پنل اعتبار سنجی طرح ملی سرمایه اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دانشگاههای کشور

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ | 

پنل اعتبار سنجی طرح ملی سرمایه اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دانشگاههای کشور با حضور اساتید و محققان برجسته دانشگاه تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تیم تحقیق در محل موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در مورخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ برگزار گردید.

کلیدواژه ها: پنل اعتبار سنجی طرح ملی سرمایه اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دانشگاههای کشور |