اعضای گروه - دکتر اصغر زمانی

مشخصات عمومی AWT IMAGEAWT IMAGE

نام: اصغر

نام خانوادگی: زمانی

شماره تماس: ۲۳۵۱۷۱۷۰-۰۲۱

ایمیل: a.zamani@irphe.ir

Dr. Asghar Zamani

تحصیلات دانشگاهی

 1. دکترای تخصصی، رشته مدیریت آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۴.

عنوان رساله: تدوین الگوی مستند سازی تجربیات سازمانی روسای دانشگاه های دولتی کشور

 1. کارشناسی ارشد، رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی.

عنوان رساله: ارزشیابی دوره آموزشی الکترونیکی رشته مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی براساس الگوی Rodric Sims

 1. کارشناسی، رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه اصفهان، ۱۳۷۹.

دروس تدریس شده

 1. اصول مدیریت آموزشی (کارشناسی ارشد)

 1. مبانی نظری اقتصاد و مدیریت در آموزش عالی (کارشناسی ارشد)

 1. اصول برنامه ریزی آموزشی (کارشناسی ارشد)

 1. جمعیت شناسی برنامه ریزی آموزشی (کارشناسی ارشد)

 1. مدیریت تیمهای مجازی (کارشناسی ارشد)

 1. برنامه ریزی استراتژیک (کارشناسی ارشد)

 1. اصول و روش های برنامه ریزی درسی (کارشناسی ارشد)

 1. برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش پیش دبستانی (کارشناسی ارشد)

 1. برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش دبستانی (کارشناسی ارشد)

 1. نظریه های برنامه ریزی درسی (کارشناسی ارشد)

 1. اصول مدیریت و تئوری سازمان (کارشناسی)

 1. مدیریت منابع انسانی (کارشناسی)

 1. اصول بازاریابی (کارشناسی)

 1. مدیریت مالی (کارشناسی)

 1. مدیریت اسلامی (کارشناسی)

 1. سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد (کارشناسی)

 1. مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی (کارشناسی)

 1. مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی (کارشناسی)

 1. مدیریت راهبردی و استراتژیک (کارشناسی)
برگزاری کارگاه های آموزشی

 1. کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه آموزشی گلستان

 1. کار گاه تخصصی آموزش الکترونیکی

 1. کارگاه آموزشی تکنیک های مصاحبه در گزینش

 1. کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه LMS

 1. کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه های آموزشی
عضویت و فعالیت در مجامع علمی

 1. عضو شورای انتخاب کارکنان نمونه دانشگاه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،۱۳۹۱-۱۳۸۶.

 1. مسئول اجرایی سومین کنفرانس آموزش الکترونیکی کشور، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ۱۳۸۷.

 1. عضو کمیته اجرایی و مجری دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۲.

 1. عضو کمیته فرهنگی رفاهی، موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۲ تا کنون.

 1. مدیر گروه مدیریت آموزش عالی، موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی

 1. عضو شورای پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

 1. عضو کمیته آموزش مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

 1. عضو کمیته علمی وداوری همایش ملی دانشگاه ،محور توسعه ، دانشگاه  تربت حیدریه ، ۱۳۹۵.

 1. عضو کمیته داوری کنگره بین المللی علوم اسلامی ،علوم انسانی ، ۱۳۹۵.

 1. عضو کمیته داوری سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی ، ۱۳۹۵.

 1. عضو کمیته علمی وداوری دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی،خلاقیت و نوآوری ، ۱۳۹۵.

 1. عضو کمیته علمی  و داوری سومین کنگره بین المللی تحقیقات آموزش و پرورش ، ۱۳۹۵.

 1. عضو کمیته علمی وداوری اولین همایش ملی برنامه ریزی و تحول آموزشی ، ۱۳۹۵.

 1. عضو کمیته علمی وداوری سومین همایش یافته های نوین علوم مدیریت،کارآفرینی و آموزش ایران ، ۱۳۹۵.

 1. عضو کمیته داوری ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ۱۳۹۵.

 1. عضو کمیته علمی وداوری “The First International Conference on New Researches in Management Studies”. ۲۰۱۶

 1. عضو کمیته علمی وداوری “"the ۵th World Congress of Research in Education (WCRE۲۰۱۷)"”. ۲۰۱۷
طرح های پژوهشی

 1. عنوان طرح: تطبیق و ادغام پرونده های دانشپذیری - دانشجویی دانشجویان الکترونیکی

سمت: مجری طرح

ناظر طرح: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

 1. عنوان طرح: بررسی وضعیت مستندسازی تجربیات سازمانی روسای پژوهشکده‌ها و موسسات پژوهشی

سمت: مجری طرح

ناظر طرح: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

انتشارات

مقالات علمی - پژوهشی:
 1. زمانی،اصغر، ترابی کیا، هایده، (۱۳۹۱). بررسی عوامل مرتبط با رضایت شغلی مربیان و معاونان پرورشی مقطع متوسطه شهر تهران، فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی،سال ۱،شماره ۱.

