سخنرانی سرکار خانم دکتر زهره عباباف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۸/۲۵ | 

AWT IMAGE

سخنرانی سرکار خانم دکتر زهره عباباف با همکاری جمعیت توسعه علمی ایران با موضوع "فرهنگ سازمانی و آسیب حرفه‌ای" مورخ شنبه ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ ساعت ۱۰/۰۰ صبح در محل سالن کنفرانس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار گردید.

کلیدواژه ها: فرهنگ سازمانی و آسيب حرفه‌ای | جمعيت توسعه علمی ايران | خانم دکتر زهره عباباف |