آموزش - اطلاعیه تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۱/۵ | 
۱) کلاس های نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۳ از روز شنبه ۹۳/۱۱/۱۱ آغاز می شود.
۲) تمامی دانشجویان می توانند در روز شنبه با مراجعه به گروه آموزش نسبت به انتخاب واحد اقدام کنند.
۳) تمامی دانشجویان می توانند از روز شنبه ۹۳/۱۱/۱۸ تا روز یکشنبه ۹۳/۱۱/۱۹ نسبت به حذف و اضافه اقدام نمایند.
۴) برای آگاهی از برنامه کلاسی نیمسال دوم ۹۴-۹۳ به بخش تقویم آموزشی تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایید.