•  گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی
img_yw_news
سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶

اعضای گروه

مشاهده اعضای گروه... ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶

گزارش عملکرد

مشاهده گزارش عملکرد گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی... ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶

برنامه راهبردی

جهت مشاهده لیست برنامه راهبردی گروه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید... ادامه...

آرشیو