آگهی مناقصه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ | 

موضوع مناقصه: امور مربوط به نظافت و سرویس­دهی آبدارخانه­ ها (نظافت سطوح مسقف به میزان تقریبی 2500 متر مربع 4 طبقه، سرویس دهی 4 آبدارخانه و نامه­رسانی....

دریافت فایل مناقصه

کلیدواژه ها: آگهی مناقصه |