برگزاری کارگاه تخصصی: مروری بر قوانین و مقررات ناظر بر دانشگاه ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۷/۲۰ | 
برگزاری کارگاه تخصصی: مروری بر قوانین و مقررات ناظر بر دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی با محوریت آیین نامه مالی و معاملاتی
پیرو تاکید مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای خط مشی های تعریف شده، کارگاه تخصصی یک روزه با موضوع " مروری بر قوانین و مقررات ناظر بر دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی با محوریت آیین نامه مالی و معاملاتی" توسط کارگروه توسعه منابع انسانی و دانش افزایی با حضور معاونان و مدیران امور مالی و اداری برخی از دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی مورخ سه شنبه ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ ساعت ۸ الی ۱۷ در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار گردید.
کلیدواژه ها: کارگاه تخصصی | آيين نامه مالی و معاملاتی |