بایگانی بخش تازه‌ها

| جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 41 | تعداد کل بازدید های مطالب: 54,970 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: چاپ کتاب دانشگاه جهان، موردی برای نظام دانشگاه - ۱۳۹۶/۶/۱۱ -
:: چاپ کتاب حقوق آموزش عالی مفاهیم و مسائل - ۱۳۹۶/۵/۲۱ -
:: چاپ کتاب برابری و کارایی در آموزش عالی - ۱۳۹۶/۵/۱۷ -
:: چاپ کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ - ۱۳۹۶/۵/۱۶ -
:: چاپ کتاب نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی - ۱۳۹۶/۳/۲۴ -
:: چاپ کتاب نگاهی به تجربه های ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران - ۱۳۹۶/۱/۲۳ -
:: چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۸۰ - ۱۳۹۶/۱/۲۳ -
:: چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۹ - ۱۳۹۵/۹/۲۰ -
:: چاپ کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ - ۱۳۹۵/۹/۶ -
:: چاپ کتاب روش تحقیق آمیخته - ۱۳۹۵/۷/۲۵ -
:: چاپ کتاب شاخص آموزش عالی - ۱۳۹۵/۷/۲۵ -
:: چاپ کتاب گزارش ملی آموزش عالی، تحقیقات و فناوری - ۱۳۹۵/۷/۱۰ -
:: چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۸ - ۱۳۹۵/۶/۱۶ -
:: چاپ مجله نامه آموزش عالی شماره ۳۰ - ۱۳۹۵/۶/۱۶ -
:: چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۷ - ۱۳۹۵/۶/۱۶ -
:: چاپ کتاب تدبیر دولت‌ها در امر پژوهش - ۱۳۹۵/۵/۲۷ -
:: چاپ کتاب آموزش عالی و جذب دانشجویان خارجی - ۱۳۹۵/۳/۴ -
:: چاپ کتاب اطلس استانی آموزش عالی سال‌های تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۸۸ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ -
:: چاپ کتاب رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه آموزش عالی و میزان تحقق آن در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ -
:: چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۶ - ۱۳۹۴/۹/۱۵ -
:: چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۵ - ۱۳۹۴/۹/۱۵ -
:: چاپ کتاب اطلس ملی آموزش عالی - ۱۳۹۴/۹/۱۵ -
:: چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۴ - ۱۳۹۴/۹/۱۴ -
:: چاپ کتاب تعاریف و مفاهیم آماری - ۱۳۹۴/۹/۱۴ -
:: چاپ کتاب اقتصاد خرد آموزش عالی - ۱۳۹۴/۵/۷ -
:: چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۳ - ۱۳۹۴/۵/۷ -
:: چاپ کتاب دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار (مجموعه مقالات همایش) - ۱۳۹۴/۵/۷ -
:: چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۲ - ۱۳۹۴/۵/۷ -
:: چاپ کتاب روندهای آموزش عالی جهانی: رهگیری یک انقلاب دانشگاهی - ۱۳۹۴/۳/۳۱ -
:: چاپ کتاب مدیریت دانش برای بخش عمومی - ۱۳۹۴/۳/۳۱ -
:: چاپ مجله نامه آموزش عالی شماره ۲۹ - ۱۳۹۴/۳/۱۷ -
:: چاپ کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ - ۱۳۹۴/۱/۲۵ -
:: چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۱ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ -
:: چاپ مجله نامه آموزش عالی شماره ۲۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ -
:: چاپ مجله نامه آموزش عالی شماره ۲۷ - ۱۳۹۳/۸/۱۷ -
:: چاپ مجله نامه آموزش عالی شماره ۲۶ - ۱۳۹۳/۶/۱۷ -
:: چاپ کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ - ۱۳۹۳/۲/۱۳ -
:: چاپ مجله نامه آموزش عالی شماره ۲۵ - ۱۳۹۲/۹/۱۷ -
:: چاپ مجله نامه آموزش عالی شماره ۲۴ - ۱۳۹۲/۹/۱۷ -
:: چاپ کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ - ۱۳۹۲/۳/۸ -