بایگانی بخش رویدادها

img_yw_news
چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ -

سخنرانی جناب آقای پاتریک رز و پروفسور رمینتاس زلویس

سخنرانی جناب آقای ریک رز استاد دانشگاه دانشگاه ملی ویتنام و سخنرانی جناب آقای پروفسور رمینتاس زلویس استاد دانشگاه ویلینیوس لیتوانی...