انتشارات دوره‌ای


# عنوان کتاب مولف ناشر تاریخ انتشار ارسال کننده
 1   فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 87      موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1397   admin   
 2    فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 86      موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1397   admin   
 3    آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 96-1395   دکتر مقداد میرابی   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1397   admin   
 4   فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 85      موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1397   admin   
 5   فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 84      موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1396   admin   
 6   آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 95-1394
(عرضه شده برای فروش)
 
 دکتر احمد سعیدی   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1396   admin   Buy
 7   فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 80      موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1395   admin   
 8   فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 79
(عرضه شده برای فروش)
 
    موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1395   admin   Buy
 9   آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 94-1393
(عرضه شده برای فروش)
 
 دکتر احمد سعیدی   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1395   admin   Buy
 10   Higher Education in Iran 2012-2013
(عرضه شده برای فروش)
 
    موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1395   admin   Buy
صفحه 1 از 13
اولین
قبلی
1
...
 
برگشت به صفحه اول گنجینه کتاب‌ | معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