بایگانی بخش دوره‌های برگزار شده

| جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 37 | تعداد کل بازدید های مطالب: 53,870 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR) - ۱۳۹۶/۲/۱۷ -
:: دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR) - ۱۳۹۶/۲/۱۷ -
:: دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR) - ۱۳۹۵/۱۱/۴ -
:: دوره روش تحقیق: پروپزال نویسی در حوزه علوم انسانی - ۱۳۹۵/۱۱/۴ -
:: کارگاه تخصصی اخلاق حرفه ای در پژوهش های دانشگاهی برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه میسور هند - ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ -
:: کارگاه تخصصی آشنایی با کاربردهای نرم افزار مکس کیودا دانشگاه میسور هند - ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی مندلی (مدیریت منابع و مآخذ) برای دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه میسور - ۱۳۹۵/۹/۱۶ -
:: آشنایی با مفاهیم و مهارت‌های مدیریت دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی - ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ -
:: روش تحقیق: پروپوزال نویسی - ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ -
:: آشنایی با نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) (تحلیل داده های کیفی) - ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ -
:: آشنایی با اخلاق حرفه ای در پژوهش های دانشگاهی - ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ -
:: روش تحقیق: پروپوزال نویسی - ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ -
:: آشنایی با مفاهیم و مهارت‌های مدیریت دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی - ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ -
:: مروری بر قوانین و مقررات ناظر بر دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی با محوریت آیین نامه مالی و معاملاتی - ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ -
:: ارتباط آموزش عالی با بازار کار: با تاکید بر تجربه ژاپن - ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ -
:: دوره آشنایی با الگوهای مختلف دانشگاهی در جهان - ۱۳۹۴/۵/۷ -
:: دوره آشنایی با مدیریت دانشگاهی - ۱۳۹۴/۵/۷ -
:: دوره روانشناسی بهره‌وری راهبردی - ۱۳۹۴/۵/۷ -
:: دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی - ۱۳۹۴/۵/۷ -
:: دوره آشنایی با مدیریت دانشگاهی - ۱۳۹۴/۵/۷ -
:: دوره آشنایی با الگوهای مختلف دانشگاهی در جهان - ۱۳۹۴/۵/۷ -
:: دوره روانشناسی ارتباط و ارتباط متقابل - ۱۳۹۴/۵/۷ -
:: دوره اخلاق حرفه ای در پژوهش های دانشگاهی - ۱۳۹۴/۵/۷ -
:: دوره روش تحقیق (پروپوزال نویسی) - ۱۳۹۴/۵/۷ -
:: دوره اخلاق حرفه ای در پژوهش های دانشگاهی - ۱۳۹۴/۵/۷ -
:: دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی - ۱۳۹۴/۵/۷ -
:: کارگاه بیماری های قلبی و عروقی - ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ -
:: اخلاق حرفه ای - ۱۳۹۳/۱۲/۵ -
:: آشنایی با کار ویژه های دانشگاه پژوهی - ۱۳۹۳/۱۲/۴ -
:: آشنایی با کار ویژه های دانشگاه پژوهی - ۱۳۹۳/۱۲/۴ -
:: اخلاق حرفه ای - ۱۳۹۳/۱۲/۴ -
:: برگزاری دوره دانشگاه پژوهی (IR) - ۱۳۹۳/۱۱/۴ -
:: برگزاری دوره روش تحقیق - ۱۳۹۳/۷/۲۸ -
:: سخنرانی در خصوص مدیرت سبز - ۱۳۹۳/۷/۲۷ -
:: برگزاری دوره آشنایی با اخلاق حرفه‌ای - ۱۳۹۳/۴/۸ -
:: برگزاری دوره روش تحقیق - ۱۳۹۳/۴/۸ -
:: عناوین دوره‌ها - ۱۳۹۰/۳/۱ -