اعضای گروه - دکتر سید هادی مرجائی

مشخصات عمومی AWT IMAGEAWT IMAGE

نام: سیدهادی

نام خانوادگی: مرجائی

شماره تماس: ۲۶۲۰۳۵۹۷-۰۲۱

ایمیل: hdmarjaie@gmail.com

وب سایت:

http://www.iamresearcher.com/profiles/seyedhadi.marjaei,

    https://www.researchgate.net/profile/Seyed_Hadi_Marjaei

Dr. ُSeyed Hadi Marjaei

?
تحصیلات دانشگاهی

 1. دکترای تخصصی رشته جامعه شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۰.

عنوان رساله: عوامل موثر بر درونی شدن هنجارهای دانشگاهی و حرفه ای در اجتماع علمی ایران – مطالعه موردی دانشجویان دکتری دانشگاه تهران. (برگزیده ششمین جشنواره بین المللی فارابی و بیست و یکمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران ۱۳۹۱)

 1. کارشناسی ارشد، رشته  علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز،۱۳۷۸.

عنوان رساله: بررسی عوامل مؤثر بر خوداثربخشی دانشگاهی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران (براساس تئوری آلبرت باندورا)

 1. کارشناسی، رشته علوم اجتماعی، دانشگاه تهران،۱۳۷۲.

عنوان رساله: بررسی تأثیرات ضعف فضای کنترلی خانه، مدرسه و دوستان بر بزهکاری نوجوانان شهر تهران (براساس تئوری کلووارد و اهلین)

?
افتخارات کسب شده

 1. برگزیده ششمین جشنواره بین المللی فارابی با کسب رتبه "اثر پژوهشی شایسته تقدیر" در بخش بزرگسال گروه علمی علوم اجتماعی و ارتباطات، ۶ آبان ۱۳۹۱.

 1. برگزیده بیست و یکمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران با کسب رتبه "رساله قابل تقدیر در مقطع دکتری" ، دی ماه ۱۳۹۱.

 1. پژوهشگر برتر (نفر اول)، جشنواره آثار برتر مطالعات جوانان سال ۱۳۸۵، سازمان ملی جوانان - ایران، ۱۳۸۵.

 1. پژوهشگر برتر، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۸.
علایق تحقیقاتی

 1. مطالعات آموزش عالی
 1. جامعه شناسی علم
 1. مطالعات تطبیقی
 1. اخلاق حرفه ای
 1. دانشگاه پژوهی (IR)
 1. دیپلماسی علم و فناوری
 1. وضعیت آموزش عالی و علم و فناوری کشورها
 1. مسائل اجتماعی ایران و جهان
 1. مطالعات جوانان، زنان
 1. مطالعات شهری
 1. آسیب های اجتماعی
 1. پیمایش های ملی و ارزیابی تاثیرات اجتماعی
?
دروس تدریس شده

 1. نظریه های جامعه شناسی

 1. مبانی جامعه شناسی

 1. روش تحقیق

 1. اقدام پژوهی

 1. جامعه شناسی علم

 1. اخلاق حرفه ای

 1. جامعه شناسی آموزش و پرورش

 1. تکنیک های خاص تحقیق

 1. افکار سنجی

 1.  تحلیل های پیشرفته آماری با نرم افزارهای   LISREL ,SPSS, AMOS
?
فرصتهای مطالعاتی

 1. فرصت مطالعاتی دانشگاه بمبئی، دپارتمان جامعه شناسی، ۲۰۱۰-۲۰۰۸.
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی

 1. Marjaei Seyedhadi, Ahmadian Yazdi Fahimeh, Education and Higher Education in Persian-Speaking Comparative Study in Iran, Afghanistan and Tajikistan Using Some Basic Indicators, International Conference On Gender Studies, Culture, Education and Social Sciences, Mysure, India ۲۰۱۷
 1. مرجائی سید هادی،بررسی فرایند و ضوابط جذب و پیش بینی آماری تعداد اعضای هیات علمی مورد نیاز در ۱۵ سال آینده، پنل بررسی رویکردها، مسائل و چالش ها و برنامه اقدام اصلاح ضوابط و فرایند جذب و استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه ها، مرداد ۱۳۹۵
 1. مرجائی سید هادی، کارآفرینی دانشگاهی در ایران: مسائل و چالش ها، نشست تخصصی گروه آموزش پزشکی و فلسفه، اخلاق پزشکی، علوم زیستی فرهنگستان علوم پزشکی، مهر ۱۳۹۵
 1. مرجائی سید هادی، اخلاق علم و چالش های آن در دانشگاه، همایش ملی فرهنگ دانشگاهی ونهادینه شدن گفتمان علم، دانشگاه تهران دانشکده علوم، بهمن ۱۳۹۵
 1. مرجائی سید هادی، نقش دانشگاه پژوهی در حمایت از بین المللی شدن دانشگاه ها، اولین همایش ملی آینده پژوهی آموزش عالی ایران: چشم انداز بین المللی شدن دانشگاه ها و چالش های آن، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ۳۰-۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵(مقاله برتر همایش در بیشترین نوآوری و بیشترین نتایج کاربردی)
 1. مرجائی سید هادی، راهبردهای پیشگیری از خشونت خانگی در ایران: مروری بر اصول، مراحل و چارچوب برنامه های اقدام ملی، همایش ملی پیشگیری از خشونت خانگی، اداره کل بهزیستی استان اردبیل ۳۰ آذر ۱۳۹۴ (مقاله برتر همایش)
 1. Ahmadian Yazdi Fahimeh, Chandrashekara M. & Marjaei Seyedhadi, Conten and comparative analysis of policies in university libraries, Information unbounded, University of Mysure, India, Jun ۲۰۱۵
 1. Marjaei Seyedhadi, Ahmadian Yazdi Fahimeh, Lessons from India higher education policy: Review of visions and strategic aims of ۱۲th plan of India, Indo-Iranian scientific relation and cooperation: opportunities and challenges, Mysure, India, March ۲۰۱۵
 1. درس هایی از سیاستگذاری آموزش عالی هند، مروری بر برنامه‌های پنج ساله ششم تا دوازدهم، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،آذر ماه۱۳۹۳ 
 1. مسئله شناسی دیپلماسی علم و فناوری و نقش محوری رایزنان علمی در تقویت آن، پنل تخصصی بررسی الزامات زیرساختی تقویت نظام ملی دیپلماسی علم و فناوری و بهبود وظایف رایزن های علمی خارج از کشور، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱ تیر ۱۳۹۳
 1. ابعاد جامعه شناختی «خشونت خانگی علیه زنان» گزارشی از طرح ملی، نشست مشورتی خشونت علیه زنان-چالش ها و راهکارها ، انجمن مطالعات زنان، ۱۴ اسفند ۱۳۹۲
 1. گزارشی از الزامات زیرساختی راه اندازی دانشگاه پژوهی (IR ) در دانشگاه های کشور ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۲
 1. بررسی تجارب دانشگاه های آمریکایی و ایرانی در ارتباط با نهاد دانشگاه پژوهی ، پنل تخصصی مروری بر الزامات زیرساختی راه اندازی دانشگاه پژوهی (IR ) در دانشگاه های کشور ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۷ دی ۱۳۹۲
