اعضای گروه - دکتر سید هادی مرجائی

مشخصات عمومی AWT IMAGEAWT IMAGE

نام: سیدهادی

نام خانوادگی: مرجائی

شماره تماس: ۲۶۲۰۳۵۹۷-۰۲۱

ایمیل: hdmarjaie@gmail.com

وب سایت:

http://www.iamresearcher.com/profiles/seyedhadi.marjaei,

    https://www.researchgate.net/profile/Seyed_Hadi_Marjaei

Dr. ُSeyed Hadi Marjaei

?
تحصیلات دانشگاهی

 1. دکترای تخصصی رشته جامعه شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۰.

عنوان رساله: عوامل موثر بر درونی شدن هنجارهای دانشگاهی و حرفه ای در اجتماع علمی ایران – مطالعه موردی دانشجویان دکتری دانشگاه تهران. (برگزیده ششمین جشنواره بین المللی فارابی و بیست و یکمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران ۱۳۹۱)

 1. کارشناسی ارشد، رشته  علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز،۱۳۷۸.

عنوان رساله: بررسی عوامل مؤثر بر خوداثربخشی دانشگاهی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران (براساس تئوری آلبرت باندورا)

 1. کارشناسی، رشته علوم اجتماعی، دانشگاه تهران،۱۳۷۲.

عنوان رساله: بررسی تأثیرات ضعف فضای کنترلی خانه، مدرسه و دوستان بر بزهکاری نوجوانان شهر تهران (براساس تئوری کلووارد و اهلین)

?
افتخارات کسب شده

 1. برگزیده ششمین جشنواره بین المللی فارابی با کسب رتبه "اثر پژوهشی شایسته تقدیر" در بخش بزرگسال گروه علمی علوم اجتماعی و ارتباطات، ۶ آبان ۱۳۹۱.

 1. برگزیده بیست و یکمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران با کسب رتبه "رساله قابل تقدیر در مقطع دکتری" ، دی ماه ۱۳۹۱.

 1. پژوهشگر برتر (نفر اول)، جشنواره آثار برتر مطالعات جوانان سال ۱۳۸۵، سازمان ملی جوانان - ایران، ۱۳۸۵.

 1. پژوهشگر برتر، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۸.
علایق تحقیقاتی

 1. مطالعات آموزش عالی
 1. جامعه شناسی علم
 1. مطالعات تطبیقی
 1. اخلاق حرفه ای
 1. دانشگاه پژوهی (IR)
 1. دیپلماسی علم و فناوری
 1. وضعیت آموزش عالی و علم و فناوری کشورها
 1. مسائل اجتماعی ایران و جهان
 1. مطالعات جوانان، زنان
 1. مطالعات شهری
 1. آسیب های اجتماعی
 1. پیمایش های ملی و ارزیابی تاثیرات اجتماعی
?
دروس تدریش شده

 1. نظریه های جامعه شناسی

 1. مبانی جامعه شناسی

 1. روش تحقیق

 1. اقدام پژوهی

 1. جامعه شناسی علم

 1. اخلاق حرفه ای

 1. جامعه شناسی آموزش و پرورش

 1. تکنیک های خاص تحقیق

 1. افکار سنجی

 1.  تحلیل های پیشرفته آماری با نرم افزارهای   LISREL ,SPSS, AMOS
?
فرصتهای مطالعاتی

 1. فرصت مطالعاتی دانشگاه بمبئی، دپارتمان جامعه شناسی، ۲۰۱۰-۲۰۰۸.
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی

 1. مرجائی سید هادی، پیمایش ملی وضعیت سرمایه فرهنگی و اجتماعی دانشجویان: مطالعه طولی - موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۴ (در حال اجرا).
 1. مرجائی سید هادی، بررسی میزان رعایت اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در محیط های دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها - موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۳ (در حال اجرا).
 1. مرجائی سید هادی، درس هایی از سیاستگذاری نوآوری در هند، مروری بر برنامه‌ پنج ساله دوازدهم، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،.۱۳۹۳ 
 1. مرجائی سید هادی، درس هایی از سیاستگذاری علم و تکنولوژی در هند- مروری بر برنامه‌ پنج ساله دوازدهم، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،۱۳۹۳.
 1. مرجائی سید هادی، درس هایی از سیاستگذاری آموزش عالی هند، مروری بر برنامه‌های پنج ساله ششم تا دوازدهم، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،۱۳۹۳.
 1. مرجائی سید هادی، بررسی تجارب دانشگاه پژوهی (IR) در دانشگاه های آمریکا و تدوین الگویی برای دانشگاه های ایران، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،۱۳۹۳.
 1. مرجائی سید هادی، بررسی وضعیت اخلاق علم در دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری - موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، شهریور ۱۳۹۱.

 1. نورشاهی، نسرین، مرجائی، سید هادی، ذاکرصالحی، غلامرضا، حاتمی، داود، طرح بررسی ارزیابی دوره های دکتری مشترک با دانشگاههای خارجی و ارایه راه کارهای تقویت آن، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۰.

 1. مرجائی سید هادی، مطالعه و بررسی عملکرد آموزشی، ارزش ها، نگرش های فرهنگی، اجتماعی، دینی و آسیب های مترتب بر دانشجویان غیر بومی در مقایسه با دانشجویان بومی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ۱۳۹۰.

 1. مرجائی سید هادی، بررسی و پایش وضعیت آموزش عالی در منطقه آسیا: مطالعه موردی کشور هندوستان، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۹.

 1. مرجائی سید هادی، گزارش ملی وضعیت آموزش جوانان کشور در سال ۱۳۸۴ – سازمان ملی جوانان ، اسفند ۱۳۸۵.

 1. مرجائی سید هادی، بررسی وضعیت سواد، آموزش متوسطه ، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی (دانشگاه‌های دولتی و آزاد) در ۳۰ استان کشور در سال  ۱۳۸۳ – سازمان ملی جوانان ، تابستان ۱۳۸۵.

 1. مرجائی سید هادی، گزارش ملی وضعیت جوانان کشور در سالهای ۸۳-۱۳۸۲ و ۸۲-۱۳۸۱ (مجموعه ۲ جلدی) – سازمان ملی جوانان ، اسفند ۱۳۸۴.

 1. مرجائی سید هادی، طرح بررسی میزان خوداثربخشی دانشجویان در تصمیم گیریهای شغلی، مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، شهریور ۱۳۸۴ .

 1. مرجائی سید هادی، رتبه بندی استان های کشور بر اساس شاخص های کلان سطح توسعه یافتگی و میزان برخورداری های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و سیاسی– پروژه مشترک بانک جهانی و وزارت کشور، تابستان ۱۳۸۴.

 1. مرجائی سید هادی، بررسی وضعیت سواد، آموزش متوسطه و آموزش عالی (دانشگاه‌های دولتی و آزاد) در ۲۸ استان کشور در سالهای ۸۲-۱۳۸۰ و ۱۳۸۳(مجموعه ۲ جلدی)– سازمان ملی جوانان ، تابستان ۱۳۸۴.

 1. مرجائی سید هادی، برنامه توسعه و ارتقای مشارکت جوانان(سند ملی مشارکت)  – سازمان ملی جوانان، تابستان ۱۳۸۴.

 1. مرجائی سید هادی، طرح جمع‌بندی دیدگاه‌ها، قوانین و مصوبات دولت در حوزه جوانان و ارائه گزارش آماری تطبیقی از وضعیت جوانان در سالهای  ۸۳-۱۳۷۶ – سازمان ملی جوانان ، تابستان ۱۳۸۴ .

 1. محسنی تبریزی علیرضا، قاضی طباطبایی محمود، مرجائی سید هادی، بررسی عوامل خانوادگی موثر در گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در خانواده های تهرانی(مجموعه ۳ جلدی) - موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، شهریور ۱۳۸۴.

