اولین پنل تخصصی ساخت اقتصاد دانش در ایران طی برنامه ششم توسعه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۷/۱۳ | 
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با همکاری جمعیت توسعه علمی ایران اولین پنل از سلسله پنل های «ساخت اقتصاد دانش در ایران طی برنامه ششم توسعه» را با موضوع «راهبرد توسعه مبتنی بر دانش» با سخنرانی جناب آقای دکتر یعقوب انتظاری عضو هیات علمی موسسه و  با حضور متخصصان و برخی از مدیران ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ساعت ۱۰ الی ۱۳ روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۳۹۴ در محل موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار گردید.
درضمن به اطلاع می رساند جمعیت توسعه علمی ایران با همکاری مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ضمن مطالعه، سلسله پنل های تخصصی ذیل عنوان «ساخت اقتصاد دانش در ایران طی برنامه ششم توسعه» را با اهداف زیر برنامه ریزی کرده است که برنامه پنل های آینده متعاقباً اعلام خواهد گردید:
۱-معرفی اقتصاد دانش و مفاهیم مرتبط با آن به مثابه یک گفتمان جدید سیاست گذاری؛
۲-جلب توجه مدیران ، سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به گفتمان اقتصاد دانش؛
۳-جلب حمایت مسئولان و سازمان های ذی ربط از ساخت اقتصاد دانش در ایران؛
۴-کمک به تدوین بهتر برنامه ششم توسعه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری؛
۵- تولید و اشاعه دانش در رابطه با اقتصاد دانش.

کلیدواژه ها: سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور | معاونت علم و فناوری رياست جمهوری | دکتر يعقوب انتظاری | مرکز پژوهش‌های مجلس | اقتصاد دانش | جمعيت توسعه علمی ايران | راهبرد توسعه مبتنی بر دانش |