 1. مقایسه سرمایه اجتماعی و فرهنگی بین دانشجویان بومی و غیر بومی (تحلیل داده های پایه پیمایش های انجام گرفته در دانشگاه های تهران)، مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، اردیبهشت ۱۳۹۲
 1. بررسی تطبیقی وضعیت تبعیض در محیط های دانشگاهی ایران، هند و کرواسی، سمینار بین منطقه ای منع تبعیض در آموزش، کمیسیون ملی یونسکو- کرسی حقوق بشر، مکان  دانشگاه شهید بهشتی، ۶ اسفند ۱۳۹۱
 1. بررسی عوامل موثر بر درونی شدن هنجارهای دانشگاهی، جمعیت توسعه علمی ایران، ۲۷ دی ماه ۱۳۹۱
 1. بررسی وضعیت اخلاق علم در دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، شهریور ۱۳۹۱
 1. ارزیابی وضعیت مولفه های اجتماعی سلامت در کشور از دیدگاه جامعه پزشکی، به سفارش سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و مرکز بین المللی افکار سنجی سلامت، ارائه شده در همایش عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، سالن همایش کتابخانه ملی ایران، بهمن ۱۳۹۰
 1. بررسی عملکرد آموزشی، ارزش ها، نگرش های فرهنگی، اجتماعی، دینی و آسیب های مترتب بر دانشجویان غیر بومی در مقایسه با دانشجویان بومی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۹
 1. مسئله یابی درونی شدن هنجارهای دانشگاهی و حرفه ای در اجتماع علمی ایران، مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، مرداد ۱۳۸۷
 1. بررسی میزان خوداثربخشی دانشجویان در تصمیم گیریهای شغلی، مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، شهریور ۱۳۸۵
 1. معرفی نرم افزار نمونه گیری از بلوک های شهری بر اساس ویژگی های جمعیتی، سومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران-منابع آمارهای جمعیتی با تاکید بر سرشماری نفوس و مسکن:چالش ها و راهکارها، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۲۹ و ۳۰ آذر ۱۳۸۴
 1. آموزش عالی کانون توسعه سرمایه اجتماعی، همایش آموزش عالی و توسعه پایدار ، بهمن ۱۳۸۳
 1. ارائه نتایج نهایی طرح ملی بررسی مشارکت سیاسی زنان در سطح کشور ،گردهمایی مشاورین فرمانداران و استانداران کشور، دفتر امور بانوان وزارت کشور، دی ماه ۱۳۸۳
 1. شیوه های شمارش کودکان خیابانی در ایران، کارگروه پژوهشی و برنامه ریزی یونیسف و دفتر امور اجتماعی وزارت کشور، آذر ۱۳۸۳
 1. بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه ها، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، آذر ۱۳۸۳
 1. ارائه نتایج نهایی طرح ملی بررسی خشونت خانگی در ایران(سمینار یک روزه) ،وزارت کشور، مهر ۱۳۸۳
 1. بررسی مشارکت سیاسی زنان در سطح کشور ،گردهمایی مشاورین استانداران کشور، جزیره کیش بهمن ۱۳۸۲
 1. بررسی آنومی در بین جوانان ،دفتر امور اجتماعی وزارت کشور ، آبان ۱۳۸۲
 1. بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در جامعه ایران ،کتابخانه آستان قدس رضوی ،مشهد ،مهر ۱۳۸۲
 1. بررسی احساس امنیت در بین گروه های مختلف مردم شهر قم، همایش بررسی مسایل اجتماعی، اسفند ۱۳۸۰
 1. بررسی تجربی جهت گیری سکولاریستی و بنیادگرایی دینی در بین جوانان دانشگاهی و عوامل مؤثر بر آن ، سلسله سخنرانی های گروه مطالعات اجتماعی دینی، پژوهشکده فرهنگ، هنر وارتباطات، آبان ۱۳۸۰
?
برگزاری کارگاره های آموزشی

