بایگانی بخش

| جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 305 | تعداد کل بازدید های مطالب: 508,327 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: سخنرانی سرکار خانم دکتر نسرین نورشاهی - ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ -
:: کارگاه آموزشی شبکه نوآوری های مردمی - ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ -
:: سخنرانی سرکار خانم دکتر مهتاب پورآتشی - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ -
:: طبقه بندی محصولات - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ -
:: سخنرانی سرکار خانم دکتر صائمیان - ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ -
:: سخنرانی جناب آقای دکتر محمد جواد صالحی - ۱۳۹۵/۱۰/۴ -
:: سخنرانی جناب آقای دکتر داوری در نشست فلسفه آموزش عالی - ۱۳۹۵/۱۰/۴ -
:: گفتگوی دکتر مقصود فراستخواه مشاور رئیس موسسه با روزنامه اعتماد - ۱۳۹۵/۹/۲۸ -
:: سخنرانی جناب آقای دکتر رضا داوری - ۱۳۹۵/۹/۲۰ -
:: چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۹ - ۱۳۹۵/۹/۲۰ -
:: کارگاه آموزشی یک روزه روش تحقیق کیفی با تأکید بر گراندد تئوری - ۱۳۹۵/۹/۱۶ -
:: سخنرانی جناب آقای دکتر محمود ابوالقاسمی - ۱۳۹۵/۹/۱۴ -
:: چاپ کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 94-1393 - ۱۳۹۵/۹/۶ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی مندلی (مدیریت منابع و مآخذ) برای دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه میسور - ۱۳۹۵/۹/۳ -
:: پنل چهاردهم: آینده برنامه ملی ایران برای بازاندیشی یادگیری مداوم در بستر برنامه کار... - ۱۳۹۵/۹/۱ -
:: ارزیابی وب‌سایت مؤسسه از دیدگاه وبومتریک - ۱۳۹۵/۸/۲۴ -
:: اطلاعیه ثبت نام دانشجویان تکمیل ظرفیت - ۱۳۹۵/۸/۱۰ -
:: انعقاد تفاهم نامه همکاری با مرکز آلمانی پژوهش و مطالعات علوم و آموزش عالی (DZHW) - ۱۳۹۵/۸/۳ -
:: چاپ کتاب روش تحقیق آمیخته - ۱۳۹۵/۷/۲۵ -
:: چاپ کتاب شاخص آموزش عالی - ۱۳۹۵/۷/۲۵ -
:: برگزاری پنل سوم کارگروه اصلاح ضوابط و فرایند جذب - ۱۳۹۵/۷/۱۸ -
:: پنل سیزدهم: شبکه منطقه‌ای دانشگاه‌ها در کشور، ضرورت تفویض اختیار ساختاری - ۱۳۹۵/۷/۱۰ -
:: چاپ کتاب گزارش ملی آموزش عالی، تحقیقات و فناوری - ۱۳۹۵/۷/۱۰ -
:: اطلاعیه واحد آموزش - ۱۳۹۵/۶/۲۳ -
:: تقویم آموزشی و برنامه درسی سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ - ۱۳۹۵/۶/۲۳ -
:: مراسم تقدیر از دانش آموزان نمونه - ۱۳۹۵/۶/۲۰ -
:: چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۸ - ۱۳۹۵/۶/۱۶ -
:: چاپ مجله نامه آموزش عالی شماره ۳۰ - ۱۳۹۵/۶/۱۶ -
:: چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۷ - ۱۳۹۵/۶/۱۶ -
:: آگهی ثبت نام کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵ - ۱۳۹۵/۶/۱۰ -
:: پانل تخصصی تدوین برنامه اقدام برای اصلاح ضوابط گسترش آموزش عالی - ۱۳۹۵/۵/۳۰ -
:: اولین پنل از سلسله پنل‌های تخصصی کار گروه سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی - ۱۳۹۵/۵/۳۰ -
:: چاپ کتاب تدبیر دولت‌ها در امر پژوهش - ۱۳۹۵/۵/۲۷ -
:: دومین پنل تخصصی ساماندهی موسسات آموزش عالی - ۱۳۹۵/۵/۲۴ -
:: اولین پنل تخصصی ساماندهی موسسات آموزش عالی - ۱۳۹۵/۴/۲۸ -
:: دومین پنل از پنل‌های تخصصی آینده پژوهی آموزش عالی - ۱۳۹۵/۴/۲۶ -
:: دومین پنل از پنل‌های تخصصی با موضوع "بررسی آینده تشکیل شبکه منطقه‌ای دانشگاهها در کشور و تفویض اختیار ساختاری به مناطق دانشگاهی" - ۱۳۹۵/۴/۲۶ -
:: پنل دوازدهم: ضرورت تمرکز زدایی و آینده حکمروایی خوب در آموزش عالی - ۱۳۹۵/۴/۸ -
:: اولین نشست تخصصی بررسی رویکردها، مسائل و چالش های ضوابط و فرایند جذب - ۱۳۹۵/۳/۲۲ -
:: چاپ کتاب آموزش عالی و جذب دانشجویان خارجی - ۱۳۹۵/۳/۴ -
:: خصوصی سازی آموزش عالی در برنامه چهارم و پنجم توسعه - ۱۳۹۵/۳/۱ -
:: خصوصی سازی آموزش عالی دربرنامه چهارم و پنجم - ۱۳۹۵/۲/۲۸ -
:: برنامه برگزاری همایش آینده پژوهی آموزش‌عالی ایران - ۱۳۹۵/۲/۱۹ -
:: سخنرانی آقای دکتر غلامرضا ذاکرصالحی - ۱۳۹۵/۲/۱۹ -
:: آقای امیر مرسلی - ۱۳۹۵/۲/۱۵ -
:: آغاز موج دوم طرح بررسی سرمایه اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها - ۱۳۹۵/۲/۱۴ -
:: بازدید دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون محترم آموزشی از مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - ۱۳۹۵/۲/۱ -
:: صفحه اصلی گروه - ۱۳۹۵/۱/۳۰ -
:: برگزاری کارگاه آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی - ۱۳۹۵/۱/۲۹ -
:: سخنرانی جناب آقای دکتر سیدحجت‌الحق حسینی - ۱۳۹۴/۱۲/۴ -
صفحه 1 از 6 -    برو به صفحه 1, 2, 3, 4, 5, 6  بعدی