بایگانی بخش اخبار

:: برگزاری کارگاه تحلیل آماری پیشرفته - ۱۳۹۶/۵/۲۱ -
:: پنل هفدهم: آینده علوم محض و بنیادی در ایران؛ ماشین شغل ساز و بنگاه سودآور یا نهاد علمی معناساز و دانش گستر - ۱۳۹۶/۵/۳ -
:: حضور اعضاء هیئت امنا منطقه دو پژوهشی در موسسه - ۱۳۹۶/۵/۳ -
:: مصاحبه روزنامه ایران با جناب آقای دکتر غلامرضا ذاکرصالحی - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: سخنرانی آقای دکتر حسین ابراهیم آبادی - ۱۳۹۶/۴/۲۴ -
:: سخنرانی خانم دکتر مریم سادات قریشی خوراسگانی - ۱۳۹۶/۴/۱۷ -
:: لغو سخنرانی سرکار خانم دکتر سمیه فریدونی - ۱۳۹۶/۴/۱۲ -
:: برگزاری نشست تخصصی و کارگاه آموزشی پیمایش دانش آموختگان - ۱۳۹۶/۲/۲۵ -
:: سخنرانی جناب آقای دکتر یعقوب انتظاری - ۱۳۹۶/۲/۲۰ -
:: دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR) - ۱۳۹۶/۲/۱۷ -
:: دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR) - ۱۳۹۶/۲/۱۷ -
:: سخنرانی جناب آقای دکتر داود معصومی - ۱۳۹۶/۲/۱۲ -
:: پنل شانزدهم: آینده دانشگاهها و موسسات پژوهشی ایران در رقابتهای جهانی چه می شود - ۱۳۹۶/۲/۹ -
:: سخنرانی جناب آقای دکتر عیسی ثمری - ۱۳۹۶/۲/۹ -
:: سخنرانی جناب آقای دکتر مقصود فراستخواه - ۱۳۹۶/۱/۲۷ -
:: سخنرانی جناب آقای احمدرضا روشن - ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ -
:: سخنرانی خانم دکتر کیکو ساکورایی - ۱۳۹۵/۱۲/۹ -
:: عدم برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای - ۱۳۹۵/۱۲/۸ -
:: سخنرانی جناب آقای دکتر یعقوب انتظاری - ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ -
:: پنل پانزدهم: آینده‌اندیشی سیاست‌های بومی‌گزینی در پذیرش دانشجو و پیامدهای آن - ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ -
:: گفتگوی روزنامه ایران با دکتر غلامرضا ذاکرصالحی - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ -
:: سخنرانی سرکار خانم دکتر مهتاب پورآتشی - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ -
:: گفتگوی ایرنا با دکتر احمدعلی یزدان پناه - ۱۳۹۵/۱۱/۶ -
:: برگزاری کارگاه های آموزشی - ۱۳۹۵/۱۱/۵ -
:: گزارش ماهنامه فرهنگ امروز از سخنرانی جناب آقای دکتر داوری در نشست فلسفه آموزش عالی - ۱۳۹۵/۱۱/۴ -
:: سخنرانی سرکار خانم دکتر نسرین نورشاهی - ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ -
:: کارگاه آموزشی شبکه نوآوری های مردمی - ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ -
:: سخنرانی سرکار خانم دکتر صائمیان - ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ -
:: سخنرانی جناب آقای دکتر محمد جواد صالحی - ۱۳۹۵/۱۰/۴ -
:: سخنرانی جناب آقای دکتر داوری در نشست فلسفه آموزش عالی - ۱۳۹۵/۱۰/۴ -
:: گفتگوی دکتر مقصود فراستخواه مشاور رئیس موسسه با روزنامه اعتماد - ۱۳۹۵/۹/۲۸ -
:: سخنرانی جناب آقای دکتر رضا داوری - ۱۳۹۵/۹/۲۰ -
:: کارگاه آموزشی یک روزه روش تحقیق کیفی با تأکید بر گراندد تئوری - ۱۳۹۵/۹/۱۶ -
:: سخنرانی جناب آقای دکتر محمود ابوالقاسمی - ۱۳۹۵/۹/۱۴ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی مندلی (مدیریت منابع و مآخذ) برای دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه میسور - ۱۳۹۵/۹/۳ -
:: ارزیابی وب‌سایت مؤسسه از دیدگاه وبومتریک - ۱۳۹۵/۸/۲۴ -
:: انعقاد تفاهم نامه همکاری با مرکز آلمانی پژوهش و مطالعات علوم و آموزش عالی (DZHW) - ۱۳۹۵/۸/۳ -
:: برگزاری پنل سوم کارگروه اصلاح ضوابط و فرایند جذب - ۱۳۹۵/۷/۱۸ -
:: پنل سیزدهم: شبکه منطقه‌ای دانشگاه‌ها در کشور، ضرورت تفویض اختیار ساختاری - ۱۳۹۵/۷/۱۰ -
:: مراسم تقدیر از دانش آموزان نمونه - ۱۳۹۵/۶/۲۰ -
:: پانل تخصصی تدوین برنامه اقدام برای اصلاح ضوابط گسترش آموزش عالی - ۱۳۹۵/۵/۳۰ -
:: اولین پنل از سلسله پنل‌های تخصصی کار گروه سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی - ۱۳۹۵/۵/۳۰ -
:: دومین پنل تخصصی ساماندهی موسسات آموزش عالی - ۱۳۹۵/۵/۲۴ -
:: اولین پنل تخصصی ساماندهی موسسات آموزش عالی - ۱۳۹۵/۴/۲۸ -
:: دومین پنل از پنل‌های تخصصی آینده پژوهی آموزش عالی - ۱۳۹۵/۴/۲۶ -
:: پنل دوازدهم: ضرورت تمرکز زدایی و آینده حکمروایی خوب در آموزش عالی - ۱۳۹۵/۴/۸ -
:: اولین نشست تخصصی بررسی رویکردها، مسائل و چالش های ضوابط و فرایند جذب - ۱۳۹۵/۳/۲۲ -
:: خصوصی سازی آموزش عالی در برنامه چهارم و پنجم توسعه - ۱۳۹۵/۳/۱ -
:: خصوصی سازی آموزش عالی دربرنامه چهارم و پنجم - ۱۳۹۵/۲/۲۸ -
:: برنامه برگزاری همایش آینده پژوهی آموزش‌عالی ایران - ۱۳۹۵/۲/۱۹ -
صفحه 1 از 3 -    برو به صفحه 1, 2, 3  بعدی