 1. Application of MAXQDA to Research, One-day workshop, Department of Studies In Library And Information Science and Mysore University Library and Information Science Students’ Association (MULISSA) and Institute for Research And Planning In Higher Education (IRPHE), University of Mysure, India, ۳۰ December ۲۰۱۶.

 1. اخلاق حرفه ای در پژوهش، مخاطبان: اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های داخل و خارج از کشور (دانشگاه میسور هند)، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، (بیش از ۱۰ مورد)

 1. تحلیل های پیشرفته کمی (دوره اس پی اس اس پیشرفته)، مخاطبان: اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های داخل و خارج از کشور (دانشگاه میسور هند)، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، (بیش از ۵ مورد)

 1. تحلیل های پیشرفته گیفی (دوره نرم افزار مکس کیودا)، مخاطبان: اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های داخل و خارج از کشور (دانشگاه میسور هند)، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، (بیش از ۵ مورد)

 1. آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR): چشم اندازها، اهداف، ماموریت ها و تجربیات دانشگاه های خارجی و الگوی کاری IR در دانشگاه های ایران، مخاطبان: مدیران و روسای دانشگاه های کشور، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، (بیش از ۱۰ مورد)

 1. روش تحقیق (ویژه علوم انسانی)، مخاطبان: اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها،  موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، (بیش از ۵ مورد)
?
برگزاری پنل های تخصصی

 1. دانشگاه کارآفرین: بررسی مسائل و الزامات زیرساختی
 1. بررسی الزامات زیرساختی تقویت نظام ملی دیپلماسی علم و فناوری و بهبود وظایف رایزن های علمی خارج از کشور

 1. بررسی الزامات زیرساختی راه اندازی دانشگاه پژوهی (IR) در دانشگاه های کشور
?
شرکت در کارگاه های آموزشی

 1. Social Entrepreneurship, Global Initiative For Academic Networks (GIAN program), University of mysore, India, ۲۰۱۶
 1. Understanding Reference Tools: Mendeley And Endnote, University of mysore, India, ۲۴۱th jun ۲۰۱۵.
 1. The Use of Plagiarism Detection Tools and Academic and Research Quality Indicators. University of Mysore. ۲۴th july ۲۰۱۴.
همکاری با نهادهای اجرایی و دانشگاه ها در طرح های تحقیقاتی

 1. مشاور و مدیر علمی پروژه های تحقیقاتی شرکت بین المللی نقش کلیک
 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری.
 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی دفتر امور اجتماعی استانداری تهران.
 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی دفتر امور اجتماعی وزارت کشور
 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی دفتر امور شوراهای وزارت کشور
 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی سازمان ملی جوانان
 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری
 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی یونیسف با هماهنگی دفتر امور اجتماعی وزارت کشور
 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی بانک جهانی با هماهنگی دفتر توسعه محلی وزارت کشور
 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی مرکز تحقیقات صدا و سیما
همکاری و مشاوره در تحقیقات

 1. مشاور علمی پروژه بررسی شیوه ها و راه کارهای افزایش دسترسی شهروندان به کالاهای سالم و باکیفیت فرهنگی و خدمات فرهنگی هنری، شهرداری تهران، مجری شرکت بین المللی نقش کلیک ، ۱۳۹۲.

 1. مشاور علمی پروژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی: طرح احداث بزرگراه لشگرک، شهرداری منطقه ۱ تهران ، مجری شرکت بین المللی نقش کلیک،  ۱۳۸۹.

 1. مشاور علمی پروژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی: طرح ساماندهی رود دره گلابدره، شهرداری منطقه ۱ تهران، مجری شرکت بین المللی نقش کلیک، ۱۳۸۹.

 1. مشاور علمی پروژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی: طرح احداث خیابان شکیبائی، شهرداری منطقه ۱ تهران، مجری شرکت بین المللی نقش کلیک،  ۱۳۸۹.

 1. مشاور علمی پروژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی: طرح احداث خیابان ۳۵ متری قیطریه، شهرداری منطقه ۱ تهران، مجری شرکت بین المللی نقش کلیک،  ۱۳۸۹.

 1. مشاور علمی پروژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی: طرح احداث خیابان تعاونی دارآباد، شهرداری منطقه ۱ تهران، مجری شرکت بین المللی نقش کلیک،  ۱۳۸۹.

