاد راهنما).

 1. شیخ علیا و محسن صفرزاده: تحلیل محیط داخلی وبین المللی صنعت جهانگردی ایران به منظور طراحی استراتژی های مناسب، مرکز آموزش مدیریت صنعتی، ۱۳۸۴ ، (استاد مشاور).

 1. امید سلطانی: ارزیابی رابطه برنامه­ریزی راهبردی با انعطاف­پذیری موسسات آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۰، (استاد راهنما).

 1. سعید رحمانی: تاملی بر موانع اجرای موفقیت آمیز استراتژی در منطقه آزاد تجاری چابهار، دانشگاه سیستان و بلوچستان، پردیس بین المللی چابهار، ۱۳۹۲ ، (استاد راهنما).
مهارت های عمومی مدیریت:
 1. خلیل دهنوی: ارزیابی تطابق آمیخته بازاریابی  خدمات شبکه فروش بیمه با نیازهای مشتریان هدف، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶، (استاد راهنما).

 1. فریدون مصباحی: بررسی عوامل اثر گذار بر قصد صادرات شرکت های کوچک ومتوسط SME، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۷، (استاد راهنما).

 1. محمد رضا پارسا: تعیین عوامل مؤثر در جذب گردشگران استان اردبیل وارایه مدل بهینه، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی، (استاد راهنما).

 1. کمال الدین پیر مؤذن: بررسی رابطه ثبات مدیریت با شاخصهای بهره ووری شرکت های دولتی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی، (استاد راهنما).

 1.    محمدرضا محمودی :  بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم تعمیرات ونگهداری پیشگیرانه و ارائه الگوی مناسب در شرکت آب و فاضلاب، مرکز آموزش و تحقیقات مدیریت وزارت نیرو، (استاد راهنما).

 1. حسن حکمت شعار: متناسب سازی و ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC)در اداره کل بنادر و دریانوردی بندرامام خمینی (ره)با بکارگیری بسته نرم افزاری شرکت QPR، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۹، (استاد راهنما).

 1. سیده کتایون نوروزی عرب: الویت بندی عوامل موثر بر هوش سازمانی بر اساس AHP، ، دانشگاه علامه طباطبائی،۱۳۹۰(راهنما).

 1. حسین گازر: رابطه فعالیت­های دانش­محور اعضای هیئت علمی موسسات آموزش عالی با فعالیت­های نوآورانه، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۰، (استاد راهنما).

 1. علی ساریخانی خرمی: تأثیر توانمندسازی و هوش عاطفی کارکنان بر کیفیت خدمات، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۲، (استاد راهنما).

 1. ایوب بزرگزاده: ارزیابی به کارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران سازمان بنادر و دریانوردی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، پردیس بین المللی چابهار، ۱۳۹۲ ، (استاد راهنما).

 1. شریفه روحانیان:  بررسی کیفیت خدمات مراکز درمانی از دیدگاه بیماران با استفاده از مدل SERVQUAL ، دانشگاه پیام نور، ۱۳۹۲، (استاد راهنما).

 1. افخم باقرزاده: شناسایی و اولویت بندی عوامل استقرار سیستم هوش تجاری برای پیش بینی فروش از دیدگاه مدیران شرکت های نفتی؛ موردکاوی: شرکتPEDEX، دانشگاه پیام نور، ۱۳۹۳، (استاد راهنما).

 1. سپیده لوئی: برسی کاربرد سیستم مدیریت یادگیری در مدیریت دانش، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۳، (استاد مشاور).

 1. جعفر فرجی: بررسی کیفیت ارائه خدمات به مشتریان در شرکت ارتباطات زیرساخت، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۳، (استاد راهنما).