بایگانی بخش طرح‌های در دست اجرا

img_yw_news
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۳ -

طرح‌های در دست اجرا در سال 1393

ردیف نام مجری عنوان طرح 1 سید هادی مرجایی بررسی میزان رعایت اخلاق حرفه ای در محیط های علمی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه ها 2 غلامرضا ذاکرصالحی مطالعات بازنگری و اصلاح قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری 3 یعقوب انتظاری ارزیابی اشتغال پذیری رشته های فنی و مهندسی 4 مقصود فراستخواه آینده پژوهی آموزش عالی ایران: بررسی روندها، مساله ها و چالش ها، با تاکید بر راهبردهای خلق آینده مطلوب 5 غلامرضا ذاکرصالحی بررسی مسایل و مشکلات حقوقی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و پیشنهاد راهکارهای حقوقی برای رفع آنها 6 مقصود فراستخواه فهم معنای پدیدارشناختی کیفیت دانشگاه ایرانی در ذهن دانشجویان؛ مورد دانشگاه شهید بهشتی 7 نسرین نورشاهی بررسی ابعاد فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع آن 8 مهرناز روشنایی بررسی ارتباط دانش و مهارت های دانشجویان دوره لیسانس رشته شیمی 9 سیما بوذری آسیب شناسی پراکنش مراکز آموزش عالی با تأکید بر توسعه پایدار شهری