كتاب‌های عرضه شده برای فروش

1
نویسنده/مترجم:
دکتر غلامرضا ذاکرصالحی
قیمت: 120000 ریال
موجودی انبار: موجود
1
1
نویسنده/مترجم:
دکتر سیما بوذری
قیمت: 200000 ریال
موجودی انبار: موجود
5
نویسنده/مترجم:
دکتر یعقوب انتظاری
قیمت: 170000 ریال
موجودی انبار: موجود
5
نویسنده/مترجم:
قیمت: 250000 ریال
موجودی انبار: موجود
5
نویسنده/مترجم:
گروه نویسندگان سازمان بهره وری آسیایی
قیمت: 50000 ریال
موجودی انبار: موجود
5
نویسنده/مترجم:
قیمت: 220000 ریال
موجودی انبار: موجود
5
نویسنده/مترجم:
دکتر حمید جاودانی
قیمت: 140000 ریال
موجودی انبار: موجود
5
نویسنده/مترجم:
قیمت: 250000 ریال
موجودی انبار: موجود