بایگانی بخش پنل‌های برگزار شده

| جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 19 | تعداد کل بازدید های مطالب: 13,205 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: پنل هجدهم: آینده کلاس درس دانشگاهی ایران از منظر فناوریهای نوظهور اطلاعات و اینترنت همراه - ۱۳۹۶/۶/۲۶ -
:: پنل هفدهم: آینده علوم محض و بنیادی در ایران؛ ماشین شغل ساز و بنگاه سودآور یا نهاد علمی معناساز و دانش گستر - ۱۳۹۶/۶/۱۴ -
:: پنل شانزدهم: آینده دانشگاهها و موسسات پژوهشی ایران در رقابتهای جهانی چه می شود - ۱۳۹۶/۲/۹ -
:: پنل پانزدهم: آینده‌اندیشی سیاست‌های بومی‌گزینی در پذیرش دانشجو و پیامدهای آن - ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ -
:: پنل سیزدهم: شبکه منطقه‌ای دانشگاه‌ها در کشور، ضرورت تفویض اختیار ساختاری - ۱۳۹۵/۷/۱۰ -
:: پنل دوازدهم: ضرورت تمرکز زدایی و آینده حکمروایی خوب در آموزش عالی - ۱۳۹۵/۴/۸ -
:: برنامه برگزاری همایش آینده پژوهی آموزش‌عالی ایران - ۱۳۹۵/۲/۱۹ -
:: پنل یازدهم: تأملی درباره شاخص‌های کمّی و کیفی روند علم در ایران؛ برای درکی بهتر از آیندۀ آن - ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ -
:: پنل دهم: جذب دانشجو در آموزش عالی غیر انتفاعی - ۱۳۹۴/۹/۳۰ -
:: پنل هشتم: آینده ارزشیابی کیفیت آموزش عالی در ایران - ۱۳۹۴/۹/۴ -
:: پنل هفتم: آینده گسترش آموزش عالی در ایران - ۱۳۹۴/۹/۴ -
:: پنل ششم: آینده منابع مالی آموزش عالی - ۱۳۹۴/۹/۴ -
:: پنل پنجم: جهان متحول، دانشگاه ایرانی و آینده یاددهی – یادگیری - ۱۳۹۴/۹/۴ -
:: پنل چهارم: آینده بین المللی شدن آموزش عالی در جهان - ۱۳۹۴/۹/۴ -
:: پنل سوم: سناریو نویسی و تنظیم راهبردها - ۱۳۹۴/۹/۴ -
:: پنل دوم: ویژه برنامه ششم توسعه - ۱۳۹۴/۸/۲۵ -
:: پنل افتتاحیه میز آینده پژوهی آموزش عالی ایران - ۱۳۹۴/۸/۲۵ -
:: لیست پنل‌ها - ۱۳۹۴/۸/۲۵ -