 1. مرجائی سید هادی، طرح بررسی سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاهها (مجموعه ۲ جلدی)، مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، تیر۱۳۸۳(پژوهش برتر سال ۱۳۸۵ سازمان ملی جوانان).

 1. قاضی طباطبایی محمود، محسنی تبریزی علیرضا، مرجائی سید هادی، بررسی ملـّی خشونت خانگی علیه زنان در ۲۸ مرکز استان کشور –(مجموعه ۶۰ جلد گزارش پژوهشی)- وزارت کشور، ۱۳۸۳-۱۳۸۱.

 1. میرزایی محمد، قاضی طباطبایی محمود، محسنی تبریزی علیرضا، مرجائی سید هادی، بسته نرم افزاری نمونه گیری از ۲۸ مرکز استان کشور به همراه نقشه های شهری، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۳-۱۳۸۲.

 1. محسنی تبریزی علیرضا، قاضی طباطبایی محمود، مرجائی سید هادی، بررسی ملی وضعیت مشارکت سیاسی زنان در ۲۸ مرکز استان کشور- (مجموعه ۴۲ جلد گزارش پژوهشی)-وزارت کشور۱۳۸۳-۱۳۸۲.

 1. مرجائی سید هادی ،گراوند اردشیر و همکاران، نیازسنجی زنان و دختران آسیب دیده بم پس از زلزله ۱۳۸۲، مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری، دی ۱۳۸۳.

 1. مرجائی سید هادی، بررسی میزان رضایتمندی شهروندان تهرانی و اهوازی از عملکرد شورا ها (مجموعه ۲ جلدی)، وزارت کشور، زمستان ۱۳۸۲.

 1. مرجائی سید هادی، فرا تحلیل مطالعات انجام یافته در زمینه شوراها ، وزارت کشور، زمستان ۱۳۸۲.

 1. مرجائی سید هادی، فرا تحلیل مطالعات انجام یافته در زمینه مشارکت سیاسی زنان (مجموعه ۳ جلدی)، استانداری تهران، بهمن ۱۳۸۱.

 1. مرجائی سید هادی، طرح ملـّی بررسی توصیفی تعداد کودکان خیابانی و عوامل مؤثر بر خیابانی شدن آنها  (با همکاری صندوق سازمان ملل متحد ـ یونیسف و وزارت کشور) آذر۱۳۸۱.

 1. مرجائی سید هادی، بررسی و سنجش احساس امنیت در بین گروه های مختلف شهر قم، استانداری قم ،خرداد ۱۳۸۱.

 1. مرجائی سید هادی، سنجش وبررسی عوامل مؤثربر احساس آنومی وبیم وامید در بین جوانان، وزارت کشور، بهمن۱۳۸۰.

 1. مرجائی سید هادی، بررسی میزان دین گرایی و ایمان دینی در بین دانشگاهیان ، شورای عالی انقلاب فرهنگی و جهاددانشگاهی، بهمن ۱۳۷۹.

 1. معیدفر سعید (مجری ملی)، مرجائی سید هادی (مجری استانی)، رفتارهای فرهنگی ایرانیان- یافته های طرح پژوهشی فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی در مناطق روستایی استان های آذربایجان شرقی و اردبیل(مجموعه ۲ جلدی) – وزارت ارشاد۱۳۷۹.

 1. هاشمی سید ضیاء ، مرجائی سید هادی، بررسی نگرش های مردم در باره عملکردها و ماموریت های نیروی انتظامی در شش مرکز استان کشور – (مجموعه ۸ جلدی)، معاونت اجتماعی ناجا، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ۱۳۷۹ .

 1. مرجائی سید هادی، بررسی زمینه های احیاء فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر (مجموعه ۶ جلدی) ،دفتر مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران و جهاددانشگاهی، اردیبهشت ۱۳۷۸(پژوهش موفق سال ۱۳۷۸ دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی).

 1. مرجائی سید هادی، بررسی عوامل مؤثر بر خوداثربخشی دانشگاهی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران دانشگاه تبریز ۱۳۷۸.

