آگهی مناقصه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۸/۱۹ | 
موضوع مناقصه: امور مربوط به نظافت و سرویس­دهی آبدارخانه­ ها (نظافت سطوح مسقف به میزان تقریبی 3251 متر مربع 16 واحد، سرویس دهی 4 آبدارخانه و نامه­رسانی....

دریافت متن کامل فایل مربوط به مناقصه با حجم 110KB

کلیدواژه ها: آگهی مناقصه | مناقصه |