بایگانی بخش

| جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 345 | تعداد کل بازدید های مطالب: 626,340 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: پنل هفدهم: آینده علوم محض و بنیادی در ایران؛ ماشین شغل ساز و بنگاه سودآور یا نهاد علمی معناساز و دانش گستر - ۱۳۹۶/۵/۳ -
:: پنل هفدهم: آینده علوم محض و بنیادی در ایران؛ ماشین شغل ساز و بنگاه سودآور یا نهاد علمی معناساز و دانش گستر - ۱۳۹۶/۵/۳ -
:: حضور اعضاء هیئت امنا منطقه دو پژوهشی در موسسه - ۱۳۹۶/۵/۳ -
:: مصاحبه روزنامه ایران با جناب آقای دکتر غلامرضا ذاکرصالحی - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: سخنرانی آقای دکتر حسین ابراهیم آبادی - ۱۳۹۶/۴/۲۴ -
:: سخنرانی خانم دکتر مریم سادات قریشی خوراسگانی - ۱۳۹۶/۴/۱۷ -
:: لغو سخنرانی سرکار خانم دکتر سمیه فریدونی - ۱۳۹۶/۴/۱۲ -
:: چاپ شده های جدید - ۱۳۹۶/۳/۲۴ -
:: چاپ کتاب نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی - ۱۳۹۶/۳/۲۴ -
:: جدول گزارش ها - ۱۳۹۶/۲/۳۱ -
:: برگزاری نشست تخصصی و کارگاه آموزشی پیمایش دانش آموختگان - ۱۳۹۶/۲/۲۵ -
:: سخنرانی جناب آقای دکتر یعقوب انتظاری - ۱۳۹۶/۲/۲۰ -
:: دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR) - ۱۳۹۶/۲/۱۷ -
:: دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR) - ۱۳۹۶/۲/۱۷ -
:: سخنرانی جناب آقای دکتر داود معصومی - ۱۳۹۶/۲/۱۲ -
:: پنل شانزدهم: آینده دانشگاهها و موسسات پژوهشی ایران در رقابتهای جهانی چه می شود - ۱۳۹۶/۲/۹ -
:: سخنرانی جناب آقای دکتر عیسی ثمری - ۱۳۹۶/۲/۹ -
:: سخنرانی جناب آقای دکتر مقصود فراستخواه - ۱۳۹۶/۱/۲۷ -
:: چاپ کتاب نگاهی به تجربه های ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران - ۱۳۹۶/۱/۲۳ -
:: چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۸۰ - ۱۳۹۶/۱/۲۳ -
:: سخنرانی جناب آقای احمدرضا روشن - ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ -
:: سخنرانی خانم دکتر کیکو ساکورایی - ۱۳۹۵/۱۲/۹ -
:: عدم برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای - ۱۳۹۵/۱۲/۸ -
:: سخنرانی جناب آقای دکتر یعقوب انتظاری - ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ -
:: پنل پانزدهم: آینده‌اندیشی سیاست‌های بومی‌گزینی در پذیرش دانشجو و پیامدهای آن - ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ -
:: گفتگوی روزنامه ایران با دکتر غلامرضا ذاکرصالحی - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ -
:: سخنرانی سرکار خانم دکتر مهتاب پورآتشی - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ -
:: جدول زمان بندی ثبت نام دانشجویان دوره کارشناسی ارشد - ۱۳۹۵/۱۱/۹ -
:: گفتگوی ایرنا با دکتر احمدعلی یزدان پناه - ۱۳۹۵/۱۱/۶ -
:: برگزاری کارگاه های آموزشی - ۱۳۹۵/۱۱/۵ -
:: گزارش ماهنامه فرهنگ امروز از سخنرانی جناب آقای دکتر داوری در نشست فلسفه آموزش عالی - ۱۳۹۵/۱۱/۴ -
:: سخنرانی سرکار خانم دکتر نسرین نورشاهی - ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ -
:: کارگاه آموزشی شبکه نوآوری های مردمی - ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ -
:: طبقه بندی محصولات - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ -
:: سخنرانی سرکار خانم دکتر صائمیان - ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ -
:: سخنرانی جناب آقای دکتر محمد جواد صالحی - ۱۳۹۵/۱۰/۴ -
:: سخنرانی جناب آقای دکتر داوری در نشست فلسفه آموزش عالی - ۱۳۹۵/۱۰/۴ -
:: گفتگوی دکتر مقصود فراستخواه مشاور رئیس موسسه با روزنامه اعتماد - ۱۳۹۵/۹/۲۸ -
:: سخنرانی جناب آقای دکتر رضا داوری - ۱۳۹۵/۹/۲۰ -
:: چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۹ - ۱۳۹۵/۹/۲۰ -
:: کارگاه آموزشی یک روزه روش تحقیق کیفی با تأکید بر گراندد تئوری - ۱۳۹۵/۹/۱۶ -
:: سخنرانی جناب آقای دکتر محمود ابوالقاسمی - ۱۳۹۵/۹/۱۴ -
:: چاپ کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 94-1393 - ۱۳۹۵/۹/۶ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی مندلی (مدیریت منابع و مآخذ) برای دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه میسور - ۱۳۹۵/۹/۳ -
:: ارزیابی وب‌سایت مؤسسه از دیدگاه وبومتریک - ۱۳۹۵/۸/۲۴ -
:: اطلاعیه ثبت نام دانشجویان تکمیل ظرفیت - ۱۳۹۵/۸/۱۰ -
:: انعقاد تفاهم نامه همکاری با مرکز آلمانی پژوهش و مطالعات علوم و آموزش عالی (DZHW) - ۱۳۹۵/۸/۳ -
:: چاپ کتاب روش تحقیق آمیخته - ۱۳۹۵/۷/۲۵ -
:: چاپ کتاب شاخص آموزش عالی - ۱۳۹۵/۷/۲۵ -
:: برگزاری پنل سوم کارگروه اصلاح ضوابط و فرایند جذب - ۱۳۹۵/۷/۱۸ -
صفحه 1 از 7 -    برو به صفحه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  بعدی