 1. رجب زاده احمد (مجری ملی)، مرجائی سید هادی (مجری استانی)، رفتارهای فرهنگی ایرانیان- یافته های طرح پژوهشی فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی در مناطق شهری -  تبریز، ارومیه و اردبیل(مجموعه ۳ جلدی) – وزارت ارشاد ۱۳۷۸.

 1. آزاد ارمکی تقی ، مرجائی سید هادی،درآمدی بر جامعه شناسی بحران مطالعه دیدگاه صاحب نظران ایرانی در خصوص بحران در جامعه ایران، مرکز تحقیقات و سنجش برنامه ای صدا و سیما، زمستان ۱۳۷۴.

 1. مرجائی سید هادی، بررسی تأثیرات ضعف فضای کنترلی خانه، مدرسه و دوستان بر بزهکاری نوجوانان شهر تهران، استانداری تهران، شهریور ۱۳۷۲.

 1. یحیی علی بابایی، مرجائی سید هادی، بررسی علل و عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان شاهد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، جهاد دانشگاهی۱۳۷۰- ۱۳۶۹.
?
برگزاری کارگاره های آموزشی

 1. کارگاه آشنایی با کار ویژه های دانشگاه پژوهی (IR)
 1. کارگاه آشنایی با داده ها و گزارش های تخصصی در واحدهای دانشگاه پژوهی
 1. آموزه های مهم اسناد بالادستی نظام آموزش عالی برای برنامه ریزی و سیاست گذاری دانشگاهی
 1. کارگاه آشنایی با ابعاد برنامه راهبردی دانشگاه: مروری بر تجربیات دانشگاه های خارجی
 1. کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای در پژوهش
 1. کارگاه آشنایی با ابعاد تقلب علمی و نرم افزار تقلب سنجی VIPER
 1. کارگاه آموزشی روش تحقیق کیفی و آشنایی با نرم افزار MAXQDA
 1. کارگاه آموزشی روش تحقیق (پروپوزال نویسی)
 1. تحلیل های پیشرفته آماری با نرم افزارهای   LISREL ,SPSS،AMOS
?
برگزاری پنل های تخصصی

 1. دانشگاه کارآفرین: بررسی مسائل و الزامات زیرساختی
 1. بررسی الزامات زیرساختی تقویت نظام ملی دیپلماسی علم و فناوری و بهبود وظایف رایزن های علمی خارج از کشور

 1. بررسی الزامات زیرساختی راه اندازی دانشگاه پژوهی (IR) در دانشگاه های کشور
?
شرکت در کارگاه های آموزشی

 1. The Use of Plagiarism Detection Tools and Academic and Research Quality Indicators. University of Mysore. 24th july 2014.
همکاری با نهادهای اجرایی و دانشگاه ها در طرح های تحقیقاتی

 1. مشاور و مدیر علمی پروژه های تحقیقاتی شرکت بین المللی نقش کلیک
 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری.
 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی دفتر امور اجتماعی استانداری تهران.
 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی دفتر امور اجتماعی وزارت کشور
 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی دفتر امور شوراهای وزارت کشور
 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی سازمان ملی جوانان
 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری
 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی یونیسف با هماهنگی دفتر امور اجتماعی وزارت کشور
 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی بانک جهانی با هماهنگی دفتر توسعه محلی وزارت کشور
 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی مرکز تحقیقات صدا و سیما
همکاری و مشاوره در تحقیقات

 1. مشاور علمی پروژه بررسی شیوه ها و راه کارهای افزایش دسترسی شهروندان به کالاهای سالم و باکیفیت فرهنگی و خدمات فرهنگی هنری، شهرداری تهران، مجری شرکت بین المللی نقش کلیک ، ۱۳۹۲.

 1. مشاور علمی پروژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی: طرح احداث بزرگراه لشگرک، شهرداری منطقه ۱ تهران ، مجری شرکت بین المللی نقش کلیک،  ۱۳۸۹.

 1. مشاور علمی پروژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی: طرح ساماندهی رود دره گلابدره، شهرداری منطقه ۱ تهران، مجری شرکت بین المللی نقش کلیک، ۱۳۸۹.

 1. مشاور علمی پروژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی: طرح احداث خیابان شکیبائی، شهرداری منطقه ۱ تهران، مجری شرکت بین المللی نقش کلیک،  ۱۳۸۹.

 1. مشاور علمی پروژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی: طرح احداث خیابان ۳۵ متری قیطریه، شهرداری منطقه ۱ تهران، مجری شرکت بین المللی نقش کلیک،  ۱۳۸۹.

 1. مشاور علمی پروژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی: طرح احداث خیابان تعاونی دارآباد، شهرداری منطقه ۱ تهران، مجری شرکت بین المللی نقش کلیک،  ۱۳۸۹.

 1. مشاور علمی پروژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی: طرح احداث پارک رحمان آباد، شهرداری منطقه ۱ تهران ، مجری شرکت بین المللی نقش کلیک، ۱۳۸۹.

 1. مشاور علمی پروژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی: طرح احداث پارک مهرگان، شهرداری منطقه ۱ تهران، مجری شرکت بین المللی نقش کلیک، ۱۳۸۹.

 1. مشاور علمی پروژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی: طرح احداث ورزشگاه الزهرا ، شهرداری منطقه ۱ تهران، مجری شرکت بین المللی نقش کلیک،  ۱۳۸۹.

 1. مشاور علمی پروژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی: طرح احداث ورزشگاه صابرین شاهد، شهرداری منطقه ۱ تهران، مجری شرکت بین المللی نقش کلیک،  ۱۳۸۹.

 1. مشاور علمی پروژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی: طرح احداث ورزشگاه شهید سلیمانی، شهرداری منطقه ۱ تهران، مجری شرکت بین المللی نقش کلیک،  ۱۳۸۹.

 1. مشاور علمی پروژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی: طرح احداث ورزشگاه کاشانک، شهرداری منطقه ۱ تهران، مجری شرکت بین المللی نقش کلیک، ۱۳۸۹.
همکاری با نهادهای دانشگاهی و اجرایی

 1. مدرس دروس جامعه شناسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۱.

 1. مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی – واحد سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، ۱۳۹۲-۱۳۹۱.

 1. مشاور و مدیر علمی پروژه های تحقیقاتی شرکت بین المللی نقش کلیک ، ۱۳۸۲ تا کنون.

 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری.

 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی دفتر امور اجتماعی استانداری تهران.

 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی دفتر امور اجتماعی وزارت کشور.

 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی دفتر امور شوراهای وزارت کشور.

 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی سازمان ملی جوانان.

 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری.

 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی یونیسف با هماهنگی دفتر امور اجتماعی وزارت کشور.

 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی بانک جهانی با هماهنگی دفتر توسعه محلی وزارت کشور.

 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.

 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی مرکز تحقیقات صدا و سیما.
سایر فعالیت های علمی، اجرایی و فرهنگی

 1. مدیر گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی، ۱۳۹۴-۱۳۹۲.

 1. عضو شورای پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۲ تاکنون.

 1. عضو کارگروه دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

 1. مدیر داخلی فصلنامه مسائل اجتماعی ایران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۳۹۴-۱۳۹۲.

 1. عضو کمیته نظام پیشنهادات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ۱۳۹۲ تاکنون.

 1. عضو شورای راهبری وب سایت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ۱۳۹۲ تاکنون.

 1. عضو کمیسیون بهره وری و تحول اداری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ۱۳۹۳ تاکنون.

 1. دبیر علمی پنل تخصصی دانشگاه کارآفرین: بررسی مسائل و الزامات زیرساختی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۳.

 1. دبیر علمی پنل تخصصی بررسی الزامات زیرساختی تقویت نظام ملی دیپلماسی علم و فناوری و بهبود وظایف رایزن های علمی خارج از کشور، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۳.