 1. مشاور علمی پروژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی: طرح احداث پارک رحمان آباد، شهرداری منطقه ۱ تهران ، مجری شرکت بین المللی نقش کلیک، ۱۳۸۹.

 1. مشاور علمی پروژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی: طرح احداث پارک مهرگان، شهرداری منطقه ۱ تهران، مجری شرکت بین المللی نقش کلیک، ۱۳۸۹.

 1. مشاور علمی پروژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی: طرح احداث ورزشگاه الزهرا ، شهرداری منطقه ۱ تهران، مجری شرکت بین المللی نقش کلیک،  ۱۳۸۹.

 1. مشاور علمی پروژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی: طرح احداث ورزشگاه صابرین شاهد، شهرداری منطقه ۱ تهران، مجری شرکت بین المللی نقش کلیک،  ۱۳۸۹.

 1. مشاور علمی پروژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی: طرح احداث ورزشگاه شهید سلیمانی، شهرداری منطقه ۱ تهران، مجری شرکت بین المللی نقش کلیک،  ۱۳۸۹.

 1. مشاور علمی پروژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی: طرح احداث ورزشگاه کاشانک، شهرداری منطقه ۱ تهران، مجری شرکت بین المللی نقش کلیک، ۱۳۸۹.
همکاری با نهادهای دانشگاهی و اجرایی

 1. مدرس دروس جامعه شناسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۱.

 1. مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی – واحد سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، ۱۳۹۲-۱۳۹۱.

 1. مشاور و مدیر علمی پروژه های تحقیقاتی شرکت بین المللی نقش کلیک ، ۱۳۸۲ تا کنون.

 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری.

 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی دفتر امور اجتماعی استانداری تهران.

 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی دفتر امور اجتماعی وزارت کشور.

 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی دفتر امور شوراهای وزارت کشور.

 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی سازمان ملی جوانان.

 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری.

 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی یونیسف با هماهنگی دفتر امور اجتماعی وزارت کشور.

 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی بانک جهانی با هماهنگی دفتر توسعه محلی وزارت کشور.

 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.

 1. همکاری در پروژه های تحقیقاتی مرکز تحقیقات صدا و سیما.
سایر فعالیت های علمی، اجرایی و فرهنگی

 1. مدیر برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تیرماه ۱۳۹۵ تاکنون.

 1. مدیر گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی، ۱۳۹۴-۱۳۹۲.

 1. عضو شورای پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۲ تاکنون.

 1. عضو کارگروه دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

 1. مدیر داخلی فصلنامه مسائل اجتماعی ایران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۳۹۴-۱۳۹۲.

 1. عضو کمیته نظام پیشنهادات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ۱۳۹۲ تاکنون.

 1. عضو شورای راهبری وب سایت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ۱۳۹۲ تاکنون.

 1. عضو کمیسیون بهره وری و تحول اداری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ۱۳۹۳ تاکنون.

 1. دبیر علمی پنل تخصصی دانشگاه کارآفرین: بررسی مسائل و الزامات زیرساختی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۳.

 1. دبیر علمی پنل تخصصی بررسی الزامات زیرساختی تقویت نظام ملی دیپلماسی علم و فناوری و بهبود وظایف رایزن های علمی خارج از کشور، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۳.

 1. دبیر علمی پنل تخصصی الزامات زیرساختی راه اندازی دانشگاه پژوهی (IR ) در دانشگاه های کشور، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۲.

 1. دبیر علمی ویژه نامه جامعه‌شناسی دین، فصل‌نامه نمایه پژوهش (شماره ۲۰)، ۱۳۸۰.

 1. رئیس برگزاری دومین نمایشگاه مطبوعات در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، ۱۳۷۱.