 1. زمانی، اصغر، پرداختچی، محمد حسن، قهرمانی، محمد، ترابی کیا، هایده، (۱۳۹۱). ارزشیابی دوره آموزش الکترونیکی رشته کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاههای تربیت مدرس، خواجه نصیر الدین طوسی و امیرکبیر  بر اساس الگوی رودریک سیمز، فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزشی ایران، سال ۶،شماره ۱۶.

 1. زمانی، اصغر، رحمانی، مهدی، ترابی کیا ، هایده، (۱۳۹۱). رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با خلاقیت و نوآوری دبیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران. فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزشی ایران، سال ۱،شماره ۳.

 1. افتخاریان، بهنام، رضویان، محمد تقی، زمانی، اصغر، (۱۳۹۲). ظرفیت سنجی مراکز اقامتی و نقش آن در گردشگری و مدیریت شهری (مطالعه موردی هتل های شهر همدان)، فصلنامه اقتصاد ومدیریت شهری، سال ۱، شماره ۳.

 1. عبدلی سلطان احمدی، جواد، زمانی، اصغر، پاشوی، قاسم، مشایخی ،زیبا، (۱۳۹۲). سازمان یاد دهنده: رهیافتی نو در پیش بینی سازمان یادگیرنده (دیدگاههای اعضای هیات علمی دانشگاهها). فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزشی ایران، سال ۷،شماره ۲۰.

 1. زمانی، اصغر، قهرمانی، محمد، توفیقی،جعفر، ابوالقاسمی، محمود، (۱۳۹۳). مستندسازی تجربیات روسای دانشگاه ها،ضرورتی در مدیریت دانش دانشگاهی. فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزشی ایران،سال ۸، شماره ۲۷.
مقالات ارایه شده در کنفرانس ‌های علمی:
 1. زمانی،اصغر، (۱۳۸۶). نقش امور تربیتی در  آموزش و یادگیری در مدارس. اولین کنفرانس آموزش امور تربیتی کشور،۶ الی ۸ اسفند ماه ۱۳۸۶.

 1. زمانی،اصغر، (۱۳۹۰). نقش مشارکت مردمی در توسعه آموزش عالی درایران. اولین کنفرانس ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی، ۲ آذرماه ۱۳۹۰.

 1. زمانی،اصغر، (۱۳۹۱). رابطه فناوری اطلاعات وارتباطات با خلاقیت و نوآوری اساتید دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی. دومین کنفرانس ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی،۱۲ بهمن ۱۳۹۱.

 1. زمانی،اصغر، (۱۳۹۱). جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش و یادگیری. دومین کنفرانس ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی،۱۲ بهمن ۱۳۹۱.

 1. روشن ،احمد رضا، زمانی ،اصغر، سید ابراهیمی، سونیا، (۱۳۹۲). توسعه پایدار، سود سه وجهی و آموزش عالی، دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار،۷ اسفند ۱۳۹۲.

 1. زمانی،اصغر، (۱۳۹۵). ضرورت مستندسازی تجربیات بین المللی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی. اولین همایش آینده پژوهی آموزش عالی ایران: چشم انداز بین المللی شدن دانشگاه ها و چالشهای آن ،۲۸ الی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵.

 1. زمانی ،اصغر، روشن ،احمد رضا. (۱۳۹۵). ضرورت توسعه فرهنگ بین المللی سازی در دانشگاه ها، اولین  همایش آینده پژوهی آموزش عالی ایران: چشم انداز بین المللی شدن دانشگاه ها و چالشهای آن ،۲۸ الی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵.

 1. زمانی،اصغر.(۱۳۹۵).بررسی سواد ICT (فناوری اطلاعات و ارتباطات) در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی. چهارمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات.۷ مهرماه ۱۳۹۵.

 1. زمانی ،اصغر؛ پور آتشی ،مهتاب.(۱۳۹۵). عامل انسانی و امنیت اطلاعات در آموزش عالی. همایش ملی توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیت.۱۸ آبان ۹۵

 1. پور آتشی، مهتاب؛زمانی،اصغر(۱۳۹۵). ارتقـای امنیت دانشـجو در محیط دانشـگاه نگاهی بر تجارب آموزش عالی استرالیا. همایش ملی توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیت.۱۸ آبان ۹۵

 1. زمانی ،اصغر(۱۳۹۵). توسعه پایدار در گرو خلاقیت در آموزش عالی. نخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی.۳ اذر ۹۵

 1. زمانی ،اصغر(۱۳۹۵).بررسی نقش جهانی شدن ،تحول  و رویکردهای نظام آموزش عالی فرامرزی در تالیف کتب درسی مدارس . دومین همایش ملّی روانشناسی مدرسه.۲۳ اردیبهشت ۹۵

 1. زمانی ،اصغر(۱۳۹۵).بررسی مشکلات شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان در آموزش داوطلبین معلمی در مدارس ایران. دومین همایش ملّی روانشناسی مدرسه.۲۳ اردیبهشت ۹۵

