همکاری با نهادها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۴/۲۹ | 
فعالیت های اجرایی
#عناوین فعالیت های اجراییتوضیح / سازمان محل خدمتتاریخ شروعتاریخ خاتمه
1عضو کمیته راهبردی پیگیری بینات مقام معظم رهبری در رابطه با خود کفایی و جهش صنعتیسازمان مدیریت صنعتی کشور13891389
2نماینده نظام اطلاع رسانی، طرح جامع شبکه اطلاع رسانی تجاری جهانیتبصره 26 قانون برنامه توسعه دوم13761377
3عضو کمیته راهبردی بررسی و تدوین افق رسانهسازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران13851389
4عضو کمیته بازنگری و تدوین چشم اندازمجمع تشخیص مصلحت نظام دفترسخنگوی مجمع13761377
5عضو شورای راهبردی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی پارس گستر ایرانبنیاد مستضعفان و جانبازان13851386
6نماینده وزیر و مسئول پیگیری طرح های سرمایه گذاری صنعت جهانگردی و فرهنگیوزارت فرهنگ و ارشاداسلامی13751377
7نماینده وزیر در طرح جامع شبکه اطلاع رسانی تجاری جهانیوزارت فرهنگ و ارشاداسلامی13761377
8عضو شورای راهبردی توسعه فن آوری اطلاعاتمرکز آموزش مدیریت دولتی13761378
9عضو کمیته راهبردی شبکه مشاوران مدیریت ومهندسی ایرانتهران شبکه مشاوران مدیریت ومهندسی ایران13791379
10مسئول کمیته بهبود وتوسعه خدمات راهبریشرکت قطار های مسافریرجا13801381
11عضو کمیته جشم انداز 20 ساله کشورمجمع مصلحت نظام13821383
12عضو ستاد تخصصی تدوین شاخص های بهره وریسازمان ملی بهره وری ایران13751377
13عضو شورای عالی انفورماتیکوزارت فرهنگ وارشاد اسلامی13751377
14دبیر کمیته عدالت اجتماعی برنامه ایران 1400سازمان برنامه و بودجه13751376
15عضو کمیسیون نرم افزار و کمیسیون استاندارددبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور13751377
16عضو کمیته طرحریزی استانداردهای نرم افزارموسسه استاندار وتحقیقات صنعتی ایران1374
17عضو کمیته تدوین طرح جامع صنعت جهانگردی کشورسازمان ایرانگردی وجهانگردی13721376
18عضو کمسیون تخصصی تعیین راهبرد ها و خط مشی هاسازمان بسیج دانشجویی کشور13821382
19عضو کمیته برنامه ریزی اشتغالسازمان مهاجرین جنگ تحمیلی در بنیاد مهاجرین13641365
20عضو شورای مرکزی نهاد های جمهوری اسلامی ایراندفتر نخست وزیری13641365
21رئیس وعضو کمیته بهره وریوزارت فرهنگ وارشاد اسلامی13751377
22عضو کمیته تدوین اولین برنامه عمل ملی زنان دفتر امور زنان ریاست جمهوری
13761378
23دبیر وعضو شورای مرکزی برنامه ریزیوزارت فرهنگ وارشاد اسلامی13751377
24عضو کار گروه بنیادین تحول اداری، طراحی و تدوین نقشه جامع مدیریت اسلامیشورای عالی انقلاب فرهنگی13901390
25مدیر دفتر طرح وبرنامه حوزهحوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی13831384
26مشاور مدیرعامل و مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه، شرکت حفاری واکتشاف پارس گستر انرژیبنیاد مستضعفان و جانبازان13851387
27مدیر دفتر تضمین کیفیت ، شرکت مهدسین مساور وتوسعه راه آهن ایران(مترا)وزارت راه وترابری12821283
28مدیر کل دفتر اطلاعات و برنامه ریزیسازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران13821383
29مدیرکل دفتر طرح وبرنامه ریزی وزارت و دبیر شورای مرکزی برنامه ریزیوزارت فرهنگ و ارشاداسلامی13731377
30مدیر کل دفتر برنامه ریزی و امورفنی سازمانسازمان ایرانگردی وجهانگردی13721373
31مسئول ستاد معاونت طرح وبرنامهوزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی13661377
32مسئول برنامه ریزی لجستیک قرارگاه کربلاوزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی13631365
33مدیر کل کار وامور اجتماعی استان کردستانوزارت کار وامور اجتماعی13601362
34سرپرست بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی استان خوزستانوزارت کشور13631364

دفعات مشاهده: 3451 بار   |   دفعات چاپ: 465 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر