جدول گزارش ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۳۱ | 
ردیف سخنران موضوع تاریخ دریافت گزارش
۱ دکتر مقصود فراستخواه تحولات پنج نسل در دانشگاه به مثابه فضای اجتماعی ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ دریافت گزارش
۲ دکتر عیسی ثمری تاملی بر مولفه های دانشگاه های دولتی ایران از دیدگاه مدیران: مطالعه ای از دانشگاه های قدیم و تازه تاسیس گسترش یا توسعه؟ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ دریافت گزارش
۳ دکتر مریم سادات قریشی خوراسگانی آسیب شناسی پردیسهای خودگردان، دانشگاههای دولتی شهر تهران ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ دریافت گزارش