خوش آمدید

به وبگاه دکتر احمد علی یزدان پناه خوش آمدید

 
نام
نام خانوادگی
گروه
رشته
آدرس پست الکترونیک
Dr. Yazdan Panah
احمدعلی
یزدان پناه
پژوهش های آماری و فنآوری اطلاعات
مدیریت تحقیق در عملیات

aayazdanpanah@gmail.com

yazdanpanah@irphe.ir

info@yazdanpanah.orgدریافت متن کامل سوابق شخصی استاد

Main Image