 1. سردبیر ۲ شماره نامه دانشجو (مجموعه مقالات داشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)، ۱۳۶۹.
عضویت در انجمنهای علمی

 1. عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی از سال ۱۳۸۰ تا کنون

 1. عضو انجمن دانشگاه پژوهی آمریکا (AIR) از سال ۲۰۱۲ تاکنون

 1. عضو جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران از سال  ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۹

 1. عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران از سال ۱۳۸۱ تاکنون

 1. عضو هیات تحریریه فصلنامه آموزش در علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، از ۱۳۹۵ تاکنون

 1. عضو هیئت داوران فصلنامه آموزش عالی وابسته به موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از سال ۱۳۸۴ تاکنون

 1. عضو هیئت داوران فصلنامه نامه آموزش عالی وابسته به موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از سال ۱۳۸۸ تاکنون

 1. عضو هیئت داوران دو فصلنامه تخصصی «پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه» وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی از سال ۱۳۹۰ تاکنون

 1. عضو هیئت داوران فصلنامه مطالعات راهبردی زنان وابسته به شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۹۰

 1. عضو هیئت داوران سلسله همایش های تخصصی چشم انداز: اقوام در ایران ۱۴۰۴ از سال ۱۳۹۰ تاکنون

 1. عضو هیئت داوران فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی وابسته به معاونت اجتماعی ناجا از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶

 1. عضو هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی وابسته به معاونت اجتماعی ناجا از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶
اجرای کارگاه های آموزشی

 1. آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR): چشم اندازها، اهداف، ماموریت ها و تجربیات دانشگاه های خارجی و الگوی کاری IR در دانشگاه های ایران، مخاطبان: روسای دانشگاه های کشور، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۲۵ بهمن ۱۳۹۳.

 1. اخلاق حرفه ای در پژوهش، مخاطبان: اساتید دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، با همکاری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۲ بهمن ۱۳۹۳.

 1. آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR): چشم اندازها، اهداف، ماموریت ها و تجربیات دانشگاه های خارجی و الگوی کاری IR در دانشگاه های ایران، مخاطبان: مدیران ارشد و میانی دانشگاه حکیم سبزواری، با همکاری دانشگاه حکیم سبزواری و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۲۹ دی ۱۳۹۳.

 1. اخلاق حرفه ای، مخاطبان: اساتید دانشگاه سمنان، با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه سمنان و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۲۱ خرداد ۱۳۹۳.

 1. روش تحقیق (ویژه علوم انسانی)، مخاطبان: اساتید دانشگاه سمنان، با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه سمنان و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۲۲ خرداد ۱۳۹۳.
سخنرانی در سمینارهای علمی

 1. درس هایی از سیاستگذاری آموزش عالی هند، مروری بر برنامه‌های پنج ساله ششم تا دوازدهم، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، آذر ماه ۱۳۹۳.

 1. مسئله شناسی دیپلماسی علم و فناوری و نقش محوری رایزنان علمی در تقویت آن، پنل تخصصی بررسی الزامات زیرساختی تقویت نظام ملی دیپلماسی علم و فناوری و بهبود وظایف رایزن های علمی خارج از کشور، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱ تیر ۱۳۹۳.

 1. ابعاد جامعه شناختی «خشونت خانگی علیه زنان» گزارشی از طرح ملی، نشست مشورتی خشونت علیه زنان-چالش ها و راهکارها، انجمن مطالعات زنان، ۱۴ اسفند ۱۳۹۲.

 1. گزارشی از الزامات زیرساختی راه اندازی دانشگاه پژوهی (IR ) در دانشگاه های کشور ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۲.

 1. بررسی تجارب دانشگاه های آمریکایی و ایرانی در ارتباط با نهاد دانشگاه پژوهی ، پنل تخصصی مروری بر الزامات زیرساختی راه اندازی دانشگاه پژوهی (IR) در دانشگاه های کشور، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۷ دی ۱۳۹۲.

