سخنرانی جناب آقای دکتر سیدحجت‌الحق حسینی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۲/۴ | 

AWT IMAGE

سخنرانی جناب آقای دکتر سیدحجت‌الحق حسینی با موضوع "تاریخ پژوهش دانشگاه صنعتی خواجه‌ نصیرالدین طوسی" مورخ سه‌شنبه ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰/۰۰ صبح در محل سالن کنفرانس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار گردید.

کلیدواژه ها: دکتر سید حجت الحق حسینی | تاریخ پژوهش دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی |