مجله نامه آموزش عالی:


نامه آموزش عالی شماره 7
مولف مترجم
ناشر موسسه پژوهش و برنامه ريزی آموزش عالی تاریخ انتشار
نوبت چاپ اول تعداد صفحات 170
قیمت پشت جلد ارسال کننده admin
نوع جلد اندازه
کد DOI کد دیویی
کد ال سی فایل کتاب -
توضیح
در اين شماره:
  •  مقايسه تجارب برگزاری دوره های دکترا در ايران با چند کشور جهان تاليف دکتر نسرين نورشاهي
  •  بررسی ساخت و محتوای برنامه درس (اصول مديريت آموزشی) دوره کارشناسی ارشد رشته مديريت آموزشی از ديدگاه استادان و دانشجويان تاليف محمد رحمانی کرچگانی و دکتر محمدرضا بهرنگي
  •  بررسی روند پيشرفت تحصيلی دانشجويان ترويج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی و عوامل موثر بر آن تاليف شهرزاد بارانی، فاطمه درويشی، امير اعظمی و کيومرث زرافشاني
  •  تعيين ميزان آمادگی مديران دانشگاه‌ها برای استقرار مديريت کيفيت جامع مورد مطالعه: يک دانشگاه دولتی تاليف مصطفی کاظمی و وجيهه هوشيار
  •  مقايسه ميزان انگيزه و پيشرفت تحصيلی دانشجويان دوره کارشناسی پذيرفته شده از طريق طرح فراگير و آزمون سراسری در دانشگاه پيام نور مرکز ساری تاليف دکتر مهران فرج الهی و حميرا کاکوئي
  •  مقايسه وضعيت اشتغال دانش آموختگان جويای کار رشته های علوم انسانی با ساير رشته ها در استان يزد تاليف دکتر محمدعلی فيض پور، هانيه پوش دوزباشی و محمدرضا دهقانپور
  •  شاخص های تدريس اثربخش از ديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اروميه تاليف دکتر مصطفی شيخ زاده
هيات تحريريه:
ابوالفضل آقابابا، دکتر محسن اکبرپور شيرازی، دکتر عباس بازرگان، دکتر کورش پرند، دکتر عبدالرسول پورعباس، دکتر جعفر توفيقی، دکتر داود حسينی نسب، دکتر ابراهيم خدايی، دکتر غلامرضا ذاکرصالحی، دکتر رضا روستا آزاد، دکتر مقصود فراستخواه، دکتر کارولوکس، دکتر عزيزاله معماريانی، دکتر عليرضا مدقالچی، دکتر يداله مهرعليزاده، رضا محمدی، دکتر محمد محمدی اقدم، دکتر رضا نوروززاده، دکتر نسرين نورشاهی، دکتر عبدالرحيم نوه ابراهيم
میانگین امتیازات:
تعداد آرا: 0امتیاز دهید:
EXCELLENT
VERYGOOD
GOOD
REGULAR
BAD

برگشت به صفحه اول گنجینه کتاب‌ | برگشت به بخش قبلى