 1. دبیر علمی پنل تخصصی الزامات زیرساختی راه اندازی دانشگاه پژوهی (IR ) در دانشگاه های کشور، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۲.

 1. دبیر علمی ویژه نامه جامعه‌شناسی دین، فصل‌نامه نمایه پژوهش (شماره ۲۰)، ۱۳۸۰.

 1. رئیس برگزاری دومین نمایشگاه مطبوعات در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، ۱۳۷۱.

 1. سردبیر ۲ شماره نامه دانشجو (مجموعه مقالات داشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)، ۱۳۶۹.
عضویت در انجمنهای علمی

 1. عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی از سال ۱۳۸۰ تا کنون

 1. عضو انجمن دانشگاه پژوهی آمریکا (AIR) از سال ۲۰۱۲ تاکنون

 1. عضو جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران از سال  ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۹

 1. عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران از سال ۱۳۸۱ تاکنون

 1. عضو هیئت داوران فصلنامه آموزش عالی وابسته به موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از سال ۱۳۸۴ تاکنون

 1. عضو هیئت داوران فصلنامه نامه آموزش عالی وابسته به موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از سال ۱۳۸۸ تاکنون

 1. عضو هیئت داوران دو فصلنامه تخصصی «پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه» وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی از سال ۱۳۹۰ تاکنون

 1. عضو هیئت داوران فصلنامه مطالعات راهبردی زنان وابسته به شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۹۰

 1. عضو هیئت داوران سلسله همایش های تخصصی چشم انداز: اقوام در ایران ۱۴۰۴ از سال ۱۳۹۰ تاکنون

 1. عضو هیئت داوران فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی وابسته به معاونت اجتماعی ناجا از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶

 1. عضو هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی وابسته به معاونت اجتماعی ناجا از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶
اجرای کارگاه های آموزشی

 1. آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR): چشم اندازها، اهداف، ماموریت ها و تجربیات دانشگاه های خارجی و الگوی کاری IR در دانشگاه های ایران، مخاطبان: روسای دانشگاه های کشور، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۲۵ بهمن ۱۳۹۳.

 1. اخلاق حرفه ای در پژوهش، مخاطبان: اساتید دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، با همکاری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۲ بهمن ۱۳۹۳.

 1. آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR): چشم اندازها، اهداف، ماموریت ها و تجربیات دانشگاه های خارجی و الگوی کاری IR در دانشگاه های ایران، مخاطبان: مدیران ارشد و میانی دانشگاه حکیم سبزواری، با همکاری دانشگاه حکیم سبزواری و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۲۹ دی ۱۳۹۳.

 1. اخلاق حرفه ای، مخاطبان: اساتید دانشگاه سمنان، با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه سمنان و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۲۱ خرداد ۱۳۹۳.

 1. روش تحقیق (ویژه علوم انسانی)، مخاطبان: اساتید دانشگاه سمنان، با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه سمنان و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۲۲ خرداد ۱۳۹۳.
سخنرانی در سمینارهای علمی

 1. درس هایی از سیاستگذاری آموزش عالی هند، مروری بر برنامه‌های پنج ساله ششم تا دوازدهم، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، آذر ماه ۱۳۹۳.

 1. مسئله شناسی دیپلماسی علم و فناوری و نقش محوری رایزنان علمی در تقویت آن، پنل تخصصی بررسی الزامات زیرساختی تقویت نظام ملی دیپلماسی علم و فناوری و بهبود وظایف رایزن های علمی خارج از کشور، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱ تیر ۱۳۹۳.

 1. ابعاد جامعه شناختی «خشونت خانگی علیه زنان» گزارشی از طرح ملی، نشست مشورتی خشونت علیه زنان-چالش ها و راهکارها، انجمن مطالعات زنان، ۱۴ اسفند ۱۳۹۲.

 1. گزارشی از الزامات زیرساختی راه اندازی دانشگاه پژوهی (IR ) در دانشگاه های کشور ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۲.