 1. مقایسه سرمایه اجتماعی و فرهنگی بین دانشجویان بومی و غیر بومی (تحلیل داده های پایه پیمایش های انجام گرفته در دانشگاه های تهران)، مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، اردیبهشت ۱۳۹۲.

 1. بررسی تطبیقی وضعیت تبعیض در محیط های دانشگاهی ایران، هند و کرواسی، سمینار بین منطقه ای منع تبعیض در آموزش، کمیسیون ملی یونسکو- کرسی حقوق بشر، مکان  دانشگاه شهید بهشتی، ۶ اسفند ۱۳۹۱.

 1. بررسی عوامل موثر بر درونی شدن هنجارهای دانشگاهی، جمعیت توسعه علمی ایران، ۲۷ دی ماه ۱۳۹۱.

 1. بررسی وضعیت اخلاق علم در دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، شهریور ۱۳۹۱.

 1. ارزیابی وضعیت مولفه های اجتماعی سلامت در کشور از دیدگاه جامعه پزشکی، به سفارش سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و مرکز بین المللی افکار سنجی سلامت، ارائه شده در همایش عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، سالن همایش کتابخانه ملی ایران، بهمن ۱۳۹۰.

 1. بررسی عملکرد آموزشی، ارزش ها، نگرش های فرهنگی، اجتماعی، دینی و آسیب های مترتب بر دانشجویان غیر بومی در مقایسه با دانشجویان بومی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۹.

 1. مسئله یابی درونی شدن هنجارهای دانشگاهی و حرفه ای در اجتماع علمی ایران، مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، مرداد ۱۳۸۷.

 1. بررسی میزان خوداثربخشی دانشجویان در تصمیم گیریهای شغلی، مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، شهریور ۱۳۸۵.

 1. معرفی نرم افزار نمونه گیری از بلوک های شهری بر اساس ویژگی های جمعیتی، سومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران-منابع آمارهای جمعیتی با تاکید بر سرشماری نفوس و مسکن:چالش ها و راهکارها، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۲۹ و ۳۰ آذر ۱۳۸۴.

 1. آموزش عالی کانون توسعه سرمایه اجتماعی، همایش آموزش عالی و توسعه پایدار، بهمن ۱۳۸۳.

 1. ارائه نتایج نهایی طرح ملی بررسی مشارکت سیاسی زنان در سطح کشور ،گردهمایی مشاورین فرمانداران و استانداران کشور، دفتر امور بانوان وزارت کشور، دی ماه ۱۳۸۳.

 1. شیوه های شمارش کودکان خیابانی در ایران، کارگروه پژوهشی و برنامه ریزی یونیسف و دفتر امور اجتماعی وزارت کشور، آذر ۱۳۸۳.

 1. بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه ها، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، آذر ۱۳۸۳.

 1. ارائه نتایج نهایی طرح ملی بررسی خشونت خانگی در ایران (سمینار یک روزه)، وزارت کشور، مهر ۱۳۸۳.

 1. بررسی مشارکت سیاسی زنان در سطح کشور ،گردهمایی مشاورین استانداران کشور، جزیره کیش،  بهمن ۱۳۸۲.

 1. بررسی آنومی در بین جوانان ،دفتر امور اجتماعی وزارت کشور، آبان ۱۳۸۲.

 1. بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در جامعه ایران ،کتابخانه آستان قدس رضوی ،مشهد، مهر ۱۳۸۲.

 1. بررسی احساس امنیت در بین گروه های مختلف مردم شهر قم، همایش بررسی مسایل اجتماعی، اسفند ۱۳۸۰.

 1. بررسی تجربی جهت گیری سکولاریستی و بنیادگرایی دینی در بین جوانان دانشگاهی و عوامل مؤثر بر آن ، سلسله سخنرانی های گروه مطالعات اجتماعی دینی، پژوهشکده فرهنگ، هنر وارتباطات، آبان ۱۳۸۰.
انتشارت

کتاب های ترجمه و تالیف شده:
 1.  مارکزیک جفری،  دمانتو دیوید و فستینگر  دیوید ، اصول طرح تحقیق و روش شناسی، مترجم مریم خسروی ویراستاران، داود حاتمی و سید هادی مرجائی . تهران پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۱۳۸۶.

