برنامه سخنرانی های اعضای هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی 1392

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۳/۵ | 

AWT IMAGE

یکی از رسالت های مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، اشاعه و نشر دانش تخصصی می باشد. بدون شک نشست های علمی حوزه آموزش عالی در همین راستا، ارزیابی می شود. در حال حاضر کارگاه ها و نشست های علمی، جزء برنامه های مداوم و مستمر مؤسسات پژوهشی و تحقیقاتی به شمار می آید و به شیوه های گوناگون برگزار می شود. با اطمینان می توان گفت نشست های علمی، رویدادی است که می تواند نتایج و دستاوردهای ارزشمندی به همراه داشته باشد. به رغم این واقعیت خطیر، هنوز از جایگاه بایسته و مطلوب برخوردار نیست. با این همه، اطلاع رسانی به هنگام به ذینفعان سهم بسزایی در میزان مشارکت افراد در نشست های علمی دارد. مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در راستای رسالت و مأموریتهای سازمانی خود تقویم نشست های علمی سال 1392 را به شرح زیر تهیه و تنظیم نموده است. امید است جامعه علمی کشور به ویژه استادان، پژوهشگران و دانشجویان محترم با حضور در نشست های علمی زمینه بحث و تبادل نظر و هم افزایی علمی را فراهم آورند.

دریافت فایل زمانبندی سخنرانیها به صورت فایل PDF

کلیدواژه ها: سخنرانی اعضای هيات علمی | برنامه زمانبندی سخنرانی | اعضای هيات علمی |