 1. بررسی تجارب دانشگاه های آمریکایی و ایرانی در ارتباط با نهاد دانشگاه پژوهی ، پنل تخصصی مروری بر الزامات زیرساختی راه اندازی دانشگاه پژوهی (IR) در دانشگاه های کشور، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۷ دی ۱۳۹۲.

 1. مقایسه سرمایه اجتماعی و فرهنگی بین دانشجویان بومی و غیر بومی (تحلیل داده های پایه پیمایش های انجام گرفته در دانشگاه های تهران)، مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، اردیبهشت ۱۳۹۲.

 1. بررسی تطبیقی وضعیت تبعیض در محیط های دانشگاهی ایران، هند و کرواسی، سمینار بین منطقه ای منع تبعیض در آموزش، کمیسیون ملی یونسکو- کرسی حقوق بشر، مکان  دانشگاه شهید بهشتی، ۶ اسفند ۱۳۹۱.

 1. بررسی عوامل موثر بر درونی شدن هنجارهای دانشگاهی، جمعیت توسعه علمی ایران، ۲۷ دی ماه ۱۳۹۱.

 1. بررسی وضعیت اخلاق علم در دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، شهریور ۱۳۹۱.

 1. ارزیابی وضعیت مولفه های اجتماعی سلامت در کشور از دیدگاه جامعه پزشکی، به سفارش سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و مرکز بین المللی افکار سنجی سلامت، ارائه شده در همایش عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، سالن همایش کتابخانه ملی ایران، بهمن ۱۳۹۰.

 1. بررسی عملکرد آموزشی، ارزش ها، نگرش های فرهنگی، اجتماعی، دینی و آسیب های مترتب بر دانشجویان غیر بومی در مقایسه با دانشجویان بومی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۹.

 1. مسئله یابی درونی شدن هنجارهای دانشگاهی و حرفه ای در اجتماع علمی ایران، مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، مرداد ۱۳۸۷.

 1. بررسی میزان خوداثربخشی دانشجویان در تصمیم گیریهای شغلی، مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، شهریور ۱۳۸۵.

 1. معرفی نرم افزار نمونه گیری از بلوک های شهری بر اساس ویژگی های جمعیتی، سومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران-منابع آمارهای جمعیتی با تاکید بر سرشماری نفوس و مسکن:چالش ها و راهکارها، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۲۹ و ۳۰ آذر ۱۳۸۴.

 1. آموزش عالی کانون توسعه سرمایه اجتماعی، همایش آموزش عالی و توسعه پایدار، بهمن ۱۳۸۳.

 1. ارائه نتایج نهایی طرح ملی بررسی مشارکت سیاسی زنان در سطح کشور ،گردهمایی مشاورین فرمانداران و استانداران کشور، دفتر امور بانوان وزارت کشور، دی ماه ۱۳۸۳.

 1. شیوه های شمارش کودکان خیابانی در ایران، کارگروه پژوهشی و برنامه ریزی یونیسف و دفتر امور اجتماعی وزارت کشور، آذر ۱۳۸۳.

 1. بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه ها، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، آذر ۱۳۸۳.

 1. ارائه نتایج نهایی طرح ملی بررسی خشونت خانگی در ایران (سمینار یک روزه)، وزارت کشور، مهر ۱۳۸۳.

 1. بررسی مشارکت سیاسی زنان در سطح کشور ،گردهمایی مشاورین استانداران کشور، جزیره کیش،  بهمن ۱۳۸۲.

 1. بررسی آنومی در بین جوانان ،دفتر امور اجتماعی وزارت کشور، آبان ۱۳۸۲.

 1. بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در جامعه ایران ،کتابخانه آستان قدس رضوی ،مشهد، مهر ۱۳۸۲.

 1. بررسی احساس امنیت در بین گروه های مختلف مردم شهر قم، همایش بررسی مسایل اجتماعی، اسفند ۱۳۸۰.

