بایگانی بخش رویدادها

| جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 12 | تعداد کل بازدید های مطالب: 484 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: پنل هفدهم: آینده علوم محض و بنیادی در ایران؛ ماشین شغل ساز و بنگاه سودآور یا نهاد علمی معناساز و دانش گستر - ۱۳۹۶/۵/۳ -