اعضای گروه - خانم دکتر سمیه فریدونی

مشخصات عمومی AWT IMAGEAWT IMAGE

نام: سمیه

نام خانوادگی: فریدونی

شماره تماس: ۲۲۰۵۳۲۰۵-۰۲۱

ایمیل: fereidouni@irphe.ac.ir

Dr. Somayeh Fereidouni

لینک ها

AWT IMAGE AWT IMAGE
تحصیلات دانشگاهی

 1. دکترای تخصصی، رشته مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ۱۳۹۲.

عنوان رساله: بررسی نگرش خلاقانه مدیر در سازمان‌های آموزش عالی ایران

 1. کارشناسی ارشد، رشته  مدیریت آموزشی، دانشگاه الزهراء (س)،۱۳۸۷.

عنوان رساله: تبیین تواناسازی زنان در آموزش عالی از طریق نظریه پردازی داده بنیاد

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

 1. آموزش و جنسیت
 1. جامعه‌شناسی آموزش عالی
 1. تواناسازی زنان از طریق آموزش عالی
 1. روش تحقیق کیفی
 1. نظریه‌پردازی داده بنیاد
۱
سوابق اجرایی

 1. عضو هیات علمی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۵

 1. پژوهشگر ارشد، گروه مطالعات زنان و خانواده، سازمات تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۹۴-۱۳۹۱.

 1. عضو کمیته‌ی علمی، همایش ملی زن، اعتدال و توسعه، ۱۳۹۴.

 1. عضو شورای سیاستگذاری، همایش ملی اعتدال، ۱۳۹۳.

 1. دبیر علمی، نخستین نمایشگاه بین‌المللی آموزش و خدمات آموزشی، ۱۳۹۲.
۱
سوابق پژوهشی

 1. طرح پژوهشی شاخص‌های خانواده مطلوب از دیدگاه دانش‌آموزان

مجری طرح: دفتر تالیف کتاب‌های درسی سازمان فنی و حرفه‌ایی و کار دانش وزارت آموزش و پرورش

سمت: مجری طرح                             تاریخ: بهمن ۱۳۹۴ (در دست اجر)

                               

 1. طرح پژوهشی مطاله‌ی تطبیقی محتوای آموزشی مدیریت و سلوک مناس خانواده در نظام‌های آموزش و پرورش کشورهای منتخب

مجری طرح:دفتر تالیف کتاب‌های درسی سازمان فنی و حرفه‌ایی و کار دانش وزارت آموزش و پرورش

سمت: همکار طرح                             تاریخ: بهمن ۱۳۹۴ (در دست اجر)

                       

 1. پروژه «مطالعه، بررسی و چگونگی تدوین بسته تربیت و یادگیری مدیریت و سلوک مناسب خانواده»

مجری طرح: دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی، حرفه‌ایی و کاردانش وزارت آموزش و پرورش

سمت: عضو کارگروه و نماینده معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری      تاریخ: ۱۳۹۴

               

 1. پروژه «معلم قرن بیست‌ و یکم: آموزش برای توسعه‌ی پایدار»

مجری طرح:  پژوهشکده مطالعات تربیت معلم دانشگاه فرهنگیان

سمت: مشاور طرح                     تاریخ: سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳    

   

 1. پروژه «پروژه زنان و آموزش عالی در ایران»

مجری طرح: دکتر گلی رضایی رشتی از دانشگاه Western Education کانادا

سمت: همکار پژوهش                     تاریخ: ۲۰۱۴

1

 1. پروژه  «بررسی ملاحظات جنسیتی در برنامه‌های درسی ایران»

مجری طرح: پژوهشکده برنامه‌ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش

سمت: همکار پژوهش                  تاریخ: ۱۳۹۱

1

 1. پروژه بررسی آموزش عالی در ایران

مجری طرح: Dr. Keiko Sakurai، استاد تمام دانشگاه Waseda ژاپن

سمت: همکار و مجری پژوهش                  تاریخ:  ۲۰۱۱-۲۰۱۰

1

 1. طرح پارک فناوری فرهنگی

مجری طرح:شبکه تحلیل گران تکنولوژی ایران

سمت: پژوهشگر                     تاریخ: ۱۳۸۷

1

 1. طرح پارک علمی علوم انسانی

مجری طرح: شبکه تحلیل گران تکنولوژی ایران

سمت:مدیر پروژه                  تاریخ: ۱۳۸۶

1

 1. طرح بازمهندسی مشاغل مدیریتی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

مجری طرح: موسسه طب و توسعه سلامت

سمت: ناظر پروژه                  تاریخ: ۱۳۸۵

1

 1. طرح تدوین فرهنگنامه مشاغل مدیریتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

مجری طرح: موسسه طب و توسعه سلامت             

سمت: ناظر پروژه                  تاریخ: ۱۳۸۵

۱
سوابق تدریس

 1. روش تحقیق کیفی در مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، نیمسال دوم ۹۵-۹۴ .

 1. مسائل و معضلات جوانان و نوجوانان، دانشگاه الزهراء (س). ترم دوم ۸۷-۸۶.
انتشارات

۱
تالیف کتاب:

 1. روایت دختران از تجربه زندگی دانشگاهی، نشر جامعه‌شناسان، تهران، ۱۳۹۴ (تقدیر شده توسط انجمن زنان کتابخانه صدیقه دولت‌آبادی).
۱
مقالات علمی - پژوهشی:
 1. جایگاه زنان در قانون اساسی ایران؛ تحلیل جنسیت مستندات قانونی، فصلنامه زن، حقوق و توسعه. بهار و تابستان ۱۳۹۳. سال دوم، شماره دوم. صص ۳۰-۱.

 1. نظریه تواناسازی زنان در نهاد آموزش عالی ایران، فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، زمستان ۱۳۹۳، دوره دوم. شماره یک. صص ۱۳۷-۱۰۷.

 1. دریافتی نو از مفهوم تواناسازی زنان؛ عناصر و فرایندها، فصلنامه مدیریت فرهنگی. سال ششم، شماره هفدهم، پاییز ۱۳۹۱، صص ۸۸-۷۱.
۱
مقالات علمی - ترویجی:
 1. آموزش زنان در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ الگوی تحلیل جنسیت لانگه، پژوهشنامه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی، پاییز ۹۲.

 1. نگرش خلاقانه مدیران زن در مواجهه با موقعیت بحران در سازمان‌های آموزش ‌عالی، پژوهشنامه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی، پاییز ۹۲.

 1. گوناگونی تجربیات دختران ایرانی؛ چرا دانشگاه؟ پژوهشنامه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی، پاییز ۹۲.
کنفرانس های داخلی:
 1. دومین همایش ملی اعتدال؛ زنان، اعتدال و توسعه؛ «رویکرد اعتدالی در آموزش عالی زنان»، ارائه شفاهی مقاله، درج شده در کتاب مجموعه مقالات همایش، دی‌ماه ۱۳۹۴ .

 1. همایش پایداری خانواده تعالی جامعه؛ مقاله «افزایش کمی آموزش عالی و تاثیرات آن بر نهاد خانواده»، ارائه شفاهی مقاله، درج شده در کتاب مجموعه مقالات همایش، خرداد ۱۳۹۴.

 1. اولین همایش ملی اعتدال؛ مقاله «حضور زنان در دانشگاه و سیاست‌های اعتدالی»، ارائه شفاهی مقاله، درج شده در کتاب مجموعه مقالات، پاییز،۱۳۹۳.

 1. اولین کنفرانس تحولات سبک زندگی در ایران؛ مقاله «سیاستگذاری‌های جنسیتی و تاثیر آن بر سبک زندگی دختران دانشجو»، ارائه شفاهی مقاله، درج شده درکتاب مجوعه مقالات کنفرانس، آبان ۱۳۹۲.

 1. اولین کنگره نقش زن در سلامت خانواده و جامعه، مقاله «نقش آموزش عالی در توانمندسازی زنان»، ارائه شفاهی مقاله، درج شده در کتاب مجموعه چکیده مقالات همایش. سال ۱۳۸۸.

 1. نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، مقاله «برنامه درسی پنهان، چارچوب مفهومی»، ارائه شفاهی مقاله، درج شده در کتاب مجموعه مقالات همایش، ۱۳۸۸.

 1. اولین کنفرانس ملی خلاقیت‌شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران، مقاله «بررسی نگرش خلاقانه مدیر در سازمان‌های آموزش عالی»، ارائه شفاهی مقاله، درج شده در CD مجموعه مقالات همایش،سال ۱۳۸۷.
مقالات علمی پژوهشی خارجی:
 1. Female Empowerment in Iran: The Voice of Iranian University Students, Higher Education Quarterly Journal, October 2015, Vol. 69, No. 4, pp 366-385.
کنفرانس‌های خارجی:
 1. CIES Conference; Six Dedicate of Comparative and International Education: Taking Stock and looking Forward, 2016, "Islam, women and education: Educating women in the Islamic Republic of Iran", Vancouver, March 6-10.

 1. XV World Congress of Comparative Education, 2013, "Development of Post Graduate Education in IRAN, Islamic Republic; Social Consequences for Girls" ,  Buenos Aires, Argentina, June 24-28.

 1. The International Society for Iranian Studies (ISIS), The Ninth Biennial Iranian Studies Conference, 2012, “Redefinition of Empowerment: The Experience of Female University Students in the Islamic Republic of IRAN”, 1-5 August 2012.

 1. 55th Annual Conference of the Comparative and International Education Society, 2011, “The Narrative of the Female University Students’ Experience in the Islamic Republic of IRAN: How They Feel Empowered”.

 1. World Congress Comparative Education Society, 2010, (WCCES),“A study of the Female Higher Education Experience in the Islamic Republic of IRAN”.