 1. بررسی تجربی جهت گیری سکولاریستی و بنیادگرایی دینی در بین جوانان دانشگاهی و عوامل مؤثر بر آن ، سلسله سخنرانی های گروه مطالعات اجتماعی دینی، پژوهشکده فرهنگ، هنر وارتباطات، آبان ۱۳۸۰.
انتشارت

کتاب های ترجمه و تالیف شده:
 1.  مارکزیک جفری،  دمانتو دیوید و فستینگر  دیوید ، اصول طرح تحقیق و روش شناسی، مترجم مریم خسروی ویراستاران، داود حاتمی و سید هادی مرجائی . تهران پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۱۳۸۶.

 1. قاضی طباطبایی محمود، محسنی تبریزی علیرضا، مرجائی سید هادی ، بررسی خشونت خانگی علیه زنان (۲۸ جلد به تفکیک ۲۸ مرکز استان کشور) دفتر امور اجتماعی وزارت کشور و مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری ،موسسه پژوهش و برنامه ریزی أموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری، شهریور ۱۳۸۳.
مقالات فارسی:
 1. نورشاهی نسرین، مرجائی سید هادی، ذاکر صالحی غلامرضا، حاتمی داود و سمیعی حسین، ترسیم و تحلیل وضعیت دوره های مشترک با دانشگاه های خارجی در ایران، پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی ایران با عنوان توسعه تحصیلات تکمیلی ایران: فرصت ها و چالش ها، تهران، ایران، خرداد ۱۳۹۲.

 1. محسنی تبریزی، علی رضا، قاضی طباطبایی محمود، مرجائی سید هادی، تاثیر مسائل و چالش های محیط علمی بر جامعه پذیری دانشگاهی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۵۵، سال شانزدهم، شماره اول، بهار۱۳۸۹.

 1. محسنی تبریزی، علی رضا، قاضی طباطبایی محمود، مرجائی سید هادی، تحلیل مسائل اساسی اجتماعی شدن علمی در محیط های دانشگاهی ایران، مجله جامعه شناسی معاصر، سال دوم، شماره اول، زمستان ۱۳۸۸.

 1. محسنی تبریزی، علی رضا، قاضی طباطبایی محمود، مرجائی سید هادی، نظریه های روان شناختی و رویکردهای تلفیقی مشارکت، فصلنامه سیاست داخلی، سال اول، شماره اول، زمستان ۱۳۸۵.

 1. مرجائی سید هادی، آموزش عالی کانون توسعه سرمایه اجتماعی، مجموعه مقالات همایش آموزش عالی و توسعه پایدار ، بهمن ۱۳۸۳.

 1. مرجائی سید هادی، سنجش و بررسی احساس آنومی در میان جوانان ،فصلنامه مطالعات جوانان، شماره ۵ زمستان ۱۳۸۲.

 1. مرجائی سید هادی، بررسی جامعه شناختی امر به معروف و نهی از منکر (مطالعه تطبیقی در میان هشت قشر) نمایه پژوهش، شماره ۲۰، سال پنجم، اسفند۱۳۸۰.

 1. قاضی طباطبایی محمود، مرجائی سید هادی، بررسی عوامل مؤثر بر خوداثر بخشی دانشگاهی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران ، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۱۹، سال هفتم، شماره اول، بهار۱۳۸۰.

 1. مرجائی سید هادی، نقدی بر تحقیق ،‌اعتماد به تلویزیون و عوامل مؤثر بر آن ،نمایه پژوهش، شماره ۱۸، سال پنجم، تابستان ۱۳۸۰.

 1. مرجائی سید هادی، بررسی اعتقادات دینی و جهت گیری سکولاریستی وبنیادگرایی دربین جوانان دانشگاهی ، نامه پژوهش، فصلنامه تحقیقاتی فرهنگی ، سال پنجم، شماره ۲۰ و ۲۱، بهار و تابستان ۱۳۸۰.
مقالات انگلیسی:
 1. Mohseni Tabrizi, S.M. Ghazi Tabatabaei , S.H. Marjaei, Issues and Challenges to Socialization of Academic Norms in Scientific Communities in Iran, International Journal of Social Sciences, Azad University, Science and Research Branch, 2011, Vol. 2.