 1. قاضی طباطبایی محمود، محسنی تبریزی علیرضا، مرجائی سید هادی ، بررسی خشونت خانگی علیه زنان (۲۸ جلد به تفکیک ۲۸ مرکز استان کشور) دفتر امور اجتماعی وزارت کشور و مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری ،موسسه پژوهش و برنامه ریزی أموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری، شهریور ۱۳۸۳.
مقالات فارسی:
 1. نورشاهی نسرین، مرجائی سید هادی، ذاکر صالحی غلامرضا، حاتمی داود و سمیعی حسین، ترسیم و تحلیل وضعیت دوره های مشترک با دانشگاه های خارجی در ایران، پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی ایران با عنوان توسعه تحصیلات تکمیلی ایران: فرصت ها و چالش ها، تهران، ایران، خرداد ۱۳۹۲.

 1. محسنی تبریزی، علی رضا، قاضی طباطبایی محمود، مرجائی سید هادی، تاثیر مسائل و چالش های محیط علمی بر جامعه پذیری دانشگاهی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۵۵، سال شانزدهم، شماره اول، بهار۱۳۸۹.

 1. محسنی تبریزی، علی رضا، قاضی طباطبایی محمود، مرجائی سید هادی، تحلیل مسائل اساسی اجتماعی شدن علمی در محیط های دانشگاهی ایران، مجله جامعه شناسی معاصر، سال دوم، شماره اول، زمستان ۱۳۸۸.

 1. محسنی تبریزی، علی رضا، قاضی طباطبایی محمود، مرجائی سید هادی، نظریه های روان شناختی و رویکردهای تلفیقی مشارکت، فصلنامه سیاست داخلی، سال اول، شماره اول، زمستان ۱۳۸۵.

 1. مرجائی سید هادی، آموزش عالی کانون توسعه سرمایه اجتماعی، مجموعه مقالات همایش آموزش عالی و توسعه پایدار ، بهمن ۱۳۸۳.

 1. مرجائی سید هادی، سنجش و بررسی احساس آنومی در میان جوانان ،فصلنامه مطالعات جوانان، شماره ۵ زمستان ۱۳۸۲.

 1. مرجائی سید هادی، بررسی جامعه شناختی امر به معروف و نهی از منکر (مطالعه تطبیقی در میان هشت قشر) نمایه پژوهش، شماره ۲۰، سال پنجم، اسفند۱۳۸۰.

 1. قاضی طباطبایی محمود، مرجائی سید هادی، بررسی عوامل مؤثر بر خوداثر بخشی دانشگاهی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران ، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۱۹، سال هفتم، شماره اول، بهار۱۳۸۰.

 1. مرجائی سید هادی، نقدی بر تحقیق ،‌اعتماد به تلویزیون و عوامل مؤثر بر آن ،نمایه پژوهش، شماره ۱۸، سال پنجم، تابستان ۱۳۸۰.

 1. مرجائی سید هادی، بررسی اعتقادات دینی و جهت گیری سکولاریستی وبنیادگرایی دربین جوانان دانشگاهی ، نامه پژوهش، فصلنامه تحقیقاتی فرهنگی ، سال پنجم، شماره ۲۰ و ۲۱، بهار و تابستان ۱۳۸۰.
مقالات انگلیسی:
 1. Mohseni Tabrizi, S.M. Ghazi Tabatabaei , S.H. Marjaei, Issues and Challenges to Socialization of Academic Norms in Scientific Communities in Iran, International Journal of Social Sciences, Azad University, Science and Research Branch, ۲۰۱۱, Vol. ۲.