 1. زمانی ،اصغر.ترابیان،نرگس (۱۳۹۵). اخلاق حرفه ای در دانشگاه. نخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی.۳ اذر ۹۵

 1. زمانی ،اصغر(۱۳۹۵). جایگاه تواضع و فضیلت و رازداری در ارتباطات و تعاملات رییس دانشگاه و دانشگاهیان. همایش ملی فرهنگ دانشگاهی. ۲۷بهمن ماه

 1. زمانی ،اصغر.ترابیان،نرگس(۱۳۹۵). حسن ظن و آثار فردی و جمعی آن در اخلاق دانشگاهی. همایش ملی فرهنگ دانشگاهی. ۲۷بهمن ماه

 1. روشن روان، مرجان؛ زمانی ،اصغر؛ پور آتشی ،مهتاب.(۱۳۹۵). بررسی نقش برنامه ریزان آموزشی در سیاستگذاری اجتماعی جهت پاسخگویی به نیازهای آموزشی. سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی.۱۴ و ۱۵ بهمن ماه.

 1. بیات، سیما؛ زمانی ،اصغر؛ پور آتشی ،مهتاب.(۱۳۹۵). نقش آموزش مداوم در تحولات فرهنگی جامعه. سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی.۱۴ و ۱۵ بهمن ماه.

 1. قجر بیگی، سیما؛ زمانی ،اصغر؛(۱۳۹۵). بررسی نقش واسطه ای توانمند سازی کارکنان بر رابطه برنامه ریزی مدیریت استراتژیک و کارت امتیاز متوازن پویا شرکت ها در بورس تهران. سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی.۱۴ و ۱۵ بهمن ماه.

استاد راهنمایی و مشاور پایان نامه


استادراهنما: بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین  با چابکی منابع انسانی و یادگیری سازمانی دردانشگاه علم و صنعت ایران.

دانشجو : مرضیه عمادی

استادراهنما: بررسی رابطه سبکهای مدیریت با اثربخشی سازمانی در دفاتر استعدادهای درخشان دانشگاههای علوم پزشکی کشور.

دانشجو : فاطمه جهانسیرکاجانی

استادراهنما: مقایسه وضعیت موجود جانشین پروری و مدیریت استعداد با وضعیت مطلوب آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشجو : رویا ارشدی پور

استادراهنما: بررسی رابطه سبک مدیریت مشارکتی مدیران دانشگاه باخلاقیت سازمانی و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد

دانشجو : نصیبه خاکشور کامه علیا

استادراهنما: بررسی نقش واسطه ای جهت گیری هدف در رابطه خودارزیابی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشجو : نگار نسل سراجی

استادمشاور:   بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با عزت نفس ، افسردگی و موفقیت تحصیلی دانشجویان آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد بیرجند

دانشجو : سیمین دخت رضایی

استادمشاور: طراحی و تدوین برنامه ای راهبردی جهت کاهش آسیب های رفتاری ناشی از کاربرد نامناسب فناوری های نوین ارتباطی توسط دانش آموزان

دانشجو : طاهره مزگی نژاد

استادمشاور: عوامل موثر بر یادگیری الکترونیکی ازدیدگاه اساتید و دانشجویان واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

دانشجو : محمود پورقاضی

استادمشاور: بررسی و مقایسه دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنکیان استان خراسان رضوی در خصوص دوره های کارورزی

دانشجو : وحیده فرشچی

استادمشاور: بررسی تاثیر فرایند بازی های سازماندهی شده بر یادگیری و هوش نوآموزان دختر پیش دبستانی شهر یاسوج

دانشجو : زیور بیگدلی

استادمشاور: بررسی رابطه بین میزان آموزش های ضمن خدمت، تعهد سازمانی و انگیزش شغلی معلمان دوره ابتدایی آموزش و پرورش منطقه ۱۵ شهر تهران

دانشجو : مرجان روشن روان

استادمشاور: بررسی رابطه صلاحیت حرفه ای و کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی اهواز

دانشجو : مریم السادات حسینی زاده

استادمشاور: بررسی رابطه عوامل فردی و سازمانی با تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشجو : رفعت حیدری مرغزار

استادمشاور: بررسی و مقایسه فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در میان دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشجو : محمد نبی علیان

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی:
 1. Evaluation of Electronic Engineering Training IT in K.N.Toosi University based on the Pattern "Rodric Sims", International Conference on Knowledge Discovery, Bali, Indonesia.

 1. Ganjuei,Sh.Zamani,A.(۲۰۱۷).Investigating the role of strategic planning in attracting virtual student at the University of Khajeh Nasir al-Din Tusi of Technology, Akademika Nusa Internasional, Sydney, Australia.

 1. Bahramnejad,R. Zamani,A.(۲۰۱۷).Strategic Planning for the Faculty Attraction of Amirkabir University of Technology, The International Scientific Research Conference on Education and Higher Education, Amman, Jordan.