img_yw_news
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه آموزشی MAXQDA

برگزاری کارگاه آموزشی MAXQDA تدریس توسط جناب آقای دکتر احمد سعیدی در دموسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی... ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه آموزشی در دانشگاه خاتم

برگزاری کارگاه آموزشی روش و فنون تدریس توسط جناب آقای دکتر مقصود فراستخواه در دانشگاه خاتم... ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه تحلیل آماری پیشرفته

برگزاری کارگاه تحلیل آماری پیشرفته با نرم افزار SPSS توسط جناب آقای دکتر سید هادی مرجائی در دانشگاه میسور هند... ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR)

برگزاری کارگاه دانشگاه پژوهی توسط جناب دکتر مرجایی در دانشگاه فردوسی مشهد...

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶

دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR)

برگزاری کارگاه دانشگاه پژوهی توسط جناب دکتر مرجایی در دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان...

ادامه...

آرشیو دوره‌های برگزار شده